Wyświetlanie opcji i ustawień w Centrum zaufania

Centrum zaufania zawiera ustawienia zabezpieczeń i prywatności programów pakietu Microsoft Office. Spójny wygląd wstążki w programach pakietu Office umożliwia przechodzenie do Centrum zaufania w każdym programie w taki sam sposób. Opcje dostępne w Centrum zaufania umożliwiają udostępnianie dokumentów wybranym osobom oraz znajdowanie i ukrywanie informacji, których nie chcesz ujawniać. Więcej informacji na temat prywatności pakietu Office możesz znaleźć w Zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

 1. W programie pakietu Office na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono przykład z programu Word:

  Wyróżniona opcja Ustawienia Centrum zaufania.

 3. W lewym okienku kliknij odpowiedni obszar i wybierz wymagane opcje. Aby na przykład zmienić ustawienia prywatności, kliknij pozycję Opcje prywatności.

  Opcje prywatności w Centrum zaufania pakietu Office

 4. Zmieniając ustawienia prywatności, wybierz opcje, które zapewnią Ci pożądany poziom prywatności w pakiecie Office. Wybrane opcje mogą obejmować otrzymywanie powiadomień, jeśli dokument pochodzi z podejrzanej witryny internetowej lub zawiera do niej link, czy też pokazywanie ukrytej adiustacji przy otwieraniu i zapisywaniu plików.

  Uwaga : Po wybraniu pozycji Zezwalaj pakietowi Office na łączenie się z usługami online firmy Microsoft w celu udostępniania funkcji zgodnych z Twoim sposobem pracy i preferencjami pakiet Office nawiąże połączenie z usługami online i witrynami udostępnianymi przez firmę Microsoft, takimi jak Mapy Bing, okienko Więcej informacji i Pogoda Bing.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Ważne : Zmiana ustawień Centrum zaufania może znacząco zmniejszyć lub zwiększyć poziom zabezpieczeń komputera, znajdujących się na nim danych, danych w sieci organizacji i innych komputerów w tej sieci. Zaleca się konsultację z administratorem systemu lub dokładne przeanalizowanie zagrożeń przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach Centrum zaufania.

Usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych z dokumentów

Jeśli zamierzasz udostępnić elektroniczną kopię dokumentu pakietu Office, warto przejrzeć dokument pod kątem ukrytych danych lub informacji osobistych, które być może wolisz zachować tylko dla siebie. Ułatwi Ci to Inspektor dokumentów.

 1. Otwórz dokument, który chcesz poddać inspekcji.

  Uwaga : Zalecamy przeprowadzać inspekcję na kopii, a nie na oryginalnym dokumencie, ponieważ przywrócenie danych usuniętych przez Inspektora dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj problemy.

  Opcje w obszarze Wyszukaj problemy

 3. Kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 4. W oknie Inspektor dokumentów wybierz typy ukrytej zawartości, które chcesz wyszukać, a następnie kliknij pozycję Inspekcja.

  Opcje w oknie dialogowym Inspektor dokumentów

 5. Dla każdego typu zawartości, który chcesz usunąć z dokumentu, kliknij pozycję Usuń wszystko, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

  Okno dialogowe Inspektor dokumentów z opcją Usuń wszystko

Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji o Inspektorze dokumentów i typach informacji, które może on znajdować i usuwać, zobacz Usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych z dokumentów pakietu Office.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×