Wyświetlanie obrazów — informacje

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office Picture Manager ułatwia znajdowanie, wyświetlanie i edytowanie obrazów.

Okienko Skróty obrazu

W okienku Skróty obrazów można dodawać skróty do folderów zawierających obrazy, z którymi chcesz pracować.

Okienko skrót obrazu

1. Okienko Skróty do obrazów

Okienko podglądu

Okienko podglądu jest miejsce, w którym są wyświetlane obrazy. Możesz zmienić sposób wyświetlania, wybierając opcje na pasku narzędzi Widoki.

Pasek narzędzi Widoki i okienko podglądu

1. Pasek narzędzi Widoki

2. Okienko podglądu

Edytowanie obrazów w okienku zadań

W okienku zadań Edytuj obrazy znajdują się narzędzia do edycji, które umożliwiają wprowadzanie poprawek w obrazach.

Okienko zadań

1. Okienko zadań Edytuj obrazy

Wybieranie widoków obrazu

Program Picture Manager udostępnia trzy opcje wyświetlania obrazów: Miniatura, Przezrocze i Pojedynczy obraz. Wybór najlepszego widoku zależy od tego, jak wiele obrazów ma zostać wyświetlonych jednocześnie i jak szczegółowo ma być wyświetlany każdy z nich.

Widok miniatur

Ten widok wyświetla w wybranym folderze miniatury obrazów, można więc widzieć wiele obrazów równocześnie i pracować z nimi. Ten widok jest najlepszy do przeglądania zbioru obrazów w celu znalezienia obrazów, z którymi użytkownik chce pracować, oraz do dokonywania tych samych zmian w wielu plikach równocześnie.

Widok miniatur

Przewijanie

Jest to połączenie widoku miniatur i widoku pojedynczego obrazu. Ten widok jest najlepszy, gdy trzeba edytować wiele obrazów, ale konieczne jest również wyświetlanie szczegółów podczas edycji. Zamiast wyświetlać jeden obraz, można wyświetlić równocześnie kilka miniatur i szybko skupić się na tym obrazie, który ma być edytowany.

Widok przezroczy

Widok pojedynczego obrazu

Ten widok wyświetla jednego obrazu na dużą skalę. Ten widok jest najlepszy, gdy trzeba wyświetlić drobnych szczegółów podczas edycji.

Widok pojedynczego obrazu

Uwaga: W każdym z tych widoków można użyć funkcji TE000129492, aby powiększyć obraz lub zobaczyć większy fragment obrazu o zmniejszonym rozmiarze.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×