Wyświetlanie lub zmienianie właściwości pliku pakietu Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegółowe informacje opisujące lub identyfikujące plik. Właściwości dokumentu to między innymi tytuł, imię i nazwisko autora, temat oraz słowa kluczowe określające temat i zawartość dokumentu.

Dołączenie właściwości dokumentów do plików ułatwia organizowanie oraz późniejsze identyfikowanie dokumentów. Dokumenty można również wyszukiwać na podstawie ich właściwości.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o właściwościach dokumentu

Wyświetlanie i zmienianie właściwości bieżącego pliku

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych pliku

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Istnieją cztery typy właściwości dokumentu:

 • Właściwości standardowe     Domyślnie dokumenty pakietu Office są skojarzone z zestawem właściwości standardowych, takich jak autor, tytuł i temat. Możesz określić własne wartości tekstowe dla tych właściwości ułatwić organizowanie i identyfikowanie dokumentów. Na przykład w programie Word, możesz umożliwia właściwości słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) Dodaj słowo kluczowe "klienci" do plików sprzedaży. Następnie można wyszukiwać wszystkie pliki przy użyciu danego słowa kluczowego.

 • Właściwości aktualizowane automatycznie     Te właściwości obejmują zarówno właściwości systemowe plików (na przykład rozmiar pliku oraz daty utworzenia i ostatniej zmiany pliku) oraz statystykę obsługiwaną przez programy pakietu Office (na przykład liczba wyrazów i znaków w dokumencie). Właściwości aktualizowane automatycznie nie mogą być określane ani zmieniane przez użytkownika.

  Właściwości aktualizowane automatycznie służy do identyfikowania lub znaleźć dokumenty. Na przykład można wyszukiwać pliki utworzone po 3 sierpnia 2015 r., lub wszystkie pliki, które ostatnio były modyfikowane wczoraj.

 • Właściwości niestandardowe     Użytkownik może zdefiniować dodatkowe właściwości niestandardowe dokumentów pakietu Office. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 • Właściwości biblioteki dokumentów     Są to właściwości skojarzone z dokumentami w biblioteka dokumentów w witrynie sieci Web lub folderu publicznego. Po utworzeniu nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Po dodaniu dokumentów do biblioteki dokumentów, zostanie wyświetlony monit, aby uwzględnić wartości dla żadnych właściwości, które są wymagane lub zaktualizować wszystkie właściwości, które są niepoprawne. Na przykład biblioteki dokumentów, która gromadzi produkt pomysły można monit o wprowadzenie osoby dla właściwości, takie jak przesłane przez, Data, kategoria i opis. Po otwarciu dokumentu w bibliotece dokumentów w programie Word 2016, Excel 2016 lub PowerPoint 2016 można edytować i aktualizować te właściwości biblioteki dokumentów, klikając pozycję plik > informacje. Wszystkie wymagane właściwości w bibliotece dokumentów są konspektu z czerwonym obramowaniem na karcie informacje w programie Word 2016, programie Excel 2016 i PowerPoint 2016. Aby dowiedzieć się więcej o edytowaniu właściwości biblioteki dokumentów w aplikacjach pakietu Office 2016, zobacz gdzie jest Panel informacji o dokumencie w pakiecie Office 2016?

  Początek strony

Wyświetlanie i zmienianie właściwości bieżącego pliku

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij łącze Wyświetl i Edytuj właściwości bazy danych w górnej części strony.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kliknij kartę, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić lub zaktualizować.

  Właściwości na karcie podsumowanie

 5. Kliknij przycisk OK. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

 6. Kliknij kartę plik, ponownie, aby powrócić do bazy danych.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości skoroszytu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij kartę plik, ponownie, aby powrócić do skoroszytu. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  • Aby zobaczyć więcej właściwości, kliknij łącze Pokaż wszystkie właściwości u dołu strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

   Właściwości na karcie podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości prezentacji.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij kartę plik, ponownie, aby powrócić do prezentacji. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  • Aby zobaczyć więcej właściwości, kliknij łącze Pokaż wszystkie właściwości u dołu strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

   Właściwości na karcie podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości projektu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij kartę plik, ponownie, aby powrócić do projektu. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  Aby zobaczyć więcej właściwości lub statystyki, kliknij pozycję Informacje o projekcie w górnej części strony, a następnie kliknij Właściwości zaawansowane lub Statystyka projektu.

  Opcje informacje o projekcie

  Na karcie Podsumowanie w oknie dialogowym Właściwości można dodawać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

  Właściwości na karcie podsumowanie

  Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Kliknij kartę plik, ponownie, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

Czynności opcjonalne:

Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij pozycję Właściwości publikacji w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

Otwieranie właściwości zaawansowane

Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

Właściwości na karcie podsumowanie

Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij kartę plik, ponownie, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i Wyświetl informacje o dokumencie, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie można dodawać lub edytować właściwości, takie jak tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

   Właściwości na karcie podsumowanie

  • Aby dodać łącze do powiązanych dokumentów, kliknij pozycję Powiązane dokumenty u dołu strony informacje i wybierz pozycję Dodaj łącze do powiązanego dokumentu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości dokumentu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, a następnie wprowadź informacje. Należy zauważyć, że dla niektórych metadanych, takie jak autor, konieczne będzie kliknij prawym przyciskiem myszy właściwości i wybierz pozycję Usuń lub edytować.

 4. Kliknij kartę plik, ponownie, aby wrócić do dokumentu. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  • Aby zobaczyć więcej właściwości, kliknij łącze Pokaż wszystkie właściwości u dołu strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

   Właściwości na karcie podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych pliku

Właściwości niestandardowe są właściwości, które definiują dokumentu pakietu Office. Do właściwości niestandardowej można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a można także przypisywać je wartości Tak lub nie. Można wybrać z listy sugerowanych nazw lub zdefiniować własne.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij łącze Wyświetl i Edytuj właściwości bazy danych w górnej części strony.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij kartę plik, ponownie, aby powrócić do bazy danych.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości, w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości, w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do prezentacji.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Informacje o projekcie w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do projektu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości publikacji w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości, w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do dokumentu.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o właściwościach dokumentu

Wyświetlanie i zmienianie właściwości bieżącego pliku

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych pliku

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Istnieje pięć typów właściwości dokumentu:

 • Właściwości standardowe     Domyślnie dokumenty pakietu Office są skojarzone z zestawem właściwości standardowych, takich jak autor, tytuł i temat. Możesz określić własne wartości tekstowe dla tych właściwości ułatwić organizowanie i identyfikowanie dokumentów. Na przykład w programie Word, możesz umożliwia właściwości słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) Dodaj słowo kluczowe "klienci" do plików sprzedaży. Następnie można wyszukiwać wszystkie pliki przy użyciu danego słowa kluczowego.

 • Właściwości aktualizowane automatycznie     Te właściwości obejmują zarówno właściwości systemowe plików (na przykład rozmiar pliku oraz daty utworzenia i ostatniej zmiany pliku) oraz statystykę obsługiwaną przez programy pakietu Office (na przykład liczba wyrazów i znaków w dokumencie). Właściwości aktualizowane automatycznie nie mogą być określane ani zmieniane przez użytkownika.

  Właściwości aktualizowane automatycznie mogą pomóc w identyfikowaniu i znajdowaniu dokumentów. Można na przykład wyszukać pliki utworzone po 3 sierpnia 2005 roku lub pliki, które ostatnio były modyfikowane wczoraj.

 • Właściwości niestandardowe     Użytkownik może zdefiniować dodatkowe właściwości niestandardowe dokumentów pakietu Office. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 • Właściwości dla organizacji     Jeśli w organizacji użytkownika dostosowano panel informacji o dokumencie, właściwości dokumentu skojarzone z dokumentem użytkownika mogą być specyficzne dla danej organizacji.

 • Właściwości biblioteki dokumentów     Są to właściwości skojarzone z dokumentami w biblioteka dokumentów w witrynie sieci Web lub folderu publicznego. Po utworzeniu nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Po dodaniu dokumentów do biblioteki dokumentów, zostanie wyświetlony monit, aby uwzględnić wartości dla żadnych właściwości, które są wymagane lub zaktualizować wszystkie właściwości, które są niepoprawne. Na przykład biblioteki dokumentów, która gromadzi produkt pomysły można monit o wprowadzenie osoby dla właściwości, takie jak przesłane przez, Data, kategoria i opis. Po otwarciu dokumentu w bibliotece dokumentów programu Word, Excel lub PowerPoint można edytować i aktualizować te właściwości biblioteki dokumentów w panelu informacji o dokumencie.

Początek strony

Wyświetlanie i zmienianie właściwości bieżącego pliku

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij łącze Wyświetl i Edytuj właściwości bazy danych w górnej części strony.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kliknij kartę, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić lub zaktualizować.

  Właściwości na karcie podsumowanie

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 5. Kliknij przycisk OK. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości skoroszytu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  • Aby zobaczyć więcej właściwości, kliknij łącze Pokaż wszystkie właściwości u dołu strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

   Właściwości na karcie podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

  • Aby wyświetlić właściwości w panelu w skoroszycie, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Pokaż Panel dokumentu.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić statystykę formularza.

 3. Aby zmienić takie właściwości formularza, jak Nazwa, Identyfikator lub Opis, kliknij pozycję Właściwości szablonu formularza i wprowadź w tych polach stosowne zmiany.

 4. Aby wyświetlić ten formularz w kategorii niestandardowej w programie InfoPath Filler, zaznacz pole wyboru Włącz kategorię niestandardową i wprowadź nazwę kategorii niestandardowej.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości prezentacji.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do prezentacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  • Aby zobaczyć więcej właściwości, kliknij łącze Pokaż wszystkie właściwości u dołu strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

   Właściwości na karcie podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

  • Aby wyświetlić właściwości w panelu w skoroszycie, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Pokaż Panel dokumentu.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości projektu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do projektu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  Aby zobaczyć więcej właściwości lub statystyki, kliknij pozycję Informacje o projekcie w górnej części strony, a następnie kliknij Właściwości zaawansowane lub Statystyka projektu.

  Opcje informacje o projekcie

  Na karcie Podsumowanie w oknie dialogowym Właściwości można dodawać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

  Właściwości na karcie podsumowanie

  Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij pozycję Właściwości publikacji w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

  Otwieranie właściwości zaawansowane

  Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

  Właściwości na karcie podsumowanie

  Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i Wyświetl informacje o dokumencie, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

  Otwieranie właściwości zaawansowane

  Na karcie Podsumowanie można dodawać lub edytować właściwości, takie jak tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

  Właściwości na karcie podsumowanie

  Uwagi : 

  • Aby dodać łącze do powiązanych dokumentów, kliknij pozycję Powiązane dokumenty u dołu strony informacje i wybierz pozycję Dodaj łącze do powiązanego dokumentu.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości dokumentu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do dokumentu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Czynności opcjonalne:

  • Aby zobaczyć więcej właściwości, kliknij łącze Pokaż wszystkie właściwości u dołu strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości miejsce, w którym można dodać lub edytować jednocześnie wszystkie właściwości i wyświetlanie informacji o dokumencie i statystyki, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie można dodać lub edytować tytuł, temat, autor, Menedżer, firmy, kategorii, słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) i komentarze.

   Właściwości na karcie podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę niestandardowe.

  • Aby wyświetlić właściwości w panelu w skoroszycie, kliknij polecenie Właściwości w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Pokaż Panel dokumentu.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych pliku

Właściwości niestandardowe to właściwości dokumentu pakietu Office definiowane przez użytkownika. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij łącze Wyświetl i Edytuj właściwości bazy danych w górnej części strony.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości, w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości, w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do prezentacji.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Informacje o projekcie w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do projektu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości publikacji w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości, w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do dokumentu.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o właściwościach dokumentu

Wyświetlanie właściwości dokumentu podczas otwierania lub zapisywania pliku

Wyświetlanie właściwości dla bieżącego dokumentu

Zmienianie właściwości bieżącego dokumentu

Tworzenie właściwości niestandardowych dokumentu

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegółowe informacje opisujące lub identyfikujące plik. Właściwości dokumentu to między innymi tytuł, imię i nazwisko autora, temat oraz słowa kluczowe określające temat i zawartość dokumentu.

Jeśli użytkownik określi odpowiednich wartości w polach właściwości dokumentu dla dokumentów, możesz łatwo organizowanie i rozpoznawanie dokumentów. Możesz również wyszukać dokumenty na podstawie ich właściwości. W Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007 można było wyświetlić lub edytować właściwości dokumentu łatwo podczas pracy nad zawartością dokumentu za pomocą panelu informacji o dokumencie są wyświetlane w górnej części dokumentu w programie pakietu Office.

Istnieje pięć typów właściwości dokumentu:

 • Właściwości standardowe     Domyślnie dokumentów pakietu Microsoft Office są skojarzone z zestawem właściwości standardowych, takich jak autor, tytuł i temat. Możesz określić własne wartości tekstowe dla tych właściwości ułatwić organizowanie i identyfikowanie dokumentów. Na przykład w programie Word, możesz umożliwia właściwości słowa kluczowe (zwanych również znaczniki) Dodaj słowo kluczowe "klienci" do plików sprzedaży. Można wyszukiwać wszystkie pliki przy użyciu danego słowa kluczowego.

 • Właściwości aktualizowane automatycznie     Te właściwości obejmują zarówno właściwości systemowe plików (na przykład rozmiar pliku oraz daty utworzenia i ostatniej zmiany pliku) oraz statystykę obsługiwaną przez programy pakietu Office (na przykład liczba wyrazów i znaków w dokumencie). Właściwości aktualizowane automatycznie nie mogą być określane ani zmieniane przez użytkownika.

  Właściwości aktualizowane automatycznie mogą pomóc w identyfikowaniu i znajdowaniu dokumentów. Można na przykład wyszukać pliki utworzone po 3 sierpnia 2005 roku lub pliki, które ostatnio były modyfikowane wczoraj.

 • Właściwości niestandardowe     Użytkownik może zdefiniować dodatkowe właściwości niestandardowe dokumentów pakietu Office. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 • Właściwości dla organizacji     Jeśli w organizacji użytkownika dostosowano panel informacji o dokumencie, właściwości dokumentu skojarzone z dokumentem użytkownika mogą być specyficzne dla danej organizacji.

 • Właściwości biblioteki dokumentów     Są to właściwości skojarzone z dokumentami w biblioteka dokumentów w witrynie sieci Web lub folderu publicznego. Po utworzeniu nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Gdy osoby Dodawanie dokumentów do biblioteki dokumentów, są monitowani o podanie wartości dla każdej z tych właściwości. Na przykład biblioteki dokumentów, która gromadzi produkt pomysły można monit o wprowadzenie osoby dla właściwości, takie jak przesłane przez, Data, kategoria i opis. Po otwarciu dokumentu w bibliotece dokumentów w Office Word 2007, Office Excel 2007 lub Office PowerPoint 2007 można edytować i aktualizować te właściwości biblioteki dokumentów w panelu informacji o dokumencie.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości dokumentu podczas otwierania lub zapisywania pliku

W oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie okna dialogowego, możesz wyświetlić właściwości dokumentu dla pliku.

 1. Otwieranie okna dialogowego lub okna dialogowego Zapisywanie jako wybierz dokument, dla którego chcesz wyświetlić właściwości.

 2. Kliknij strzałkę obok przycisku Widoki, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić właściwości, takie jak rozmiar pliku i Data ostatniej zmiany pliku, kliknij przycisk Szczegóły.

  • Aby wyświetlić wszystkie właściwości dokumentu, kliknij pozycję Właściwości.

Wyświetlanie właściwości dla bieżącego dokumentu

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskazanie polecenia Zarządzaj, a następnie kliknij polecenie Właściwości bazy danych.

 2. W oknie dialogowym właściwości Nazwa pliku kliknij odpowiednie karty, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić.

Panel informacji o dokumencie umożliwia wyświetlanie lub zmienianie właściwości dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz wyświetlić (na przykład Właściwości zaawansowane ).

  Uwagi : 

  • Właściwości niestandardowe można wyświetlić, klikając pozycję Właściwości zaawansowane.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

Panel informacji o dokumencie umożliwia wyświetlanie lub zmienianie właściwości dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz wyświetlić (na przykład Właściwości zaawansowane ).

  Uwagi : 

  • Właściwości niestandardowe można wyświetlić, klikając pozycję Właściwości zaawansowane.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. W menu plik kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości publikacji kliknij odpowiednie karty, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz wyświetlić (na przykład Właściwości zaawansowane ).

  Uwagi : 

  • Właściwości niestandardowe można wyświetlić, klikając pozycję Właściwości zaawansowane.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

Zmienianie właściwości bieżącego dokumentu

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskazanie polecenia Zarządzaj, a następnie kliknij polecenie Właściwości bazy danych.

 2. W oknie dialogowym właściwości Nazwa pliku na karcie Podsumowanie wpisz wartości dla właściwości standardowych, takich jak Tytuł i Autor.

Panel informacji o dokumencie umożliwia wyświetlanie lub zmienianie właściwości dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz zmienić, na przykład Właściwości zaawansowane.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano Panel informacji o dokumencie lub dokument, dla którego chcesz zmienić właściwości został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 3. W Panelu informacji o dokumencie wpisz informacje, które mają w każdym polu właściwości.

  Uwaga : Wszystkie pola właściwości, które są oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki są wymagane i należy je wypełnić przed zapisaniem dokumentu.

Panel informacji o dokumencie umożliwia wyświetlanie lub zmienianie właściwości dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz zmienić, na przykład Właściwości zaawansowane.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano Panel informacji o dokumencie lub dokument, dla którego chcesz zmienić właściwości został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 3. W Panelu informacji o dokumencie wpisz informacje, które mają w każdym polu właściwości.

  Uwaga : Wszystkie pola właściwości, które są oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki są wymagane i należy je wypełnić przed zapisaniem dokumentu.

 1. W menu plik kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości publikacji na karcie Podsumowanie wpisz wartości dla właściwości standardowych, takich jak Tytuł i Autor.

Panel informacji o dokumencie umożliwia wyświetlanie lub zmienianie właściwości dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz zmienić, na przykład Właściwości zaawansowane.

  Uwaga : Jeśli w organizacji dostosowano Panel informacji o dokumencie lub dokument, dla którego chcesz zmienić właściwości został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 3. W Panelu informacji o dokumencie wpisz informacje, które mają w każdym polu właściwości.

  Uwaga : Wszystkie pola właściwości, które są oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki są wymagane i należy je wypełnić przed zapisaniem dokumentu.

Tworzenie właściwości niestandardowych dokumentu

Właściwości niestandardowe to właściwości dokumentu pakietu Office definiowane przez użytkownika. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskazanie polecenia Zarządzaj, a następnie kliknij polecenie Właściwości bazy danych.

 2. Kliknij kartę Niestandardowe.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 4. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 5. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok Właściwości dokumentu, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

 3. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu kliknij kartę niestandardowe.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 5. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 6. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok Właściwości dokumentu, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

 3. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu kliknij kartę niestandardowe.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 5. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 6. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

 1. W menu plik kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Niestandardowe.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 4. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 5. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok Właściwości dokumentu, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

 3. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu kliknij kartę niestandardowe.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 5. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 6. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×