Wyświetlanie lub zmienianie właściwości pliku pakietu Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Właściwości dokumentu, znane także jako metadane, to szczegółowe informacje opisujące lub identyfikujące plik. Zawierają one między innymi tytuł, imię i nazwisko autora, temat oraz słowa kluczowe określające zawartość dokumentu.

Dołączenie właściwości dokumentów do plików ułatwia organizowanie oraz późniejsze identyfikowanie dokumentów. Dokumenty można również wyszukiwać na podstawie ich właściwości lub wstawiać je do dokumentów.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Wyświetlanie i zmienianie standardowych właściwości bieżącego pliku

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych bieżącego pliku

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Istnieją cztery typy właściwości dokumentu:

 • Właściwości standardowe — Domyślnie dokumenty pakietu Office są skojarzone z zestawem właściwości standardowych, takich jak autor, tytuł i temat. Dla tych właściwości można podać własne wartości tekstowe ułatwiające organizowanie oraz identyfikowanie dokumentów. Na przykład w programie Word można użyć właściwości Słowa kluczowe (znanej również jako Tagi), aby dodać słowo kluczowe „klienci” do plików dotyczących sprzedaży. Dzięki temu można wyszukać wszystkie pliki dotyczące sprzedaży, które zawierają to słowo kluczowe.

 • Właściwości aktualizowane automatycznie — Te właściwości obejmują zarówno właściwości systemowe plików (na przykład rozmiar pliku oraz daty utworzenia i ostatniej zmiany pliku) oraz statystykę obsługiwaną przez programy pakietu Office (na przykład liczba wyrazów i znaków w dokumencie). Właściwości aktualizowane automatycznie nie mogą być określane ani zmieniane przez użytkownika.

  Właściwości aktualizowane automatycznie mogą pomóc w identyfikowaniu i znajdowaniu dokumentów. Można na przykład wyszukać pliki utworzone po 3 sierpnia 2015 roku lub wszystkie pliki, które ostatnio były modyfikowane wczoraj.

 • Właściwości niestandardowe — Można zdefiniować dodatkowe właściwości niestandardowe dokumentów pakietu Office. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych pliku

 • Właściwości biblioteki dokumentów — To są właściwości skojarzone z dokumentami, które zawiera biblioteka dokumentów w witrynie internetowej lub w folderze publicznym. Podczas tworzenia nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Gdy do biblioteki dokumentów są dodawane dokumenty, jest wyświetlany monit o podanie wartości wszystkich wymaganych właściwości lub zaktualizowanie nieprawidłowych właściwości. Na przykład w bibliotece dokumentów, w której są zbierane pomysły dotyczące produktów, może być wyświetlany monit o podanie wartości takich właściwości, jak Przesłane przez, Data, Kategoria i Opis. Po otwarciu dokumentu z biblioteki dokumentów w programie Word 2016, Excel 2016 lub PowerPoint 2016 można edytować i aktualizować te właściwości biblioteki dokumentów, klikając pozycję Plik > Informacje. Wszystkie wymagane właściwości z biblioteki dokumentów widoczne na karcie Informacje w programach Word 2016, Excel 2016 i PowerPoint 2016 mają czerwone obramowanie.

  Aby dowiedzieć się więcej o edytowaniu właściwości biblioteki dokumentów w aplikacjach pakietu Office 2016, zobacz Gdzie znajduje się Panel informacji o dokumencie w pakiecie Office 2016?

Jeśli chcesz wstawić dowolną z tych właściwości w dokumencie programu Word, zobacz Dodawanie nazwy pliku, daty, autora lub innych właściwości dokumentu do nagłówka lub stopki.

Początek strony

Wyświetlanie i zmienianie standardowych właściwości bieżącego pliku

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij link Wyświetl i edytuj właściwości bazy danych w górnej części strony.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kliknij odpowiednie karty, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić lub zaktualizować.

  Właściwości na karcie Podsumowanie

 5. Kliknij przycisk OK. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do bazy danych.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości skoroszytu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  • Aby wyświetlić więcej właściwości, kliknij link Pokaż wszystkie właściwości w dolnej części strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

   Właściwości na karcie Podsumowanie

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości prezentacji.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do prezentacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  • Aby wyświetlić więcej właściwości, kliknij link Pokaż wszystkie właściwości w dolnej części strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

   Właściwości na karcie Podsumowanie

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości projektu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do projektu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  Aby wyświetlić więcej właściwości lub statystyki, kliknij pozycję Informacje o projekcie w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane lub Statystyka projektu.

  Opcje informacji o projekcie

  Na karcie Podsumowanie w oknie dialogowym Właściwości możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

  Właściwości na karcie Podsumowanie

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Kroki opcjonalne:

Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości publikacji u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

Właściwości na karcie Podsumowanie

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować właściwości takie jak Tytuł, Temat, Autor, Menedżer, Firma, Kategoria, Słowa kluczowe (nazywane również tagami) i Komentarze.

   Właściwości na karcie Podsumowanie

  • Aby dodać link do powiązanych dokumentów, kliknij pozycję Powiązane dokumenty w dolnej części strony Informacje i wybierz pozycję Dodaj link do powiązanego dokumentu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości dokumentu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje. Pamiętaj, że w przypadku niektórych metadanych, takich jak Autor, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy tę właściwość i wybrać polecenie Usuń lub Edytuj.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do dokumentu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  • Aby wyświetlić więcej właściwości, kliknij link Pokaż wszystkie właściwości w dolnej części strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

   Właściwości na karcie Podsumowanie

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych bieżącego pliku

Właściwości niestandardowe to właściwości dokumentu pakietu Office definiowane przez użytkownika. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

  Uwagi: 

  • W programie Access kliknij pozycję Wyświetl i edytuj właściwości bazy danych.

  • W programie Project kliknij pozycję Informacje o projekcie.

  • W programie Publisher kliknij pozycję Właściwości publikacji.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  Karta Właściwości niestandardowe umożliwia dodawanie i modyfikowanie niestandardowych właściwości dokumentu
  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk OK.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Wyświetlanie i zmienianie właściwości bieżącego pliku

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych pliku

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Istnieje pięć typów właściwości dokumentu:

 • Właściwości standardowe     Domyślnie dokumenty pakietu Office są skojarzone z zestawem właściwości standardowych, takich jak autor, tytuł i temat. Dla tych właściwości można podać własne wartości tekstowe ułatwiające organizowanie oraz identyfikowanie dokumentów. Na przykład w programie Word można użyć właściwości Słowa kluczowe (znanej również jako Tagi), aby dodać słowo kluczowe „klienci” do plików dotyczących sprzedaży. Dzięki temu można wyszukać wszystkie pliki dotyczące sprzedaży, które zawierają to słowo kluczowe.

 • Właściwości aktualizowane automatycznie     Te właściwości obejmują zarówno właściwości systemowe plików (na przykład rozmiar pliku oraz daty utworzenia i ostatniej zmiany pliku) oraz statystykę obsługiwaną przez programy pakietu Office (na przykład liczba wyrazów i znaków w dokumencie). Właściwości aktualizowane automatycznie nie mogą być określane ani zmieniane przez użytkownika.

  Właściwości aktualizowane automatycznie mogą pomóc w identyfikowaniu i znajdowaniu dokumentów. Można na przykład wyszukać pliki utworzone po 3 sierpnia 2005 roku lub pliki, które ostatnio były modyfikowane wczoraj.

 • Właściwości niestandardowe     Użytkownik może zdefiniować dodatkowe właściwości niestandardowe dokumentów pakietu Office. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 • Właściwości dla organizacji     Jeśli w organizacji użytkownika dostosowano panel informacji o dokumencie, właściwości dokumentu skojarzone z dokumentem użytkownika mogą być specyficzne dla danej organizacji.

 • Właściwości biblioteki dokumentów     To są właściwości skojarzone z dokumentami, które zawiera biblioteka dokumentów w witrynie internetowej lub w folderze publicznym. Podczas tworzenia nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Gdy do biblioteki dokumentów są dodawane dokumenty, jest wyświetlany monit o podanie wartości wszystkich wymaganych właściwości lub zaktualizowanie nieprawidłowych właściwości. Na przykład w bibliotece dokumentów, w której są zbierane pomysły dotyczące produktów, może być wyświetlany monit o podanie wartości takich właściwości, jak Przesłane przez, Data, Kategoria i Opis. Po otwarciu dokumentu z biblioteki dokumentów w programie Word, Excel lub PowerPoint można edytować i aktualizować te właściwości biblioteki dokumentów w panelu informacji o dokumencie.

Początek strony

Wyświetlanie i zmienianie właściwości bieżącego pliku

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij link Wyświetl i edytuj właściwości bazy danych w górnej części strony.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kliknij odpowiednie karty, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić lub zaktualizować.

  Właściwości na karcie Podsumowanie

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 5. Kliknij przycisk OK. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości skoroszytu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  • Aby wyświetlić więcej właściwości, kliknij link Pokaż wszystkie właściwości w dolnej części strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

   Właściwości na karcie Podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę Niestandardowe.

  • Aby zobaczyć właściwości w panelu w skoroszycie, kliknij pozycję Właściwości w górnej części strony i wybierz pozycję Pokaż panel dokumentu.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić statystykę formularza.

 3. Aby zmienić takie właściwości formularza, jak Nazwa, Identyfikator lub Opis, kliknij pozycję Właściwości szablonu formularza i wprowadź w tych polach stosowne zmiany.

 4. Aby wyświetlić ten formularz w kategorii niestandardowej w programie InfoPath Filler, zaznacz pole wyboru Włącz kategorię niestandardową i wprowadź nazwę kategorii niestandardowej.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości prezentacji.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do prezentacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  • Aby wyświetlić więcej właściwości, kliknij link Pokaż wszystkie właściwości w dolnej części strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

   Właściwości na karcie Podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę Niestandardowe.

  • Aby zobaczyć właściwości w panelu w skoroszycie, kliknij pozycję Właściwości w górnej części strony i wybierz pozycję Pokaż panel dokumentu.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości projektu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do projektu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  Aby wyświetlić więcej właściwości lub statystyki, kliknij pozycję Informacje o projekcie w górnej części strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane lub Statystyka projektu.

  Opcje informacji o projekcie

  Na karcie Podsumowanie w oknie dialogowym Właściwości możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

  Właściwości na karcie Podsumowanie

  Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości publikacji u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

  Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

  Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

  Właściwości na karcie Podsumowanie

  Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę Niestandardowe.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

  Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

  Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować właściwości takie jak Tytuł, Temat, Autor, Menedżer, Firma, Kategoria, Słowa kluczowe (nazywane również tagami) i Komentarze.

  Właściwości na karcie Podsumowanie

  Uwagi: 

  • Aby dodać link do powiązanych dokumentów, kliknij pozycję Powiązane dokumenty w dolnej części strony Informacje i wybierz pozycję Dodaj link do powiązanego dokumentu.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje, aby wyświetlić właściwości dokumentu.

 3. Aby dodać lub zmienić właściwości, umieść wskaźnik myszy na właściwości, którą chcesz zaktualizować, i wprowadź informacje.

 4. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do dokumentu. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.

  Kroki opcjonalne:

  • Aby wyświetlić więcej właściwości, kliknij link Pokaż wszystkie właściwości w dolnej części strony.

  • Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, gdzie można dodawać lub edytować wszystkie właściwości jednocześnie i wyświetlać informacje o dokumencie oraz statystyki, kliknij pozycję Właściwości u góry strony, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

   Otwieranie okna Właściwości zaawansowane

   Na karcie Podsumowanie możesz dodać lub edytować tytuł, temat, autora, menedżera, firmę, kategorię, słowa kluczowe (nazywane również tagami) i komentarze.

   Właściwości na karcie Podsumowanie

   Aby wyświetlić właściwości niestandardowe, kliknij kartę Niestandardowe.

  • Aby zobaczyć właściwości w panelu w skoroszycie, kliknij pozycję Właściwości w górnej części strony i wybierz pozycję Pokaż panel dokumentu.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

Wyświetlanie lub tworzenie właściwości niestandardowych pliku

Właściwości niestandardowe to właściwości dokumentu pakietu Office definiowane przez użytkownika. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij link Wyświetl i edytuj właściwości bazy danych w górnej części strony.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do skoroszytu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do prezentacji.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Informacje o projekcie w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do projektu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości publikacji w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do publikacji.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij pozycję Właściwości w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Niestandardowe.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

  • Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

  • W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Na przykład, jeśli wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 5. Kliknij ponownie kartę Plik, aby powrócić do dokumentu.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Wyświetlanie właściwości dokumentu podczas otwierania lub zapisywania pliku

Wyświetlanie właściwości bieżącego dokumentu

Zmienianie właściwości bieżącego dokumentu

Tworzenie właściwości niestandardowych dokumentu

Więcej informacji o właściwościach dokumentu

Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegółowe informacje opisujące lub identyfikujące plik. Właściwości dokumentu to między innymi tytuł, imię i nazwisko autora, temat oraz słowa kluczowe określające temat i zawartość dokumentu.

Podanie odpowiednich wartości w polach właściwości dokumentu umożliwia łatwiejsze organizowanie i rozpoznawanie dokumentów. Dokumenty można również wyszukiwać na podstawie ich właściwości. Podczas pracy nad zawartością dokumentu w programach Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007 można łatwo wyświetlić lub edytować właściwości dokumentu, korzystając z panelu informacji o dokumencie wyświetlanego w górnej części dokumentu w programie pakietu Office.

Istnieje pięć typów właściwości dokumentu:

 • Właściwości standardowe     Domyślnie dokumenty pakietu Microsoft Office są skojarzone z zestawem właściwości standardowych, takich jak autor, tytuł i temat. Dla tych właściwości można podać własne wartości tekstowe ułatwiające organizowanie oraz identyfikowanie dokumentów. Na przykład w programie Word można użyć właściwości Słowa kluczowe (znanej również jako Tagi), aby dodać słowo kluczowe „klienci” do plików dotyczących sprzedaży. Dzięki temu można wyszukać wszystkie pliki dotyczące sprzedaży, które zawierają to słowo kluczowe.

 • Właściwości aktualizowane automatycznie     Te właściwości obejmują zarówno właściwości systemowe plików (na przykład rozmiar pliku oraz daty utworzenia i ostatniej zmiany pliku) oraz statystykę obsługiwaną przez programy pakietu Office (na przykład liczba wyrazów i znaków w dokumencie). Właściwości aktualizowane automatycznie nie mogą być określane ani zmieniane przez użytkownika.

  Właściwości aktualizowane automatycznie mogą pomóc w identyfikowaniu i znajdowaniu dokumentów. Można na przykład wyszukać pliki utworzone po 3 sierpnia 2005 roku lub pliki, które ostatnio były modyfikowane wczoraj.

 • Właściwości niestandardowe     Użytkownik może zdefiniować dodatkowe właściwości niestandardowe dokumentów pakietu Office. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 • Właściwości dla organizacji     Jeśli w organizacji użytkownika dostosowano panel informacji o dokumencie, właściwości dokumentu skojarzone z dokumentem użytkownika mogą być specyficzne dla danej organizacji.

 • Właściwości biblioteki dokumentów     To są właściwości skojarzone z dokumentami, które zawiera biblioteka dokumentów w witrynie internetowej lub w folderze publicznym. Podczas tworzenia nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Gdy użytkownicy dodają dokumenty do biblioteki dokumentów, jest wyświetlany monit o podanie wartości każdej z tych właściwości. Na przykład biblioteka dokumentów, w której są zbierane pomysły dotyczące produktów, może monitować użytkownika o podanie wartości takich właściwości, jak Przesłane przez, Data, Kategoria i Opis. Po otwarciu dokumentu z biblioteki dokumentów w programie Office Word 2007, Office Excel 2007 lub Office PowerPoint 2007 można edytować i aktualizować te właściwości biblioteki dokumentów w panelu informacji o dokumencie.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości dokumentu podczas otwierania lub zapisywania pliku

Właściwości dokumentu można wyświetlić w oknie dialogowym Otwieranie lub Zapisywanie jako.

 1. W oknie dialogowym Otwieranie lub Zapisywanie jako wybierz dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Widoki, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić właściwości, takie jak rozmiar pliku i data jego ostatniej zmiany, kliknij pozycję Szczegóły.

  • Aby wyświetlić wszystkie właściwości dokumentu, kliknij pozycję Właściwości.

Wyświetlanie właściwości bieżącego dokumentu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Właściwości bazy danych.

 2. W oknie dialogowym Nazwa pliku > Właściwości kliknij odpowiednie karty, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić.

Do wyświetlania i zmieniania właściwości dokumentu służy panel informacji o dokumencie.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz wyświetlić (na przykład Właściwości zaawansowane).

  Uwagi: 

  • Właściwości niestandardowe można wyświetlić, klikając pozycję Właściwości zaawansowane.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

Do wyświetlania i zmieniania właściwości dokumentu służy panel informacji o dokumencie.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz wyświetlić (na przykład Właściwości zaawansowane).

  Uwagi: 

  • Właściwości niestandardowe można wyświetlić, klikając pozycję Właściwości zaawansowane.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości publikacji kliknij odpowiednie karty, aby wybrać właściwości, które chcesz wyświetlić.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz wyświetlić (na przykład Właściwości zaawansowane).

  Uwagi: 

  • Właściwości niestandardowe można wyświetlić, klikając pozycję Właściwości zaawansowane.

  • Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz wyświetlić, został zapisany w biblioteka dokumentów lub na serwerze zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

Zmienianie właściwości bieżącego dokumentu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Właściwości bazy danych.

 2. W oknie dialogowym Nazwa pliku > Właściwości na karcie Podsumowanie wpisz wartości dla właściwości standardowych, takich jak Tytuł i Autor.

Do wyświetlania i zmieniania właściwości dokumentu służy panel informacji o dokumencie.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz zmienić, na przykład Właściwości zaawansowane.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz zmienić, został zapisany w lokalizacji takiej jak biblioteka dokumentów lub serwer zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 3. W Panelu informacji o dokumencie wpisz odpowiednie informacje w każdym polu właściwości.

  Uwaga: Wszystkie pola właściwości oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki są polami wymaganymi i trzeba je wypełnić przed zapisaniem dokumentu.

Do wyświetlania i zmieniania właściwości dokumentu służy panel informacji o dokumencie.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz zmienić, na przykład Właściwości zaawansowane.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz zmienić, został zapisany w lokalizacji takiej jak biblioteka dokumentów lub serwer zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 3. W Panelu informacji o dokumencie wpisz odpowiednie informacje w każdym polu właściwości.

  Uwaga: Wszystkie pola właściwości oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki są polami wymaganymi i trzeba je wypełnić przed zapisaniem dokumentu.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości publikacji na karcie Podsumowanie wpisz wartości dla właściwości standardowych, takich jak Tytuł i Autor.

Do wyświetlania i zmieniania właściwości dokumentu służy panel informacji o dokumencie.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, aby wybrać zestaw właściwości, które chcesz zmienić, na przykład Właściwości zaawansowane.

  Uwaga: Jeśli w organizacji dostosowano panel informacji o dokumencie albo jeśli dokument, którego właściwości chcesz zmienić, został zapisany w lokalizacji takiej jak biblioteka dokumentów lub serwer zarządzania dokumentami, mogą być dostępne dodatkowe widoki właściwości.

 3. W Panelu informacji o dokumencie wpisz odpowiednie informacje w każdym polu właściwości.

  Uwaga: Wszystkie pola właściwości oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki są polami wymaganymi i trzeba je wypełnić przed zapisaniem dokumentu.

Tworzenie właściwości niestandardowych dokumentu

Właściwości niestandardowe to właściwości dokumentu pakietu Office definiowane przez użytkownika. Do właściwości niestandardowych można przypisać tekst, godzinę lub wartość liczbową, a także wartości tak lub nie. Można wybrać proponowaną nazwę z listy lub zdefiniować własną nazwę.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Właściwości bazy danych.

 2. Kliknij kartę Niestandardowe.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 4. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 5. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 6. Kliknij pozycję Dodaj.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

 3. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu kliknij kartę Niestandardowe.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 5. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 6. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 7. Kliknij pozycję Dodaj.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

 3. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu kliknij kartę Niestandardowe.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 5. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 6. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 7. Kliknij pozycję Dodaj.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Niestandardowe.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 4. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 5. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 6. Kliknij pozycję Dodaj.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 2. W Panelu informacji o dokumencie kliknij strzałkę obok pozycji Właściwości dokumentu, a następnie kliknij pozycję Właściwości zaawansowane.

 3. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu kliknij kartę Niestandardowe.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę właściwości niestandardowej lub wybierz nazwę z listy.

 5. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości, którą chcesz dodać.

 6. W polu Wartość wpisz wartość właściwości. Wpisywana wartość musi odpowiadać typowi wybranemu na liście Typ. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Liczba na liście Typ, w polu Wartość musisz wpisać liczbę. Wartości niezgodne z typem właściwości są przechowywane jako tekst.

 7. Kliknij pozycję Dodaj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×