Wyświetlanie lub ukrywanie zakreśleń wokół nieprawidłowych danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie poprawności danych służy do wyświetlania komunikatów i zapobiegania nieprawidłowych wpisów tylko wtedy, gdy użytkownicy wpisują dane bezpośrednio w komórce. Komunikaty sprawdzania poprawności nie będą widoczne i mogą zostać wprowadzone nieprawidłowych danych, gdy użytkownik wprowadza dane w komórce przez kopiowanie lub wypełnianie, formuły w komórce oblicza wynik, który jest nieprawidłowy lub makro wprowadza nieprawidłowe dane w komórce.

Czerwone zakreślenie wokół nieprawidłowych danych Być może zechcesz arkuszy szukać nieprawidłowych danych, który może powodować nieprawidłowe obliczenia lub wyniki inspekcji. Można określić komórek ze sprawdzaniem poprawności danych, który zawiera nieprawidłowe dane, wyświetlając czerwone zakreślenie wokół nich tak, aby łatwo znaleźć i rozwiązać wszelkie problemy.

Co chcesz zrobić?

Koło komórek zawierających nieprawidłowe dane

Ukrywanie okręgi sprawdzania poprawności

Zakreślanie komórek zawierających nieprawidłowe dane

  1. Na karcie dane w grupie Narzędzia danych kliknij strzałkę obok przycisku Sprawdzanie poprawności danych, a następnie kliknij Koło nieprawidłowych danych.

    Obraz Wstążki programu Excel

Program Microsoft Office Excel wyświetla czerwone zakreślenie wokół wszystkich komórek, które zawiera nieprawidłowe dane.

Wszystkich komórek, które kryteriów sprawdzania poprawności danych są kółku, łącznie z wartościami, które zostały wpisane, skopiowane, lub wypełnionymi w komórkach, obliczonymi przez formuły lub wprowadzonymi przez makra.

Początek strony

Ukrywanie zakreśleń nieprawidłowych danych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć zakreślenie z pojedynczej komórki, należy do niej wprowadzić poprawne dane.

  • Na karcie dane w grupie Narzędzia danych kliknij strzałkę obok przycisku Sprawdzanie poprawności danych, a następnie kliknij Wyczyść okręgi sprawdzania poprawności.

    Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×