Wyświetlanie lub ukrywanie wartości zerowych

Jeśli arkusz zawiera wartości zerowe lub obliczenia, w wyniku których powstają wartości zerowe, możesz ukryć te wartości lub przy użyciu opcji formatowania zmienić sposób wyświetlania wartości. Program Excel automatycznie stosuje format ogólny lub liczbowy do dowolnej liczby wpisywanej lub wklejanej do arkusza. Te formaty powodują automatyczne usuwanie zer wiodących z liczb. Jeśli chcesz zachować zera wiodące, musisz utworzyć niestandardowy format liczb. Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowywania zer wiodących, zobacz Używanie zer wiodących.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Tworzenie kliknij pozycję Widok Przycisk preferencji widoku w programie Excel .

 3. W obszarze Opcje okna wyczyść pole wyboru Pokaż wartości zerowe.

Przestroga: Ta opcja dotyczy tylko wartości zerowych (0) w komórkach. Jeśli wartość zerowa w jednej z zaznaczonych komórek zostanie zmieniona na wartość niezerową, program Excel użyje formatu liczbowego Ogólne w celu wyświetlenia wartości.

 1. Zaznacz komórki zawierające wartości zerowe (0), które chcesz ukryć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba w menu podręcznym Format liczb  Pole Formatuj liczbę kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek w obszarze Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 4. W polu Typ wpisz 0;-0;;@, a następnie kliknij pozycję OK.

Uwaga: Wartości ukryte są wyświetlane tylko na pasku formuły (albo w komórce podczas edytowania bezpośrednio w jej wnętrzu) i nie są drukowane podczas drukowania arkusza. Jeśli edytujesz bezpośrednio w komórce, wartości ukryte są wyświetlane w komórce tylko podczas jej edytowania.

 1. Zaznacz komórki zawierające ukryte wartości zerowe (0), które chcesz wyświetlić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba w menu podręcznym Format liczb  Pole Formatuj liczbę kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na liście Kategoria wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Pozycja do kliknięcia

Wyświetlenie ukrytych wartości przy użyciu standardowego formatu liczb

Ogólne.

Wyświetlenie ukrytych wartości przy użyciu formatu daty lub godziny

Data lub Godzina, a następnie wybierz format daty lub godziny, którego chcesz użyć.

 1. Zaznacz komórki zawierające wartość zerową (0).

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Formatowanie kliknij pozycję Formatowanie warunkowe.

  Karta Narzędzia główne, grupa Formatowanie

 3. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 4. W menu podręcznym Styl kliknij pozycję Klasyczny, a następnie w menu podręcznym Formatuj tylko wartości sklasyfikowane jako pierwsze i ostatnie kliknij pozycję Formatuj tylko komórki zawierające.

 5. W menu podręcznym Z określonym tekstem kliknij pozycję Wartość komórki.

 6. W menu podręcznym między kliknij pozycję równe, a następnie w polu obok pozycji równe wpisz 0.

 7. W menu podręcznym Formatuj za pomocą kliknij pozycję format niestandardowy, a następnie w menu podręcznym Kolor kliknij pozycję Biały.

Możesz użyć funkcji JEŻELI do określenia warunku, który powoduje wyświetlanie wartości zero (0) jako pustej komórki lub jako kreski (-) w komórce. Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w temacie JEŻELI, funkcja.

 1. W pustym arkuszu w komórkach A1 i A2 wpisz 10.

 2. W komórce A3 wpisz =A1-A2, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Formuła zwróci wartość zero (0).

 3. Na karcie Formuły w obszarze Funkcja kliknij pozycję Konstruktor formuł.

  Karta Formuły, grupa Funkcja

 4. Na liście Konstruktor formuł, kliknij dwukrotnie pozycję JEŻELI.

 5. W obszarze Argumenty kliknij pole obok pozycji wartość1 i wpisz A3.

 6. W obszarze Argumenty kliknij wyraz Prawda obok pozycji jest, a następnie w menu podręcznym kliknij pozycję = (równe).

 7. W obszarze Argumenty kliknij pole obok pozycji wartość2 i wpisz 0.

 8. W obszarze Argumenty, kliknij pole obok pozycji wtedy i wykonaj jedną z następujących czynności:

Sposób wyświetlania wartości zerowych

Wpisz

Puste komórki

""

Kreski

"-"

 1. Kliknij pole obok pozycji w przeciwnym razie i wpisz A3.

 2. Naciśnij klawisz RETURN.

  Formuła w komórce A3 zwraca wartość zero (0), a program Excel wyświetla wartość umieszczoną w cudzysłowie w argumencie wtedy (nazywanym też argumentem wartość_jeśli_prawda).

  Porada: W cudzysłowie możesz umieścić dowolny tekst, który ma być wyświetlany dla wartości zerowych.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Tabela przestawna w obszarze Dane kliknij pozycję Opcje.

  Karta Tabela przestawna, grupa Dane

 3. Na karcie Wyświetlanie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wyświetlenie określonej wartości zamiast kodu błędu

Zaznacz pole wyboru Wartości błędów jako, a następnie w polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana zamiast kodu błędu.

Aby wyświetlić błędy jako puste komórki, pozostaw to pole puste.

Wyświetlenie określonej wartości zamiast pustej komórki

Zaznacz pole wyboru Puste komórki jako, a następnie w polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana w pustych komórkach.

Aby wyświetlić puste komórki, pozostaw to pole puste.

Aby wyświetlić zera, wyczyść pole wyboru Puste komórki jako.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Zobacz też

Tworzenie i stosowanie niestandardowego formatu liczb

Używanie zer wiodących w kodach pocztowych i innych liczbach

Ukrywanie wartości błędów i wskaźników błędów

Wyświetlanie liczb jako numerów PESEL, kodów pocztowych lub numerów telefonów

Kody formatów liczb

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×