Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki wykresu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby wprowadzić dane na wykresie są wyświetlane osie czytelność, można wyświetlić linie siatki wykresu poziomego i pionowego. Linie siatki rozszerzyć z dowolnej osi poziomej i pionowej na obszar kreślenia wykresu. Można także wyświetlić linie siatki głębokości w wykresach 3-w. Wyświetlane dla jednostki główne i pomocnicze, linii siatki dostosowanie głównych i pomocniczych znaczników osi na osi po wyświetleniu tickmarks. Nie można wyświetlić linii siatki dla typów wykresów, które nie są wyświetlane osie, takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe.

Wykres z wyświetlonymi poziomą, pionową i głębokości linii siatki

Pozioma linia siatki 1   

2    pionowych linii siatki

Siatki głębokości 3   

Wyświetl linie siatki wykresu

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, do którego chcesz dodać linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, wskaż pozycję linie siatki, a następnie kliknij odpowiednią opcję linii siatki, które mają być wyświetlane. Można umieść wskaźnik myszy na każdą opcję, aby wyświetlić podgląd ekranu siatki.

  Opcja linii siatki w menu linii siatki

  Uwaga : Opcje różnią się w zależności od typu wykresu. Na przykład jeśli wykres jest wykresem 3-w, zobaczysz opcji linii siatki głębokości, a jeśli wykres ma pomocniczą oś poziomą, zobaczysz opcji pomocniczej siatki poziomego i pionowego.

Początek strony

Ukrywanie linii siatki wykresu

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, w którym chcesz ukryć linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, wskaż pozycję linie siatki, a następnie kliknij odpowiednią opcję linii siatki, które chcesz ukryć. Można umieść wskaźnik myszy na każdą opcję, aby wyświetlić podgląd ekranu siatki.

  Opcja linii siatki w menu linii siatki

  Możesz też wybierz pozycję linie siatki wykresu poziomy lub pionowy, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Zobacz też

Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki w arkuszu programu Excel 2013

Drukowanie linii siatki w arkuszu

Zmienianie odstępów między liniami siatki w programach Word i PowerPoint

Wyświetl linie siatki wykresu

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, do którego chcesz dodać linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Linie siatki.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Dla poziomych linii siatki kliknij pozycję Podstawowe poziome linie siatki, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  • W przypadku pomocniczych poziomych linii siatki kliknij Pomocniczych poziomych linii siatki.

   Uwaga : Ta opcja jest dostępna tylko dla wykresy pomocniczej osi poziomej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie pomocniczej osi na wykresie.

  • Dla pionowych linii siatki kliknij pozycję Podstawowe pionowe linie siatki, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  • W przypadku pomocniczych pionowych linii siatki kliknij Pomocniczych pionowych linii siatki.

   Uwaga : Ta opcja jest dostępna tylko dla wykresy pomocniczej osi pionowej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie pomocniczej osi na wykresie.

  • Linie siatki głębokości dla wykresu 3-w kliknij przycisk Linie siatki głębokości, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Uwaga : Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wykresu, który jest prawdziwym wykresem 3-W, na przykład wykresu kolumnowego 3-W.

Początek strony

Ukrywanie linii siatki wykresu

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, w którym chcesz ukryć linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Linie siatki.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Podstawowe poziome linie siatki, Podstawowe pionowe linie siatki lub Linie siatki głębokości (dla wykresu 3-w), a następnie kliknij polecenie Brak.

  • Kliknij pozycję Pomocniczych poziomych linii siatki lub Pomocniczych pionowych linii siatki, a następnie kliknij polecenie Brak.

   Uwaga : Te opcje są dostępne tylko w przypadku, gdy wykres ma pomocniczej osi poziomej lub pionowej.

  • Wybierz pozycję linie siatki wykresu poziomy lub pionowy, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Zobacz też

Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki w arkuszu

Drukowanie linii siatki w arkuszu

Zmienianie odstępów między liniami siatki w programach Word i PowerPoint

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×