Wyświetlanie lub ukrywanie etykietek ekranowych oraz właściwości w raporcie tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Etykietka ekranowa zawiera kontekstowego lub dodatkowych informacji, na przykład właściwości elementu członkowskiego w module przetwarzania OLAP (Online Analytical) o pola w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie lub ukrywanie kontekstowe etykietek ekranowych

Wyświetlanie lub ukrywanie właściwości elementów członkowskich w etykietce ekranowej

Wyświetlanie właściwości elementów członkowskich jako danych w raporcie tabeli przestawnej

Wyświetlanie lub ukrywanie kontekstowe etykietek ekranowych

Kontekstowe etykietki ekranowej jest wyświetlane informacje podsumowujące dotyczące wartości, wiersza i kolumny dla pola. Na przykład jeśli umieszczeniu wskaźnika myszy na komórce w obszarze wartości kontekstowe etykietka ekranowa wyświetla bieżącą wartość i lokalizację wierszy i kolumn. To kontekstowych etykietka ekranowa jest szczególnie przydatne podczas pracy z raportem w formie dużych i nie chcesz zmienić układ lub przewiń raport, aby znaleźć lub zweryfikować te informacje.

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

 3. W oknie Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie w obszarze wyświetlania, zaznacz pole wyboru Pokaż kontekstowe etykietki narzędzi.

Początek strony

Wyświetlanie lub ukrywanie właściwości elementów członkowskich w etykietce ekranowej

Jeśli administrator modułu włączył funkcję wyświetlania informacji o właściwościach członka raportu tabeli przestawnej jest połączony z modułem programu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLAP, można wyświetlić wartości właściwości na etykietce ekranowej po umieszczeniu wskaźnika nad polem. Na przykład produkt może zawierać informacje dodatkowe właściwości, takie jak klucz produktu, cena Sprzedawca i poziom zapasów. Można również kontrolować, jakie informacje konkretnej właściwości jest wyświetlany w etykietce ekranowej.

Uwaga : Ta procedura wymaga pola właściwości zdefiniowane i włączyć w module OLAP. Aby dowiedzieć się, jeśli właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie wskaż pozycję Pokaż właściwości w raporcie w menu skrótów. Jeśli menu skrótów zawiera (Nie zdefiniowano właściwości), nie właściwości są dostępne do wyświetlenia.

 1. Upewnij się, że właściwości elementów członkowskich są wyświetlane dla raportu w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

  2. W oknie Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie w obszarze wyświetlania, zaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi i kliknij pozycję Pokaż wszystkie właściwości, Ukrywanie wszystkich właściwości lub podpis poszczególnych właściwości.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości elementów członkowskich jako danych w raporcie tabeli przestawnej

Można wyświetlać informacji o właściwościach członka w postaci danych w raporcie tabeli przestawnej. Na przykład można sortować, filtrować lub drukowanie informacji o właściwościach.

Po zakończeniu filtrowania danych właściwość elementu członkowskiego nagłówek właściwości składnika jest wyświetlany wraz z nazwa pola. Na przykład kolor jest właściwość elementu członkowskiego pola produktu, można filtrować produktów przez silver koloru.

Uwaga : Ta procedura wymaga, że pola właściwości zdefiniowane i włączyć w module OLAP. Aby dowiedzieć się, czy właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie wskaż pozycję Pokaż właściwości w raporcie w menu skrótów. Jeśli menu skrótów zawiera (Nie zdefiniowano właściwości), nie właściwości są dostępne do wyświetlenia.

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej.

 2. Upewnij się, że właściwości elementów członkowskich są wyświetlane dla raportu w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

  2. W oknie Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie w obszarze wyświetlania, zaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi.

 3. Kliknij pole w hierarchii wymiarów, dla którego chcesz wyświetlić pola właściwości.

  Jeśli poziomy, dla których zostały zaznaczone pola właściwości nie są wyświetlane w raporcie, kliknij pole, a następnie kliknij przycisk Rozwiń Pole plus .

 4. Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia OLAP, a następnie kliknij Pola właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie pól właściwości dla wymiaru.

 5. Na liście Wybierz właściwości z poziomu kliknij poszczególne poziomy, dla którego chcesz wyświetlić pola właściwości, a następnie kliknij dwukrotnie pola właściwości, które mają być wyświetlane.

 6. W oknie dialogowym pola właściwości do wyświetlenia za pomocą przycisków obraz przycisku i obraz przycisku rozmieszczanie pól właściwości w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane w raporcie.

 7. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokaż pola dla tego wymiaru w formie konspektu, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : W polach kolumn pola właściwości są wyświetlane tylko dla elementów najniższego poziomu szczegółów wyświetlanych w raporcie. Aby wyświetlić pola właściwości dla innych poziomów, należy przenieść pole do obszaru etykiety wierszy.

Porada : Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy pole etykiety, w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w raporcie, a następnie kliknij Pokaż wszystkie właściwości, Ukrywanie wszystkich właściwości lub podpis poszczególnych właściwości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×