Wyświetlanie listy użytkowników, dla których włączono konferencje telefoniczne

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po włączeniu użytkowników w organizacji dla konferencji telefonicznych, można wyświetlić listę użytkowników, którzy zostały włączone. Po wyświetleniu listy pojawi się także dla każdego użytkownika na liście Typ konferencji telefonicznych dostawcę używają, domyślny numer telefonu telefonicznych dla użytkownika i jeśli organizacji nie jest dostępny dla identyfikatory konferencji dynamiczne, identyfikatory konferencji statyczne spotkań telefonicznych, które ich organizowanie.

Wyświetlanie listy użytkowników

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. Gdy zostanie otwarte centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym obszarze nawigacji przejdź do pozycji Konferencje telefoniczne > Użytkownicy korzystający z połączeń telefonicznych.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Podczas wyświetlania listy użytkowników, dla których włączono funkcję, możesz wybrać użytkownika z listy, a następnie edytować ustawienia konferencji telefonicznych dla tego użytkownika przy użyciu okienka Akcja.

 • Po zaznaczeniu jednego użytkownika, który jest skonfigurowany do używania programu Microsoft jako dostawcy konferencji telefonicznych można wyświetlić domyślny numer telefonu i jeśli organizacji nie jest włączona funkcja konferencji dynamiczne identyfikatory, resetowanie Identyfikatora konferencji dla spotkań organizowanych przez tego użytkownika.

 • Po zaznaczeniu jednego użytkownika, dla którego dostawcą konferencji telefonicznych jest inna firma, można wyświetlić nazwę tego dostawcy konferencji telefonicznych, płatny numer telefonu oraz bezpłatny numer telefonu (jeśli został skonfigurowany).

 • Przy użyciu opcji filtru możesz wyświetlić użytkowników mających następujące ustawienia:

  • Konferencje telefoniczne włączone

  • Konferencje telefoniczne wyłączone

  • Dostawca konferencji — Microsoft

  • Dostawca konferencji — inny

 • Przy użyciu przycisku wyszukiwania możesz wyszukiwać poszczególnych użytkowników na liście.

 • Możesz zaznaczyć więcej niż jednego użytkownika i wykonać następujące czynności:

  • Wybieranie innego numeru domyślnego dla tych użytkowników.

  • Wyłączanie konferencji telefonicznych dla użytkownika przez wybranie pozycji Brak przy wyborze dostawcy.

  • Przełączenie dostawcy konferencji telefonicznych na firmę Microsoft, jeśli użytkownikowi przypisano licencję Skype dla firm — połączenia konferencyjne z siecią PSTN.

  • Zezwolenie lub niezezwolenie użytkownikom anonimowym na aktywowanie spotkań telefonicznych zaznaczonych użytkowników.

Chcesz dowiedzieć się, jak zarządzać usługą za pomocą programu Windows PowerShell?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Konferencje telefoniczne w usłudze Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×