Wyświetlanie kalendarza alternatywnego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja ma zastosowanie do wszystkich języków, która umożliwia kalendarz alternatywny: arabski, angielski, hebrajski, Hindi, chiński, japoński, koreański i tajski.

Data długie i krótkie formatach, na przykład 07-11-01 lub 1 listopada 2007 wykonaj formatów daty wybrany w ustawieniach systemu operacyjnego. Język nazw miesięcy i dni roboczych zależy od kraju/regionu, zaznaczona w oknie Opcje regionalne i językowe (Widok klasyczny w systemie Windows Vista i w systemie Microsoft Windows XP) lub Opcje regionalne (system Microsoft Windows 2000) w Panelu sterowania oraz kalendarza wybranego w systemie operacyjnym. W wyniku, możesz wyświetlić języka alternatywnego lub języka angielskiego kalendarz gregoriański nazw miesięcy lub przekształcić nazw miesięcy.

W tym artykule

Widoki kalendarza alternatywnego

Wyświetlanie kalendarza alternatywnego

Widok kalendarza podwójnego

Układ kalendarza od prawej do lewej

Widoki kalendarza alternatywnego

Widok kalendarza miesięcznego

Na widok kalendarza miesięcznego ma wpływ ustawienie kalendarza w systemie operacyjnym.

W tym widoku możesz wyświetlić oba formaty kalendarza. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kalendarz główny pojawia się po prawej stronie każdej komórki i kalendarz alternatywny po lewej stronie. Pierwsza komórka będzie zawierać obie nazwy miesięcy, a na początku każdego miesiąca, niezależnie od formatu będzie wyświetlana odpowiednia nazwa miesiąca.

Widok kalendarza tygodniowego

W ustawieniu kierunek kalendarza od prawej do lewej pierwszy dzień jest w prawym górnym rogu, a ostatni dzień jest w lewym dolnym rogu. To jest przeciwieństwem układzie od lewej do prawej. W tym przykładzie przedstawiono prawej do lewej widok kalendarza tygodniowego od Hidżry jako kalendarz główny i kalendarzem gregoriańskim kalendarz alternatywny.

Kalendarz tygodniowy z głównym kalendarzem Hidżry oraz pomocniczym kalendarzem gregoriańskim

Początek strony

Wyświetlanie kalendarza alternatywnego

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij przycisk Opcje Kalendarza.

  2. W obszarze Opcje zaawansowane zaznacz pole wyboru Włącz kalendarz alternatywny.

  3. Zaznacz żądany język na liście.

  4. Na drugiej liście kliknij żądane opcje kalendarza.

Uwaga: Aby zrezygnować z wyświetlania kalendarzy podwójnych, wyczyść pole wyboru Włącz kalendarz alternatywny.

Początek strony

Widok kalendarza podwójnego

W widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc kalendarza można wyświetlać informacje kalendarza podwójnego. W widokach kalendarza tygodniowego i miesięcznego w każdej komórce będą dostępne informacje z obu kalendarzy.

W prawym górnym rogu komórki dnia są wyświetlane informacje kalendarz główny. Kalendarz alternatywny informacje są wyświetlane jako niedostępne w lewym górnym rogu komórki dnia.

Uwagi: 

  • Kalendarz główny nie jest kalendarzem gregoriańskim, format kalendarza alternatywnego zależy ustawienie kraj/region, w oknie Opcje regionalne i językowe (system Windows Vista, Windows XP) lub okno dialogowe Opcje regionalne (Windows 2000) w Panelu sterowania. Może to być jeden z formatów dostępne kalendarz gregoriański kraju/regionu.

  • Jeśli są używane kalendarze podwójne, każdy z kalendarzy można przeglądać w widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc. Niektóre widoki pozwalają wyświetlać informacje z każdego kalendarza. Ponadto w każdym z kalendarzy można wyświetlać informacje o datach w widoku tabeli.

Początek strony

Układ kalendarza od prawej do lewej

Microsoft Outlook obsługuje zarówno od lewej do prawej, jak i od prawej do lewej układy kalendarza. Ten układ ma wpływ na widoki dzień/tydzień/miesiąc. Układ kalendarza od prawej do lewej wyświetla dni w widokach tygodnia i miesiąca w widoku lustrzanego układ od lewej do prawej. Z prawej strony i dni przyrostu zawiera pierwszy dzień tygodnia, w pracy z lewej strony. Nawigator daty obsługuje oba układy. Gdy do wyświetlania informacji o wielu miesiącach zostanie wybranych wiele Nawigatorów daty, układ tych miesięcy może być od lewej do prawej lub od prawej do lewej.

Dowiedz się więcej o:

Funkcje od prawej do lewej w Nawigatorze daty

Funkcje od prawej do lewej i analizator dat

Funkcje od prawej do lewej w Nawigatorze daty

Nawigator daty mogą być wyświetlane w kilku widokach, zależnie od wyboru kalendarz główny i układ.

Kalendarz gregoriański w układzie od lewej do prawej
Nawigator daty z głównym kalendarzem gregoriańskim i układ kalendarza od lewej do prawej.
Kalendarz Hidżry w układzie od prawej do lewej
Nawigator daty z głównym kalendarzem Hidżry oraz w układzie kalendarza od lewej do prawej.

Microsoft Outlook skrótami w Nawigatorze daty dla nazwy dni tygodnia.

Funkcje od prawej do lewej oraz analizator dat

Daty można określać w wielu formatów, w tym określenia daty przy użyciu języka angielskiego nazw dzień i miesiąc lub przy użyciu języka alternatywnego nazw dzień i miesiąc. Analizator dat obsługuje arabski, gregoriański języka angielskiego, hebrajskiego i wyłącznie arabskie Hidżry nazwy miesiąca. Jeśli wpiszesz datę przy użyciu formatu liczb miesiąc/dzień/rok, analizator dat spowoduje przejście do tej daty w bieżącym kalendarz główny. Jednak określonej daty można określić przy użyciu nazw miesięcy, które należą do kalendarz alternatywny i analizator dat spowoduje przejście do tego dnia.

Można także wpisać konkretną datę z kalendarza głównego lub alternatywnego, co spowoduje, że analizator dat będzie mógł ją zinterpretować i przesunąć kalendarz do tej daty.

Na przykład jeśli kalendarz główny (systemowy) jest kalendarzem gregoriańskim, a kalendarz pomocniczy kalendarzem Hidżry i wpisz 1/2/99 w polu Data okna dialogowego Przechodzenie do daty (menuPrzejdź w widoku kalendarza dzień/tydzień/miesiąc), analizator dat będzie interpretować go jako 2 stycznia 1999 roku. Jeśli kalendarz główny jest kalendarzem Hidżry, analizator dat będzie zinterpretować go jako Zanalizowana data Hidżry. .

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×