Wyświetlanie informacji z kodu kreskowego dla dokumentu lub elementu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik pracuje z dokumentem lub elementem, który podlega zasadom zarządzania informacjami obejmującym zasady kodów kresowych, program Microsoft Office SharePoint Server 2007 automatycznie tworzy unikatowy kod kreskowy dla dokumentu lub elementu w momencie jego pierwszego przekazania do biblioteki lub podczas jego pierwszej edycji. Ponadto obraz kodu kreskowego można wstawić bezpośrednio do dokumentu, jeśli dokument zostanie otwarty w określonym programie pakietu Microsoft Office 2007. Osoby pracujące z drukowanymi dokumentami, które zawierają te kody kreskowe, mogą użyć informacji z kodu kreskowego wyświetlanego w dokumencie, aby wyszukać i zlokalizować oryginał dokumentu w witrynie programu SharePoint.

Pracując z tymi dokumentami lub elementami na serwerze, można wyświetlać informacje z kodów kreskowych na dwa sposoby.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie kodu kreskowego dla określonego dokumentu lub elementu

Wyświetlanie kodów kreskowych w widoku domyślnym dla listy lub biblioteki

Wyświetlanie kodu kreskowego określonego dokumentu lub elementu

Informacje o kodach kreskowych można wyświetlać dla poszczególnych dokumentów lub elementów.

Informacje o kodzie kreskowowym wyświetlone z właściwościami dokumentu lub elementu

 1. Otwórz listę lub bibliotekę zawierającą element lub dokument, którego kod kreskowy chcesz wyświetlić.

 2. Wskaż element lub dokument, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Wyświetl element lub Wyświetl właściwości.

 3. W obszarze Kod kreskowy obejrzyj obraz kodu kreskowego elementu.

Początek strony

Wyświetlanie kodu kreskowego w domyślnym widoku listy lub biblioteki

Domyślny widok listy lub biblioteki można skonfigurować w taki sposób, aby były w nim wyświetlane obrazy lub wartości kodów kreskowych.

Obrazy kodów kreskowych i wartości kodów kreskowych w widoku listy lub biblioteki

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, do której domyślnego widoku chcesz dodać informacje kodów kreskowych.

  1. W menu Ustawienia menu ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Widoki kliknij nazwę domyślnego widoku, który chcesz zaktualizować.

 3. W sekcji Kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby w domyślnym widoku listy lub biblioteki wyświetlić obraz kodu kreskowego, zaznacz pole wyboru Kod kreskowy, a następnie kliknij liczbę w obszarze Pozycja od lewej, aby wskazać kolejność, zgodnie z którą ma być wyświetlany obraz kodu kreskowego.

  • Aby w domyślnym widoku listy lub biblioteki wyświetlić tylko liczbową wartość kodu kreskowego, zaznacz pole wyboru Wartość kodu kreskowego, a następnie kliknij liczbę w obszarze Pozycja od lewej, aby wskazać kolejność, zgodnie z którą ma być wyświetlana wartość kodu kreskowego.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×