Wyświetlanie informacji o obecności

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  1. Sprawdź, czy w widoku znajduje się co najmniej jedna kolumna, w której mogą być wyświetlane informacje o obecności. Jeżeli w kolumnie mogą być wyświetlane informacje o obecności, w nagłówku kolumny będzie wyświetlana ikona Obecność ( Presence icon ).

  2. Wyjdź z trybu edycji, naciskając klawisz ESC.

  3. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad wierszem w kolumnie, aby wyświetlić ikonę Obecność.

  4. Kliknij strzałkę w dół na ikonie, aby wyświetlić listę czynności, które można wykonać, aby współpracować z użytkownikiem.

Dodawanie kolumny, w której są wyświetlane informacje o obecności

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą kolumnę i kliknij polecenie Dodaj kolumnę.

  2. Wprowadź nazwę kolumny i jako typ informacji przechowywanej w kolumnie wybierz opcję Osoba lub grupa.

  3. Upewnij się, że z listy rozwijanej Pokaż pole została wybrana pozycja Nazwa (z obecnością), a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×