Wyświetlanie i udostępnianie wielu kalendarzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz uporządkować nieczytelny harmonogram, tworząc osobny kalendarz dla każdego obszaru wymagającego Twojej uwagi. Możesz również wyświetlić kalendarze udostępnione lub udostępnić swój kalendarz innej osobie w celu łatwiejszej współpracy.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Śledzenie kilku osobnych harmonogramów w swoim kalendarzu

Oddziel wydarzenia związane z życiem osobistym od wydarzeń zawodowych, używając dwóch osobnych kalendarzy w programie Outlook. Każdy kalendarz działa niezależnie, ale możesz wyświetlić wydarzenia z obu kalendarzy w jednym widoku.

Ważne : Jeśli utworzysz nowy kalendarz w obszarze kalendarza programu Exchange, kalendarz ten również będzie synchronizowany z serwerem programu Exchange. Jeśli jednak utworzysz spotkanie w nowym kalendarzu programu Exchange, odpowiedzi na to spotkanie nie będą zliczane.

 1. W dolnej części okienko nawigacji kliknij pozycję Kalendarz   Przycisk widoku kalendarza .

 2. W okienku nawigacji wybierz kalendarz, pod którym ma zostać zapisany nowy kalendarz.

  Jeśli nie widać odpowiedniego kalendarza, którą chcesz rozwinąć lub zwinąć listę kategorii.

  Lista kategorii kalendarza

 3. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Nowy kalendarz.

  Przycisk Nowy kalendarz

 4. W okienku nawigacji wpisz nazwę nowego kalendarza.

  Porady : 

  • Przeciągnij wydarzenia między kalendarzami, aby przenieść je z jednego harmonogramu do drugiego.

  • Nowo utworzone wydarzenia są zapisywane w kalendarzu wybranym w okienku nawigacji.

  • Aby wyświetlić lub ukryć kalendarz, zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok jego nazwy.

  • Aby usunąć utworzony kalendarz, kliknij go w okienku nawigacji, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Usuń.

Udostępnianie kalendarza innym osobom

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Na karcie Organizowanie kliknij Uprawnienia do kalendarza.

  Otwórz kalendarz udostępniony przyciski i uprawnień do kalendarza

 3. Kliknij pozycję Dodaj użytkownika, wpisz nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Znajdź.

 4. W wynikach wyszukiwania kliknij nazwę użytkownika, a następnie przycisk OK.

 5. Na liście Nazwa kliknij nazwę użytkownika, a następnie w menu podręcznym Poziom uprawnień kliknij wybrany poziom dostępu.

  Aby dostosować poziomy uprawnień użytkowników, zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru. Możesz też zmienić opcje w obszarach Edytowanie elementów oraz Usuwanie elementów.

  Uwaga : Jeśli książka adresowa, kalendarz lub folder poczty zostaną delegowane lub udostępnione, pełnomocnicy lub użytkownicy, którzy współużytkują te foldery, będą mogli przeglądać Twoje prywatne kontakty, zdarzenia lub wiadomości e-mail przy użyciu innych aplikacji. Aby lepiej chronić prywatność, umieść elementy prywatne osobno w nieudostępnionej książce adresowej, nieudostępnionym kalendarzu lub folderze poczty.

Wyświetlanie kalendarza udostępnionego przez inną osobę

Ważne : Aby otworzyć kalendarz innej osoby, zarówno ta osoba, jak i Ty musicie mieć własne konto programu Microsoft Exchange, a właściciel konta musi Ci udzielić odpowiednich uprawnień.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Otwórz kalendarz udostępniony lub Otwórz kalendarz.

 3. Wpisz nazwę osoby, która udzieliła dostępu, kliknij nazwę osoby, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli masz wiele kont programu Microsoft Exchange, w menu podręcznym Konto kliknij konto, za pomocą którego chcesz otwierać kalendarz innego użytkownika.

 4. W menu podręcznym Typ wybierz pozycję Kalendarz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Folder udostępniony jest wyświetlany w okienku nawigacji pod nagłówkiem Udostępniony.

  Uwagi : 

  • Jeśli w okienku nawigacji wybierzesz kalendarz udostępniony, nowe elementy tworzone przez Ciebie będą zapisywane w tym kalendarzu udostępnionym.

  • Aby usunąć kalendarz udostępniony innego użytkownika z okienka nawigacji, przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL, kliknij folder, a następnie kliknij pozycję Usuń konto udostępnionego lub Usuń z widoku.

Zobacz też

Informacje na temat udostępniania i udzielania pełnomocnictwa

Przeglądanie harmonogramu innej osoby

Tworzenie spotkania lub terminu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×