Wyświetlanie i aktualizowanie zapytania udostępnionego (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query można aktualizować zapytania udostępnionego z zaktualizowane metadane dodane. Można również edytować uprawnienia do zapytania udostępnionego, aby udzielić dostępu do dodatkowych użytkowników w organizacji lub usunięcie dostępu użytkownikom.

Możesz zaktualizować zapytania udostępnionego lub aktualizując metadanych zapytania (ustawienia), takie jak nazwa, opis i kwerendy uprawnienia udostępniania.

W tym artykule

Edytowanie definicji zapytania udostępnionego

Edytowanie metadanych zapytania udostępnionego

Tematy pokrewne

Edytowanie definicji zapytania udostępnionego

Każdy zapytania udostępnionego zawiera definicji zapytania w formularzu skrypt dodatku Power Query, który umożliwia określenie sposobu połączenia ze źródłami danych kwerendy i przekształcania danych. Ten skrypt jest tworzona, gdy Filtr i kształt danych w kwerendzie i jest przechowywany w usłudze Power BI dla Office 365 danych katalogu po udostępnieniu kwerendy. Jeśli chcesz zmienić sposób dane kwerendy jest filtrowana i kształcie można edytować ten definicji zapytania. Filtrowanie i kształtowanie danych odwołuje się zapytanie udostępnione:

 1. Zaloguj się do usługi Power BI w dodatku Power Query, jeśli użytkownik nie jest już zarejestrowany. W programie Excel na karcie POWER QUERY wybierz pozycję Zaloguj. W oknie dialogowym Zaloguj się kliknij pozycję Zaloguj, a następnie wprowadź informacje o swoim koncie organizacji użytej dla tworzący konto w usłudze Power BI.

  Ważne : Dzięki zalogowaniu się w usłudze Power BI przy użyciu konta organizacyjnego można wyświetlić swoje zapytania udostępnione. Zapytań udostępnionych nie można wyświetlić w dodatku Power Query, jeśli nie zalogowano się w usłudze Power BI.

 2. Na karcie POWER QUERY wybierz pozycję udostępnione.

 3. W okienku Udostępnione są wyświetlane wszystkie obecnie udostępnione przez Ciebie zapytania. Zapytania są sortowane według daty i godziny udostępnienia lub ostatniej modyfikacji. Najnowsze zapytanie znajduje się u góry listy.

  W okienku udostępnione wskażesz lub kliknij nazwę zapytania udostępnionego, który chcesz edytować. Zostanie wyświetlony podgląd wysuwanym ekranie dla zapytania udostępnionego. Na wysuwanym ekranie podglądu kliknij przycisk Otwórz.

  Wysuwany ekran podglądu wybranego zapytania udostępnionego

 4. Definicja zapytania w programie Excel zostanie otwarta, a zapytanie — wykonane w celu zaimportowania danych zapytania do nowego arkusza w programie Excel. Następnie można zaktualizować definicję zapytania, filtrując i kształtując dane zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania i kształtowania danych w zapytaniu, zobacz Filtrowanie, kształtowanie i przekształcanie zaimportowanych danych.

 5. Po poprawieniu danych odwołuje się zapytanie udostępnione, na karcie kwerendy kliknij przycisk Wyślij do wykazu danych.

 6. W polu Wyślij do wykazu danych zaktualizuj do definicji zapytania, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Początek strony

Edytowanie metadanych zapytania udostępnionego

Jeśli chcesz tylko edytować metadane zapytania udostępnionego:

 1. Zaloguj się do usługi Power BI z dodatku Power Query, jeśli nie zostało to już wykonane. W programie Excel na karcie POWER QUERY kliknij pozycję Zaloguj. W oknie dialogowym Logowanie kliknij pozycję Zaloguj, a następnie wprowadź informacje o koncie organizacyjnym użyte podczas tworzenia konta w usłudze Power BI.

 2. Na karcie POWER QUERY kliknij pozycję Udostępnione.

 3. W okienku udostępnione wskażesz lub kliknij nazwę zapytania udostępnionego, który chcesz edytować. Zostanie wyświetlony podgląd wysuwanym ekranie dla zapytania udostępnionego. Kliknij przycisk Edytuj ustawienia w wysuwanym ekranie podglądu.

  Edytowanie metadanych zapytania udostępnionego

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktualizowanie zapytania zawierające metadane zapytania określone podczas pierwotnego udostępniania zapytania. Przeprowadź edycję informacji metadanych w oknie dialogowym Aktualizowanie zapytania odpowiednio do potrzeb. W tym przypadku zmieniliśmy poziom udostępniania z określonych osób i grup zabezpieczeń na wszystkich użytkowników w organizacji, wybierając pozycję Moja organizacja.

Aby zaktualizować kwerendę, aby udostępnić w mojej organizacji:

 • W oknie dialogowym Kwerendy aktualizującej kliknij swojej organizacji.

  Uwaga :  Pole wyboru Certyfikuj to zapytanie dla innych użytkowników jest widoczne tylko, jeśli Twoje konto użytkownika należy do roli grupa zarządców danych w usłudze Power BI. Twój administrator usługi Power BI może dodać użytkownika do roli grupa zarządców danych, korzystając z Centrum administracyjnego usługi Power BI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Certyfikowanie zapytań.

 • Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

Początek strony

Tematy pokrewne

Wyświetlanie zapytań udostępnionych za pomocą portalu zarządzania danymi

Wyświetlanie i porównywanie analizy użycia zapytań udostępnionych za pomocą portalu zarządzania danymi

Udostępnianie zapytań

Usuwanie zapytań udostępnionych

Środowisko zarządzania danymi w usłudze Power BI dla Office 365 — pomoc

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×