Wyświetlanie i aktualizowanie kalendarza programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można przeglądać i aktualizować Kalendarz programu SharePoint, tak jak w kalendarzu programu Outlook. Wyświetlanie kalendarza z programu SharePoint witryny side-by-side z kalendarza programu Outlook, wyświetlanie nakładki kalendarzy tak, jakby były jednym kalendarza za pomocą programu Microsoft Outlook 2010, a nawet kopiować wydarzenia między kalendarzami.

Uwaga: Funkcje opisane w tym artykule wymagają technologii programu Microsoft SharePoint w środowisku Twojej organizacji. Te funkcje działają najlepiej z programu SharePoint 2007 lub nowszym. Jeśli nie masz pewności, jaka wersja programu Microsoft SharePoint jest uruchomiony na serwerze, poproś administratora programu SharePoint.

Łączenie kalendarza programu SharePoint z programem Outlook; spowoduje wyświetlenie w obszarze Inne kalendarze z folderami kalendarza.

 1. W przeglądarce sieci web Otwórz kalendarz w witrynie programu SharePoint.

  Jeśli nie możesz znaleźć kalendarz, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę kalendarza.

 2. Na karcie Kalendarz w grupie Akcje kliknij przycisk Połącz z programem Outlook.

 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie pozwolenia na otwarcie programu na komputerze przez witrynę sieci Web kliknij przycisk Zezwalaj. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie połączenia kalendarza programu SharePoint z programem Outlook kliknij przycisk Tak.

  Kalendarz programu SharePoint zostanie dodany do okienka nawigacji w obszarze Inne kalendarze w widoku Kalendarz programu Outlook.

Można nakładki kalendarza programu SharePoint z kalendarzy programu Outlook lub innych kalendarzy w programie SharePoint, tak aby było zobaczyć wszystkie zdarzenia w tym samym czasie.

Domyślnie kalendarza programu SharePoint zostanie otwarty w widoku Kalendarz w obszarze Inne kalendarze w okienku nawigacji. Jest wyświetlany jako dodatkowego kalendarza, obok kalendarza domyślnego w widoku Kalendarz obok siebie, ale możesz wyczyścić pola wyboru kalendarzy, których nie chcesz wyświetlić.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji zaznacz lub wyczyść pola wyboru odpowiadające innym kalendarzom, aby wyświetlić tylko te z nich, które mają być na siebie nakładane.

  Każdy kolejny kalendarz jest otwierany z prawej strony ostatnio otwartego kalendarza.

 2. Na karcie kalendarza kliknij strzałkę Obraz przycisku .

  Kliknięcie lub wskazanie strzałki spowoduje zmianę jej koloru. Po kliknięciu strzałki karta zostanie przesunięta w lewą stronę, a kalendarze zostaną wyświetlone w trybie nakładki.

 3. Aby nałożyć kolejny kalendarz, powtórz poprzednie kroki.

Aby wyłączyć nałożony kalendarz, kliknij strzałkę na karcie Kalendarz lub wyczyść pole wyboru odpowiadające kalendarzowi w okienku nawigacji.

Do kalendarza programu SharePoint można dodawać terminy i wydarzenia całodzienne w taki sam sposób, jak do kalendarzy programu Outlook.

 1. Otwórz kalendarz programu SharePoint w programie Outlook. Na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij typ zdarzenia, które chcesz dodać.

  Można także tworzyć wydarzeniami cyklicznymi, jednak niektóre wzorce cyklu niestandardowe nie są dostępne w kalendarzy w programie SharePoint.

 2. Wprowadź informacje o wydarzeniu — tak jak zwykle w programie Outlook.

 3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Użytkownik może przeciągać elementy pomiędzy kalendarzem programu SharePoint i kalendarzem osobistym programu Outlook, a także kopiować je i wklejać.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji w obszarze Inne kalendarze zaznacz kalendarz, który ma zostać usunięty.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, a następnie kliknij polecenie Usuń nazwę folderu Kalendarz.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak.

Uwaga: Ta procedura powoduje usunięcie kalendarza tylko z programu Outlook, a nie z witryny programu SharePoint.

Kalendarz programu SharePoint można skonfigurować tak, aby użytkownicy mogli dodawać elementów kalendarza przy użyciu poczty e-mail, jeśli do witryny i kalendarza są włączone do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail.

Jeśli użytkownik wysyła wezwanie na spotkanie do kalendarza w witrynie programu SharePoint, praca z tym wezwaniem wygląda tak samo jak praca z innymi wydarzeniami w kalendarzu w witrynie programu SharePoint. Kalendarze w witrynach programu SharePoint nie umożliwiają jednak automatycznego wysyłania aktualizacji do uczestników po wprowadzeniu zmian. Jeśli na przykład zostanie zmienione miejsce spotkania, użytkownik musi sam poinformować o tym jego uczestników.

Aby wysłać element kalendarza, Wyślij wezwanie na spotkanie lub termin za pomocą programu Outlook, tak jak zwykle. W polu do lub DW wezwanie na spotkanie Dodaj adres kalendarza programu SharePoint. Lub jeśli grupy programu SharePoint zawiera już kalendarz, należy dodać adres e-mail grupy programu SharePoint.

Kalendarze można skonfigurować do również odbierania załączników do elementów za pomocą poczty e-mail. Aby dodać załącznik razem z elementu listy, dołączyć plik do wezwania na spotkanie w zwykły sposób.

Przed wysłaniem wiadomości e-mail do kalendarza, należy ustalić, czy kalendarz jest skonfigurowana do odbierania wiadomości e-mail, a jeśli tak, aby uzyskać adres.

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności, aby uzyskać adres e-mail kalendarza:

 • Poszukaj w książce adresowej. Jeśli adres e-mail nie jest dostępne, można go uzyskać od osoby, która skonfigurowała kalendarz. Następnie możesz dodać go do listy kontaktów, aby łatwo odnaleźć.

 • Umożliwia wyświetlenie opisu kalendarza, który pojawia się pod tytułem kalendarza. Właściciel witryny może dodać adres e-mail, kalendarza, jej opis.

 • Przejrzyj ustawienia poczty e-mail dla listy, jeśli masz uprawnienia do wyświetlania ustawień kalendarza:

  1. W przeglądarce sieci web Otwórz kalendarz w witrynie programu SharePoint.

   Jeśli nazwa kalendarza nie jest wyświetlana, kliknij przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę kalendarza.

  2. Na karcie Kalendarz w grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy.

   Jeśli kalendarz jest włączone odbieranie wiadomości e-mail, adres listy jest wyświetlany w obszarze Informacji o listach obok pozycji Adres E-mail.

Organizacja może używać grup programu SharePoint, które umożliwiają członkom wysyłania poczty e-mail ze sobą. Adres grupy programu SharePoint może zawierać adresy kalendarzy, tak aby po wysłaniu wezwania na spotkanie do członków grupy elementy są automatycznie dodawane do kalendarza programu SharePoint. W tym przypadku można użyć adresu grupy programu SharePoint dla kalendarza

Kalendarz programu SharePoint można wyświetlać i aktualizować tak samo jak kalendarz programu Outlook.

Kalendarz z witryny programu SharePoint można wyświetlać obok kalendarza programu Outlook, można wyświetlać kalendarze nałożone na siebie, tak jakby były jednym kalendarzem, a nawet kopiować wydarzenia pomiędzy kalendarzami.

Po połączeniu kalendarza programu SharePoint z programem Outlook 2007 jest on widoczny w folderach kalendarzy w obszarze Inne kalendarze. Istnieje możliwość jednoczesnego połączenia wielu kalendarzy, takich jak kalendarz urlopowy zespołu lub harmonogram projektu. W zależności od potrzeb użytkownik może zdecydować, z którymi kalendarzami będzie pracować: z pojedynczym kalendarzem z witryny programu SharePoint, z wieloma takimi kalendarzami programu SharePoint (jeśli jest dostępny więcej niż jeden kalendarz) lub też z kalendarzami programu Outlook.

Kalendarz z witryny programu SharePoint wyświetlany w programie Outlook

Jeśli zespół użytkownika przechowuje harmonogramy projektów, konferencji lub urlopów w kalendarzu programu SharePoint, można wyświetlić kalendarz zespołu jednocześnie z kalendarzem osobistym i sprawdzić, czy występują konflikty. Co więcej, można kopiować elementy z jednego kalendarza do drugiego bez opuszczania programu Outlook.

 1. W przeglądarce sieci Web otwórz kalendarz w witrynie programu SharePoint.

  Jeśli nie możesz znaleźć kalendarza, kliknij przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę kalendarza.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Połącz z programem Outlook.

  Łączenie kalendarza w witrynie programu SharePoint z programem Outlook

 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie połączenia kalendarza programu SharePoint z programem Outlook kliknij przycisk Tak.

  Kalendarz programu SharePoint zostanie dodany do obszaru Inne kalendarze w widoku Kalendarz programu Outlook. Jeśli dla kalendarza programu SharePoint i kalendarza domyślnego programu Outlook są zaznaczone odpowiadające im pola wyboru, oba kalendarze zostaną wyświetlone obok siebie.

Kalendarz programu SharePoint można nakładać na kalendarze programu Outlook lub inne kalendarze programu SharePoint, aby przeglądać wszystkie wydarzenia jednocześnie. Można na przykład sprawdzić, czy terminy urlopów w kalendarzu programu SharePoint dotyczącym urlopów zespołu nie kolidują z terminem spotkania, które ma zostać zaplanowane w kalendarzu programu Outlook.

Aby nakładki kalendarza programu SharePoint z innego kalendarza, należy najpierw nawiązać z kalendarza programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie kalendarza programu SharePoint do programu Outlook , w tym artykule.

Kalendarz programu SharePoint jest otwierany domyślnie w widoku Kalendarz w obszarze Inne kalendarze w okienku nawigacji i jest widoczny jako dodatkowy kalendarz obok kalendarza domyślnego. Kalendarze te są wyświetlane obok siebie, jednak użytkownik może wyczyścić pola wyboru odpowiadające innym kalendarzom, których nie chce wyświetlać.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji zaznacz lub wyczyść pola wyboru odpowiadające innym kalendarzom, aby wyświetlić tylko te z nich, które mają być na siebie nakładane.

  Każdy kolejny kalendarz jest otwierany z prawej strony już wyświetlanego kalendarza.

 2. Na karcie kalendarza Karta kalendarza z witryny programu SharePoint kliknij strzałkę Obraz przycisku .

  Kliknięcie lub wskazanie strzałki spowoduje zmianę jej koloru. Po kliknięciu strzałki karta zostanie przesunięta w lewą stronę, a kalendarze zostaną wyświetlone w trybie nakładki.

  Karty dwóch kalendarzy wyświetlonych w trybie nakładki

 3. Aby nałożyć kolejny kalendarz, powtórz poprzednie kroki.

Uwaga: Zawsze musi być wyświetlany co najmniej jeden kalendarz.

Porada: Aby wyłączyć wyświetlanie jednego z kalendarzy w trybie nakładki, należy kliknąć strzałkę na karcie tego kalendarza w oknie z nałożonymi na siebie kalendarzami. Zwrot strzałki jest przeciwny do nałożonych na siebie kalendarzy.

Do kalendarza programu SharePoint można dodawać terminy, spotkania oraz wydarzenia całodzienne, podobnie jak dodaje się te elementy do kalendarzy programu Outlook. Łącza do informacji ogólnych o terminach i wydarzeniach całodziennych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Uwaga: Wezwania na spotkanie nie działają w kalendarzu programu SharePoint. Na przykład uczestnicy nie otrzymują automatycznie aktualizacji, jeśli wydarzenie w kalendarzu programu SharePoint ulegnie zmianie.

Aby dodać wydarzenie do kalendarza programu SharePoint przy użyciu Outlook 2007, należy najpierw nawiązać z kalendarza programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie kalendarza programu SharePoint do programu Outlook , w tym artykule.

Kalendarz programu SharePoint jest otwierany domyślnie w widoku Kalendarz w obszarze Inne kalendarze w okienku nawigacji i jest widoczny jako dodatkowy kalendarz obok kalendarza domyślnego. Kalendarze te są wyświetlane obok siebie, jednak użytkownik może wyczyścić pola wyboru odpowiadające innym kalendarzom, których nie chce wyświetlać.

 1. Jeśli odpowiedni kalendarz nie jest wyświetlony, kliknij przycisk Kalendarz w okienku nawigacji.

 2. W obszarze Inne kalendarze upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru odpowiadające połączonemu kalendarzowi programu SharePoint.

 3. Jeśli kalendarz programu SharePoint jest wyświetlany obok kalendarza programu Outlook i nie jest kalendarzem aktywnym, kliknij jego komórkę.

  Tytuł aktywnego kalendarza jest wyświetlany w sposób przyciemniony w stosunku do tytułów innych kalendarzy.

 4. W menu Akcje kliknij typ wydarzenia, które chcesz dodać. Kliknij na przykład polecenie Nowy termin lub polecenie Nowe wydarzenie całodzienne.

  Możesz również utworzyć wydarzenia cykliczne, jednak niektóre z niestandardowych wzorców cyklu nie są dostępne w kalendarzach programu SharePoint.

 5. Wprowadź informacje o wydarzeniu — tak jak zawsze w programie Outlook.

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Użytkownik może przeciągać elementy pomiędzy kalendarzem programu SharePoint i kalendarzem osobistym programu Outlook, a także kopiować je i wklejać.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji w obszarze Inne kalendarze zaznacz kalendarz, który ma zostać usunięty.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń nazwę folderu Kalendarz.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak.

  Uwaga: Ta procedura powoduje usunięcie kalendarza tylko z programu Outlook, a nie z witryny programu SharePoint.

Jeśli dla witryny i kalendarza została włączona obsługa odbierania zawartości za pomocą wiadomości e-mail, kalendarze programu SharePoint można skonfigurować w taki sposób, aby użytkownicy mogli dodawać elementy kalendarza przez wysyłanie wiadomości e-mail.

Jeśli użytkownik wysyła wezwanie na spotkanie do kalendarza w witrynie programu SharePoint, praca z tym wezwaniem wygląda tak samo jak praca z innymi wydarzeniami w kalendarzu w witrynie programu SharePoint. Kalendarze w witrynach programu SharePoint nie umożliwiają jednak automatycznego wysyłania aktualizacji do uczestników po wprowadzeniu zmian. Jeśli na przykład zostanie zmienione miejsce spotkania, użytkownik musi sam poinformować o tym jego uczestników.

Przed wysłaniem wiadomości e-mail do kalendarza należy dowiedzieć się, czy skonfigurowano dla niego odbieranie wiadomości e-mail i, jeśli tak jest, uzyskać jego adres.

 1. Aby uzyskać adres e-mail kalendarza, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Poszukaj w książce adresowej. Jeśli adresu e-mail tam nie ma, możesz go uzyskać od osoby, która skonfigurowała kalendarz. Następnie możesz dodać adres do listy kontaktów, aby łatwo go później odszukać.

  • Wyświetl opis kalendarza widoczny pod tytułem kalendarza. Właściciel witryny mógł dodać adres e-mail kalendarza do jego opisu.

  • Wyświetl ustawienia poczty e-mail dla listy, jeśli masz uprawnienia do wyświetlania ustawień kalendarza:

   1. W przeglądarce sieci Web otwórz kalendarz w witrynie programu SharePoint.
    Nie są wyświetlane nazwy kalendarza, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę kalendarza.

   2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy.
    Jeśli kalendarz jest włączone odbieranie wiadomości e-mail, adres listy jest wyświetlany w obszarze Informacji o listach obok pozycji Adres E-mail.

  • Użyj adresu e-mail grupa programu SharePoint do wysłania w wiadomości e-mail elementu kalendarza, takiego jak wezwanie na spotkanie lub termin. W organizacji użytkownika może być stosowana lista adresów e-mail, nazywaną grupą programu SharePoint, która umożliwia jej członkom wysyłanie wiadomości e-mail do siebie nawzajem. Adres grupy SharePoint może zawierać adres kalendarza, tak aby przy wysyłaniu do członków grupy wezwania na spotkanie elementy były automatycznie dodawane do kalendarza programu SharePoint.

 2. Aby wysłać element kalendarza, wyślij wezwanie na spotkanie lub termin — tak jak zwykle w programie Outlook.

  Kalendarze można również skonfigurować w taki sposób, aby włączyć obsługę odbierania załączników do elementów w wiadomościach e-mail. Aby dodać załącznik do elementu listy, należy w normalny sposób dołączyć plik do wezwania na spotkanie.

 3. W polu Do lub DW wezwania na spotkanie wprowadź adres kalendarza. Jeśli grupa programu SharePoint zawiera już kalendarz, wprowadź adres e-mail grupy programu SharePoint.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×