Wyświetlanie formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą formularzy do wprowadzania lub wyświetlanie szczegółowych informacji o zadaniach i zasoby w swojej harmonogram, jeden element naraz, w Microsoft Office Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Informacje o formularzach

Wyświetlanie formularza

Modyfikowanie formularza

Informacje o formularzach

Program Project oferuje kilka wstępnie zdefiniowane formularze zadań i zasobów, ale jeśli te nie spełnia określonych wymagań, można dostosować ich lub tworzenie własnych formularzy.

Porada : W celu ułatwienia dostępu do formularzy wstępnie zdefiniowane i niestandardowe, które są dostępne można wyświetlić Formularze niestandardowe  pasek narzędzi. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij pozycję Formularze niestandardowe.

W programie Project można wykonywać następujące czynności:

 • przeglądanie lub wprowadzanie informacji o określonych zadaniach lub zasobach w projekcie za pomocą formularzy,

 • tworzenie formularzy niestandardowych ze szczegółami określonych zadań lub zasobów, ułatwiających tworzenie, śledzenie oraz analizowanie projektu,

 • edycja formularzy wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych,

 • przypisywanie formularzy wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych do poleceń menu i przycisków paska narzędzi.

Program Project zawiera następujące formularze wstępnie zdefiniowanych zadań:

 • Śledzenie kosztów

 • Wartość wypracowana zadania

 • Wprowadzanie

 • Śledzenie harmonogramu

 • Relacje zadań

 • Śledzenie

 • Śledzenie pracy

Program Project zawiera następujące formularze wstępnie zdefiniowanych zasobów:

 • Śledzenie kosztów

 • Wprowadzanie

 • Podsumowanie

 • Śledzenie pracy

Uwaga : Formularze niestandardowe, które można tworzyć lub modyfikować są przechowywane tylko w bieżącym pliku projektu. Aby udostępnić formularze niestandardowe w innych plików projektu, możesz przenieść je w szablon globalny przedsiębiorstwa przy użyciu organizator.

W przeciwieństwie do widoku miejsce, w którym można wprowadzać i wyświetlać informacje o wielu zadań lub zasobów formularze pozwalają na wprowadzanie i wyświetlanie szczegółowych informacji o jedno zadanie lub zasób naraz. Wyświetlane informacje w formularzu może ułatwić śledzenie szczegółowe informacje o zadaniu lub zasobie.

Początek strony

Wyświetlanie formularza

Formularz może być używany przez siebie, ale jest najbardziej przydatna po wyświetleniu w dolnym okienko: widok złożony. Następnie projektu udostępnia dodatkowe informacje o zadaniu lub zasobie w górnym okienku.

Aby wyświetlić formularz w widoku złożonego, w menu okno kliknij polecenie Podziel. Widok formularza jest wyświetlany w dolnym okienku.

Początek strony

Modyfikowanie formularza

Można zmodyfikować formularz, aby wyświetlić różne informacje. Można na przykład wyświetlić koszt zaznaczonego zasobu zamiast harmonogramu zasobu w widoku Formularz zasobu. Informacje, które można wyświetlić, zależy od tego, czy jest aktywny formularza zadania lub zasobu.

 1. Otwórz widok formularza w dolnym okienku.

 2. W menu Format wskaż polecenie Szczegóły, a następnie kliknij typ informacji, który chcesz wyświetlić.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×