Wyświetlanie elementów historii komunikacji w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Informacje w tym temacie dotyczą tylko elementy Business Contact Manager dla programu Outlook.

Elementy historii komunikacji zawiera wiadomości e-mail, plików, terminów lub spotkań, projektów biznesowych zadań w projekcie, notatki biznesowe, dzienników rozmów telefonicznych, zadania, szans sprzedaży i kampanii marketingowych.

Aby wyświetlić elementy historii komunikacji, które były połączone z klient, kontakt biznesowy, szansy sprzedaży, lub projektu biznesowego rekordów w Business Contact Manager dla programu Outlook w jednym z następujących lokalizacji:

  • Widok Historia komunikacji rekordu Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy

  • Folder Historii komunikacji

Wyświetlanie elementów historii komunikacji w rekordzie

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

  2. Otwórz rekord, który chcesz przeglądać.

  3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

Zostaną wyświetlone wszystkie elementy komunikacji połączone z tym rekordem. Z listy Widok wybierz żądany typ widok.

Wyświetlanie elementów historii komunikacji w folderze Historia komunikacji

  • W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji.

Zostaną wyświetlone wszystkie elementy komunikacji w baza danych dodatku Business Contact Manager. Aby zmienić kolejność wyświetlania tych elementów, w menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij żądany typ widoku.

Porada : Aby zmienić kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, a następnie wybierz odpowiednią opcję z menu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×