Wyświetlanie, drukowanie i edytowanie plików PDF w czytniku plików PDF

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kliknij plik PDF w bibliotece witryny zespołu lub usługi OneDrive, a może się okazać, zostanie automatycznie otwarty w czytniku plików PDF z wbudowanych w przeglądarce. Ten czytniku plików PDF umożliwia wyświetlanie dokument PDF, bez potrzeby dla dodatkowych przeglądarkę na komputerze.

Uwaga : Można wyświetlać i drukować plik PDF w czytniku, ale nie można edytować jego zawartość.

Drukowanie plików PDF

 1. Za pomocą przeglądarki nowoczesny, takich jak krawędź lub Chrome przejdź do biblioteki usługi OneDrive lub zespołu i Otwórz dokument PDF. Zostanie otwarta na nowej karcie w przeglądarce.

 2. Znajdź polecenia Drukuj w przeglądarce. Na przykład jeśli używasz krawędź, kliknij pozycję więcej Więcej .

 3. Kliknij przycisk Drukuj.

  Wybierz pozycję Drukuj

 4. Wybierz opcje, takie jak orientacja strony i liczba kopii, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  Opcje drukowania

Uwagi : 

 • Jeśli przeglądarka nie ma wbudowane przeglądarka plików PDF, zostanie wyświetlony następujący komunikat po pierwszym kliknięciu przycisku Drukuj.

 • Pobieranie pliku

 • Kliknij przycisk Pobierz, a następnie otwórz plik PDF w aplikacji klasycznej lub Podgląd. Następnie możesz wydrukować plik PDF z poziomu aplikacji.

Edycja zawartości pliku PDF

Zanim zmienisz zawartość pliku PDF, należy przekonwertować go na format edytowalny, na przykład docx. Nie można tego zrobić za pomocą czytnika plików PDF, ale za pomocą klasycznej wersji programu Word aby przekonwertować plik, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z plikami PDF, zobacz Edycja zawartości pliku PDF w programie Word lub Dlaczego mój dokument PDF wygląda inaczej w programie Word?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×