Wyświetlanie dostępności zasobów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wyświetlić wykres lub tabelę zasobów dostępność, aby znaleźć z nadmierną lub niedostateczną zasobów w projekcie lub projektach.

Uwaga: Dostępność tylko zasobów pracy można przeglądać. Nie można wyświetlić dostępności zasobów zasoby kosztowe lub materiał.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Zasoby.

 2. Aby wyświetlić listę typów zasobów, w polu Widok zaznacz jeden z następujących typów zasobów do wyświetlenia:

  • Wszystkie zasoby

  • Zasoby kosztowe

  • Zasoby materiałowe

  • Zasoby pracy

 3. Zaznacz w tabeli zasoby, dla których chcesz wyświetlić informacje o dostępności.

  Aby zaznaczyć zasoby przylegające, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij nazwy pierwszego i ostatniego z zasobów, które chcesz wyświetlić. Aby zaznaczyć zasoby nieprzylegające, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie nazwy zasobów.

 4. Kliknij pozycję Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Wyświetl dostępność.

  Zostanie wyświetlona dostępność zasobów we wszystkich projektach, w których zasoby te są przypisane do zadań.

 5. Na stronie Dostępność zasobów w polu Widok zaznacz widok zasobów z filtrem umożliwiającym wyświetlanie zasobów określonego typu:

  • Praca przydziału według zasobów     Użyj tego widoku, aby wyświetlana praca przydziału była grupowana najpierw według zasobów, a następnie według projektów, w których zasoby te są wyświetlane.

  • Praca przydziału według projektów     Użyj tego widoku, aby wyświetlana praca przydziału była grupowana według projektów, w których zasoby te są wyświetlane.

  • Dostępność pozostała     Użyj tego widoku, aby wyświetlić czas, przez jaki dany zasób jest dostępny do pracy w wybranym okresie.

  • Praca     Użyj tego widoku, aby zobaczyć ilość pracy przydzielonej do zasobu.

 6. Aby zmienić zakres dat lub jednostki, które są wyświetlane na wykresie i tabeli, kliknij przycisk Opcje wyświetlania Obraz przycisku , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 7. Jeśli na poprzedniej stronie wybrano wiele zasobów, można wybrać na legendzie wykresu zasoby, które mają być wyświetlane na wykresie.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×