Wyświetlanie danych z wielu list za pomocą składnika Web Part Kwerenda zawartości

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czy nie byłoby miło, gdyby istniała możliwość znajdowania i wyświetlania danych zawartych w wielu listach? Pozwoliłoby to na przykład wyświetlić listę łączy do wszystkich dokumentów we wszystkich bibliotekach dokumentów w zbiorze witryn, a nawet wyświetlić listę łączy do wszystkich dokumentów zmodyfikowanych przez określonego użytkownika lub pogrupować listę według wspólnego pola występującego na wszystkich listach.

Wszystkie pozycje na liście Moje dokumenty

Te przydatne funkcje są dostępne w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Istnieje możliwość wyświetlania łączy do elementów listy:

 • w całym zbiorze witryn,

 • w jednej określonej witrynie i wszystkich jej podwitrynach,

 • na jednej określonej liście.

Aby to zrobić, możesz wstawić składnika Web Part kwerendy zawartości. Ten składnik Web Part można wstawić w dowolnej strony składników Web Part, ale również można dodać do układu strony, z której są tworzone publikowania stron. Dodanie składnika Web Part kwerendy zawartości w układzie strony, mogą być wyniki kwerendy wyświetlane na każdej stronie publikacji, utworzonego na podstawie tego układu strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat układów stron, zobacz artykuł Tworzenie układu strony do publikowania.

W tym artykule opisano sposób wstawiania składnika Web Part Kwerenda zawartości w układzie strony i dostosowywania kwerendy do własnych potrzeb.

Ważne: Składnik Web Part Kwerenda zawartości jest dostępny tylko w witrynach umieszczonych na serwerze z uruchomionym programem Office SharePoint Server 2007. Administrator serwera musi udostępnić ten składnik Web Part w galerii składników Web Part w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Ponadto aby móc otwierać i edytować układy stron, użytkownik musi mieć uprawnienia autorskie w witrynie najwyższego poziomu.

Co chcesz zrobić?

Znajdź i otwórz odpowiedni układ strony

Wstawianie składnika Web Part kwerendy zawartości

Dostosowywanie kwerendy

Znajdowanie i otwieranie układu strony

Składnik Web Part Kwerenda zawartości można wstawić do układu strony do publikowania. Użytkownik musi najpierw określić układ strony, którego chce użyć.

 1. Przejdź do witryny publikowania, kliknij przycisk Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Utwórz stronę.

 2. W sekcji Układ strony przewiń listę dostępnych układów strony dla witryny i zanotuj nazwę układu, którego chcesz użyć.

 3. W programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę zawierającą układ strony, w którym chcesz wstawić składnik Web Part.

 4. Kliknij znak (+) obok folderu _catalogs, aby go rozwinąć, kliknij znak plus (+) obok folderu masterpages aby go rozwinąć, a następnie kliknij dwukrotnie układ strony, do którego chcesz wstawić składnik Web Part Kwerenda zawartości.

  Układ strony zostanie otwarty do edycji.

  Uwaga: Pliki układów strony mają rozszerzenie aspx. Jeśli na liście plików aspx brakuje szukanego układu strony, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy każdy z plików, a następnie kliknąć polecenie Właściwości w menu skrótów. Nazwa widoczna w przeglądarce na liście Układ strony jest wyświetlana w polu Tytuł dla każdego układu strony.

Początek strony

Wstawianie składnika Web Part Kwerenda zawartości

Po otwarciu układu strony, w którym ma być wstawiony składnik Web Part, można wstawić składnik Web Part Kwerenda zawartości.

 1. W układzie strony otwartym w programie Office SharePoint Designer 2007 kliknij symbol zastępczy, do którego chcesz dodać zawartość, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Utwórz zawartość niestandardową, aby odblokować symbol zastępczy do edycji.

  Symbol zastępczy z uaktywnionym menu zawartości

 2. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Składniki Web Part.

 3. W okienku zadań Składniki Web Part przejrzyj galerię witryny sieci Web, taką jak Galeria publikowania firmy Fabrikam, aby wyszukać element Składnik Web Part Kwerenda zawartości.

  Okienko zadań Składniki Web Part z zaznaczonym składnikiem Web Part Kwerenda zawartości

  Uwaga: 

  • Upewnij się, że przeglądasz składniki Web Part z odpowiedniej galerii, a filtrowanie jest ustawione prawidłowo.

  • Jeśli składnik Web Part jest niedostępny, skontaktuj się z administratorem serwera, który może udostępnić ten składnik przez dodanie go do galerii składników Web Part witryny najwyższego poziomu.

 4. Przeciągnij element Składnik Web Part Kwerenda zawartości na symbol zastępczy zawartości. Składnik Web Part zostanie wstawiony na stronie.

 5. Aby wyświetlić podgląd układu strony wraz ze składnikiem Web Part Kwerenda zawartości, kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce na pasku narzędzi Typowe. Strona zostanie wyświetlona w przeglądarce. Kwerenda powoduje domyślnie wyświetlenie wszystkich list, bibliotek i stron w witrynie.

  Układ strony z wyświetlonym składnikiem Web Part Kwerenda zawartości

Początek strony

Dostosowywanie kwerendy

Składnik Web Part Kwerenda zawartości został wstawiony do układu strony, jednak w celu pełnego zastosowania jego funkcji należy dostosować kwerendę do własnych potrzeb. Przy użyciu składnika Web Part Kwerenda zawartości można przeszukiwać cały zbiór witryn, dowolną witrynę ze wszystkimi podwitrynami lub tylko jedną listę. Kwerendę można uruchomić według typu listy i typu zawartości, a co najważniejsze, istnieje możliwość tworzenia filtrów dla kwerendy, na przykład takich, które umożliwiają zwracanie wyników kwerendy tylko wtedy, gdy elementy listy spełniają kryteria określone przez użytkownika. Dodatkowo można ustawić sposób wyświetlania wyników kwerendy przez ich grupowanie i sortowanie oraz przez ograniczanie wyświetlania elementów wyników kwerendy.

W składniku Web Part Kwerenda zawartości zawsze jest wyświetlany najnowszy zestaw elementów pobranych przez kwerendę, do wyświetlenia którego ma autoryzację osoba przeglądająca stronę. Kwerenda jest uruchamiana przy każdym wyświetleniu w przeglądarce strony zawierającej składnik Web Part Kwerenda zawartości. Jeśli zostanie dodana nowa zawartość spełniająca kryteria kwerendy, jest ona automatycznie wyświetlana przez składnik Web Part Kwerenda zawartości podczas otwierania strony lub po kliknięciu przycisku Odśwież w przeglądarce.

Aby dostosować składnik Web Part Kwerenda zawartości do określonych zastosowań, należy wykonać opisane poniżej czynności. Zademonstrowane techniki ułatwiają tworzenie wielu różnych kwerend, których można używać w różnorodnych sytuacjach.

Wyświetlanie wszystkich list anonsów w zbiorze witryn

 1. W układzie strony otwartym w widoku projektu kliknij dwukrotnie składnik Web Part Kwerenda zawartości.

 2. W oknie dialogowym Składnik Web Kwerenda zawartości kliknij znak plus (+) obok pozycji Kwerenda, aby ją rozwinąć.

 3. W sekcji Typ listy na liście Pokaż elementy o tym typie listy kliknij pozycję Anonsy.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Aby wyświetlić podgląd układu strony wraz ze składnikiem Web Part Kwerenda zawartości, kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce na pasku narzędzi Typowe.

  W przeglądarce zostanie wyświetlona strona zawierająca listę łączy do wszystkich list anonsów pochodzących z każdej witryny w zbiorze witryn.

  Układ strony z dostosowaną kwerendą

Wyświetlanie listy łączy do wszystkich dokumentów zmodyfikowanych przez użytkownika wyświetlającego stronę

 1. W układzie strony otwartym w widoku projektu kliknij dwukrotnie składnik Web Part Kwerenda zawartości.

 2. W oknie dialogowym Składnik Web Kwerenda zawartości kliknij znak plus (+) obok pozycji Kwerenda, aby ją rozwinąć.

 3. W sekcji Źródło kliknij pozycję Pokaż elementy z wszystkich witryn tego zbioru witryn.

 4. W sekcji Typ listy na liście Pokaż elementy o tym typie listy kliknij pozycję Biblioteka dokumentów.

 5. W sekcji Typ zawartości na liście Pokaż elementy należące do tej grupy typów zawartości kliknij pozycję Typy zawartości dokumentu.

 6. W sekcji Typ zawartości na liście Pokaż elementy o tym typie zawartości kliknij pozycję Dokument.

 7. W sekcji Dodatkowe filtry w obszarze Pokaż elementy gdy kliknij w pierwszym polu opcję Zmodyfikowany przez, a w drugim polu opcję Równe i opcję [Ja].

  W tym przykładzie opcja [Ja] jest zmienną oznaczającą użytkownika, który w danym momencie wyświetla w przeglądarce stronę zawierającą składnik Web Part Kwerenda zawartości.

  Sekcja Dodatkowe filtry wyświetlona w oknie dialogowym

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby wyświetlić podgląd układu strony wraz ze składnikiem Web Part Kwerenda zawartości, kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce na pasku narzędzi Typowe. W przeglądarce zostanie wyświetlona strona zawierająca listę wszystkich ostatnio zmodyfikowanych przez użytkownika dokumentów, które znajdują się w bibliotekach dokumentów zbioru witryn.

  Wszystkie pozycje na liście Moje dokumenty

Wyświetlanie listy łączy do wszystkich obrazów w witrynie pogrupowanych według szerokości

 1. W układzie strony otwartym w widoku projektu kliknij dwukrotnie składnik Web Part Kwerenda zawartości.

 2. W oknie dialogowym Składnik Web Kwerenda zawartości kliknij znak plus (+) obok pozycji Kwerenda, aby ją rozwinąć.

 3. W sekcji Źródło kliknij pozycję Pokaż elementy z wszystkich witryn tego zbioru witryn.

 4. W sekcji Typ listy na liście Pokaż elementy o tym typie listy kliknij pozycję Biblioteka obrazów.

 5. W sekcji Typ zawartości na liście Pokaż elementy o tym typie listy kliknij pozycję <Wszystkie typy zawartości>.

 6. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Prezentacja, aby ją rozwinąć.

 7. W sekcji Grupowanie i sortowanie na liście Grupuj elementy według kliknij pozycję Szerokość obrazu.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby wyświetlić podgląd układu strony wraz ze składnikiem Web Part Kwerenda zawartości, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Typowe.

  Układ strony z wyświetlonymi wynikami kwerendy

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×