Wyświetlanie danych użycia witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako właściciel witryny SharePoint Online, możesz wyświetlić informacje pokazujące, jak użytkownicy oddziałują z witryną. Na przykład możesz wyświetlić liczbę osób, które odwiedziły witrynę, ile razy witryna odwiedziła witrynę oraz listę plików, które otrzymały najwięcej widoków.

Aby wyświetlić dane dotyczące użycia witryny, kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję użycie witryny. Możesz również kliknąć pozycję zawartość witryny w menu po lewej stronie, a następnie kliknąć pozycję użycie witryny na pierwszym pasku nawigacyjnym.

Użycie witryny w usłudze SharePoint Online

Ważne: 

  • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

  • Statystyka okresu istnienia jest wyświetlana dla witryn utworzonych po lutym 2018. Witryny utworzone przed tą datą będą przedstawiać statystyki od lutego 2018 do przodu.

  • W przypadku witryn w marcu 2019 i w przód są dostępne widoki i wizyty anonimowe.

Co znajduje się na stronie użycie witryny

Unikatowe przeglądarki

Unikatowy odwiedzający witrynę programu SharePoint

Przedstawia całkowitą liczbę unikatowych osób przeglądających witrynę w ciągu ostatnich 7 dni, 30 ostatnich dni i ostatnich 90 dni.

Wizyty w witrynie

Użycie witryny usługi SharePoint Online — wizyty w witrynie

Pokazuje liczbę wizyt witryny w ciągu ostatnich 7 dni, 30 ostatnich dni i ostatnich 90 dni.

Większość unikatowych przeglądarek

Większość unikatowych przeglądarek

Wyświetla 10 pierwszych plików i stron z najbardziej unikatowymi przeglądarkami w ciągu ostatnich 7 dni.

Najczęściej wyświetlane

Najczęściej wyświetlane

Wyświetla 10 najważniejszych plików i stron z najwyższymi widokami w ciągu ostatnich 7 dni.

Udostępniono użytkownikom zewnętrznym

Pliki udostępnione zewnętrznie

Lista plików, do których masz dostęp, które zostały udostępnione użytkownikom spoza organizacji za pośrednictwem linku do udostępniania, który wymaga logowania, zanim będzie mógł wyświetlić plik.

Uprawnienia

Aby edytować uprawnienia dla dowolnego elementu na tej liście, kliknij pozycję Więcej obok elementu, a następnie wybierz pozycję Edytuj uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Office 365.

Więcej szczegółów

Pulpit nawigacyjny dane użycia umożliwia wyświetlenie widoku najwyższego poziomu w celu użycia witryny. Aby uzyskać więcej informacji, na przykład liczbę osób, do których odwarto dokumenty, zapoznaj się z poniższym tematem. Musisz mieć uprawnienia administratora lub właściciela witryny pakietu Office 365.

Monitorowanie aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online zawiera opis sposobu monitorowania aplikacji i dokumentów za pomocą pulpitu nawigacyjnego administratora. Na stronie głównej pakietu Office 365 kliknij pozycję Centrum administracyjne , a następnie kliknij pozycję użycie. Możesz eksplorować korzystanie z poczty e-mail, plików, usługi OneDrive i nie tylko.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×