Wyświetlanie danych formularzy w folderze formularzy programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office Outlook 2007 jest dostępny nowy typ folderu — folder formularzy programu InfoPath. Można w nim zapisywać kolekcje pokrewnych formularzy poczty email programu Microsoft Office InfoPath.

Gdy do skrzynki odbiorczej trafi pierwszy szablon poczty email programu InfoPath, pojawi się monit o utworzenie folderu formularzy programu InfoPath, w którym zostanie zapisany ten formularz oraz wszelkie następne pokrewne formularze.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie danych przy użyciu folderów formularzy programu InfoPath

Konfigurowanie folder formularzy programu InfoPath w celu wyświetlania danych

Używanie folderów formularzy programu InfoPath do wyświetlania danych

Dzięki zapisywaniu kolekcji pokrewnych formularzy email programu InfoPath w folderach formularzy programu InfoPath w programie Office Outlook 2007 można bardzo łatwo porządkować i przeglądać dane. Jeśli na przykład raporty o stanie są zbierane od członków zespołu w postaci formularzy email programu InfoPath, wypełnione raporty można umieścić w folderze formularzy programu InfoPath w skrzynce odbiorczej. Oprócz składowania wszystkich pokrewnych informacji w jednym miejscu folder umożliwia wyświetlanie danych każdego formularza w osobnej kolumnie w niestandardowym widoku. Dzięki temu można szybko grupować, filtrować i sortować dane pochodzące z wielu formularzy e-mail programu InfoPath.

Zanim w widoku folderu formularzy programu InfoPath będzie można wyświetlać dane pochodzące z formularza poczty email programu InfoPath, w ustawieniach szablonu tego formularza należy skonfigurować opcje korzystania z funkcji awansowania właściwości. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie wartości pól formularza programu InfoPath w folderach formularzy programu InfoPath w programie Office Outlook 2007 oraz na serwerach z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub InfoPath Forms Services. Funkcję awansowania właściwości w szablonie formularza może włączyć tylko jego projektant za pośrednictwem programu Microsoft Office InfoPath 2007.

Aby zrozumieć zasadę współpracy funkcji awansowania właściwości w folderach formularzy programu InfoPath w programie Office Outlook 2007, wyobraź sobie, że formularz poczty email programu InfoPath używany przez członków zespołu zawiera pole Wyżywienie. W polu są rejestrowane kwoty wydatkowane w restauracjach podczas podróży służbowych. Jeśli projektant formularza włączy w odniesieniu do tego pola funkcję awansowania właściwości, a w ustawieniach folderu formularzy programu InfoPath zostanie skonfigurowana opcja wyświetlania zawartości formularzy zestawień wydatków przechowywanych w folderze, w widoku folderu będzie prezentowana kwota stanowiąca sumę wartości pól Wyżywienie ze wszystkich formularzy.

Początek strony

Konfigurowanie ustawień wyświetlania danych w folderze formularzy programu InfoPath

Aby skonfigurować folder formularzy programu InfoPath w Office Outlook 2007 można wyświetlać dane z formularzy poczty e-mail programu InfoPath promocji właściwość, wykonaj następujące czynności.

Uwaga: Pierwszych 10 pól formularza jest wyświetlanych automatycznie, ale za pomocą przedstawionej procedury można dodawać, usuwać i modyfikować te pola.

W Office Outlook 2007 wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij folder formularzy programu InfoPath.

  Jeśli w Twojej skrzynce odbiorczej nie ma takiego folderu, możesz go utworzyć.

  Jak?

  1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.

  2. W polu Nazwa wprowadź nazwę folderu.

  3. W polu Folder zawiera kliknij pozycję Elementy typu Formularz programu InfoPath.

  4. Na liście Wybierz lokalizację folderu kliknij lokalizację nowego folderu.

 2. Na liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder formularzy programu InfoPath i w menu skrótów kliknij polecenie Awansuj właściwości formularza.

 3. Kliknij kartę Formularze programu InfoPath.

 4. Kliknij przycisk Wybierz formularz.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie formularza programu InfoPath kliknij formularz, który chcesz umieścić w folderze, a następnie kliknij przycisk Wybierz formularz.

 6. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Awansuj właściwości formularza i wyświetl dane jako kolumny w nowym widoku, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok folderu i w menu skrótów kliknij polecenie Dostosuj widok bieżący.

 8. Kliknij przycisk Pola.

 9. W polu Wybierz dostępne pola z kliknij pozycję Formularz programu InfoPath.

 10. Na liście Dostępne pola kliknij żądane pole, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele elementów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz poszczególne elementy, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT i wybierz zakres elementów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×