Wyświetlanie błędów i komunikatów generowanych przez serwer w okienku zadań Sprawdzanie projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza można utworzyć szablon formularza, która może być otwarty lub wypełniać Microsoft Office InfoPath 2007 lub w przeglądarce sieci Web. Jeśli szablon formularza, można go otworzyć i wypełniać przy użyciu przeglądarki, jest on nazywany szablon formularza zgodny z przeglądarką. Ten rodzaj szablonu formularza można następnie być obsługiwanych w przeglądarce po opublikowaniu na serwerze z InfoPath Forms Services.

Problemy ze zgodnością związane z szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami zostaną wykryte przez Office InfoPath 2007 i wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu. Na przykład jeśli szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami znajduje się kontrolka nieobsługiwanych, takich jak pola kombi, okienka zadań wyświetli komunikat o błędzie. Niektóre rodzaje problemów związanych z serwera nie są wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu domyślnie. Zamiast tego ich wykrycia tylko wtedy, gdy publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z InfoPath Forms Services. Na przykład może otrzymywania powiadomień o decyzje projektowe, które negatywnie wpłynąć na wydajność formularza w przeglądarce. Ten typ powiadomienia zazwyczaj pojawia się tylko wtedy, gdy publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, gdy próbujesz na włączanie obsługi przeglądarki go na serwerze.

Zaznaczenie pola wyboru Zweryfikuj na serwerze w okienku zadań Sprawdzanie projektu umożliwia wyświetlenie błędów i komunikatów wygenerowanych przez serwer razem z innymi błędami i komunikatami wykrytymi przez program InfoPath. Wszystkie błędy i komunikaty są wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu od razu po opublikowaniu szablonu formularza zgodnego z przeglądarką, w którym występują problemy, albo każdorazowo po kliknięciu przycisku Odśwież w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

Ta funkcja jest przydatna, ponieważ pozwala wyświetlać potencjalne problemy podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką, a nie dopiero po fakcie, czyli po opublikowaniu szablonu formularza.

 1. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, kliknij polecenie Sprawdzanie projektu w menu Narzędzia.

 2. W okienku zadań Sprawdzanie projektu zaznacz pole wyboru Zweryfikuj na serwerze.

  Uwaga : Jeśli szablon formularza zgodny z przeglądarką nie był nigdy publikowany, może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie lokalizacji serwera. Aby to zrobić, należy kliknąć łącze Zmień ustawienia zgodności u góry okienka zadań, a następnie wpisać lokalizację serwera w sekcji Zgodność przeglądarki okna dialogowego Opcje formularza.

  Jeśli serwer wykryje problemy z szablonem formularza zgodnym z przeglądarką, błędy i komunikaty mogą zostać wyświetlone pod nagłówkiem Optymalizacja przeglądarki lub Zgodność przeglądarki (zweryfikowana na serwerze) w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

  The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

  Icon

  Typ

  Opis

  Obraz ikony

  Error

  The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

  Obraz ikony

  Message

  The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

 3. Kliknij tekst obok błędu lub komunikatu, który chcesz naprawić. W tym momencie zazwyczaj następuje jedna z dwóch sytuacji:

  • Jeśli problem wiąże się z nieobsługiwanym formantem lub innym obiektem w szablonie formularza, program InfoPath automatycznie zaznacza ten formant lub obiekt. Aby dowiedzieć się więcej o problemie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy formant lub obiekt w szablonie formularza, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Więcej szczegółów.

  • Jeśli przyczyną problemu jest ustawienie, którego nie obsługuje program InfoPath — na przykład w szablonie formularza zgodnego z przeglądarką występują role użytkowników, które nie działają w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką — jest wyświetlany bardziej szczegółowy alert z wyjaśnieniem problemu.

 4. Przejrzyj błędy i usuń je.

 5. Przejrzyj komunikaty i zdecyduj, czy wymagają naprawy.

 6. Aby zaktualizować listę błędów i komunikatów po ich rozwiązaniu, kliknij przycisk Odśwież.

  Porada : Kliknięcie przycisku Odśwież powoduje aktualizację błędów i komunikatów wygenerowanych przez program InfoPath i przez serwer. Aby błędy i komunikaty serwera nie były wyświetlane w okienku Sprawdzanie projektu, należy wyczyścić pole wyboru Zweryfikuj na serwerze i ponownie kliknąć przycisk Odśwież.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×