Wyświetlanie alternatywnych informacji kontaktowych na wizytówce elektronicznej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wizytówka elektroniczna Wizytówki elektronicznej może zawierać inne informacje niż wyświetlanych w formularz kontaktu oryginalnego kontaktu.Wizytówka elektroniczna jest innym widok kontaktu, zawierającym dotyczące go informacje i pozwalającym na udostępnianie ich innym osobom. Możliwe jest określenie, które informacje mają być udostępniane.

W zależności od rodzaju udostępnianych informacji dostępne są różne opcje modyfikowania wizytówek.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie lub usuwanie informacje z wizytówki

Tworzenie duplikat kontaktu i zmienianie informacji

Aby wyświetlić różne informacje na karcie za pomocą pól niestandardowych

Dodawanie lub usuwanie informacji na wizytówce

Informacje dotyczące istniejącego kontaktu można dodawać lub usuwać, wprowadzając zmiany bezpośrednio na wizytówce zamiast w formularzu kontaktu. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać wizytówkę.

Uwaga : Dodawać i usuwać można tylko te pola, które nie są wyświetlane w formularzu kontaktu. Jeśli na przykład pole Faks domowy zostanie dodane do wizytówki, pojawi się na wizytówce, ale nie będzie widoczne w formularzu kontaktu, ponieważ pole Faks domowy nie jest polem domyślnym w formularzu. Jeśli jednak do wizytówki zostanie dodane pole Faks służbowy, będzie wyświetlane w polu Faks służbowy formularza kontaktu. Bardziej elastyczne opcje dostosowywania wizytówki opisano w pozostałych dwóch sekcjach w tym temacie Pomocy.

Ważne : Wszelkie informacje, które możesz dodać do karty, nie musi to być wyświetlane w formularzu kontaktu jest nadal zapisywane z kontaktem. Widok domyślny formularz kontaktu pokazuje tylko wybrane pola informacji; inne pola, na przykład wyświetlonych w widokach szczegóły i wszystkich pól nadal zachowuje te informacje, a zostanie uwzględniona w pliku vcf udostępniania kontaktu. Aby dodać informacje, które nie będą widoczne dla innych osób w każdym z widoków kontaktów, zobacz sekcję przy użyciu pól niestandardowych.

 1. W folderze Kontakty otwórz kontakt, którego wizytówkę chcesz zmienić.

 2. Kliknij dwukrotnie wizytówkę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie wizytówki poniżej pola Pola kliknij przycisk Dodaj lub Usuń, wskaż kategorię, a następnie kliknij odpowiednie pole.

  Podczas wprowadzania zmian można je oglądać w polu podglądu wizytówki.

 4. Klikaj strzałki W górę lub W dół, aby określić położenie pola na karcie.

 5. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie zduplikowanego kontaktu i zmienianie informacji

Jeśli przewidywane jest częste wprowadzanie zmian w kontaktach, zaleca się utworzenie zduplikowanych kontaktów, a następnie zmodyfikowanie określonych informacji, które mają być wyświetlane na wizytówkach. W ten sposób zmniejszy się ryzyko przypadkowej utraty danych (informacji kontaktowych) podczas aktualizowania kontaktu podstawowego. W programie Microsoft Office Outlook 2007 można zapisać i przeglądać wiele zduplikowanych kontaktów, można je też organizować, umieszczając w różnych folderach kontaktów (utworzonych przez użytkownika). W programie Outlook jest nawet dostępna metoda tworzenia zduplikowanych kontaktów, która pozwala zaoszczędzić czas.

Początek strony

Wyświetlanie alternatywnych informacji na wizytówce za pomocą pól niestandardowych

Wizytówkę można edytować i dodawać do niej nowe informacje przy użyciu pól niestandardowych. Te informacje nie są dodawane do formularza kontaktu.

Uwaga : Informacje dodane przy użyciu pól niestandardowych są zapisywane jako część kontaktu. Jednak dopóki pola niestandardowe nie zostaną dodane do widoku niestandardowego kontaktu, te informacje nie będą widoczne w żadnym z widoków kontaktu oprócz wizytówki.

 1. W folderze Kontakty otwórz kontakt, którego wizytówkę chcesz zmienić.

 2. Kliknij dwukrotnie wizytówkę.

 3. W oknie Edytowanie wizytówki kliknij przycisk Dodaj, wskaż pozycję Niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Pole użytkownika 1.

  Dostępne są 4 pola niestandardowe.

  Porada : Pól niestandardowych można używać do zastępowania informacji już zapisanych w formularzu kontaktu. Na przykład aby dodać inny adres służbowy, należy usunąć istniejące pole Adres służbowy (jeśli takie występuje), dodać pole niestandardowe i wpisać adres.

 4. Klikaj strzałki W górę i W dół, aby określić położenie pola na karcie.

 5. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK.

Zaktualizowanie wizytówki powoduje także zaktualizowanie wszystkich pozostałych nowych informacji o kontakcie na wizytówce oraz przywrócenie całego jej domyślnego formatowania. Obejmuje to kolory czcionki i tła, a także rozmiar i wyrównanie tekstu. Warto wziąć to pod uwagę podczas pracy z wizytówkami niestandardowymi.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×