Wyświetlanie adresatów z pola UDW wiadomości e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli dodasz adres e-mail danej osoby w polu UDW kopii w wiadomości e-mail, nazwisko i adres e-mail danej osoby nie są widoczne dla innych adresatów wiadomości (nazwy wprowadzane w polach do lub DW ). Jeśli adresat używa Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej odbywało się na komunikacie dowolne nazwy dodanych do pola UDW przed wysłaniem wiadomości nie zostaną uwzględnione.

Pole UDW w oknie nowej wiadomości

Porada : Jeśli pole UDW jest niewidoczne, zobacz pokazać, ukryć i wyświetlić pole kopii (UDW)

Wyświetlanie wszystkich adresatów z pola UDW otrzymanej wiadomości

Jedyną osobą, która może wyświetlić nazwy adresatów z pola UDW wiadomości, jest nadawca tej wiadomości. Istnieje żaden sposób, aby wskazać, jeśli otrzymaną wiadomość została wysłana przy użyciu adresu w polu UDW.

Wyświetlanie adresatów z pola UDW wiadomości wysłanej przez siebie

Jeśli jesteś nadawcą wiadomości, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz wiadomość w folderze Elementy wysłane. Jeśli korzystasz z Outlook 2016, zobaczysz do, DW i UDW pola w okienku odczytu.

  2. We wcześniejszych wersjach programu Outlook lub jeśli została dodana dużej liczby adresatów do pola UDW kliknij dwukrotnie wiadomość, aby go otworzyć. Może być konieczne Użyj myszy, aby przewinąć listę adresatów z pola UDW, jeśli jest za długa.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×