Wyłączanie lub odinstalowywanie usługi OneDrive

Wyłączanie lub odinstalowywanie usługi OneDrive

Jeśli nie chcesz korzystać z usługi OneDrive, najprostszym rozwiązaniem jest jej rozłączenie. 

Uwaga : Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

Rozłączanie usługi OneDrive

 1. W obszarze powiadomień w dolnej części ekranu systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive. Aby znaleźć ikonę aplikacji OneDrive, może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony.

  Aplikacja OneDrive na pasku zadań

 2. Kliknij pozycję Ustawienia na karcie Konto, pozycję Odłącz ten komputer PC, a następnie pozycję Odłącz konto.

Ukrywanie lub odinstalowywanie aplikacji OneDrive

W niektórych wersjach systemu Windows możesz też ukryć lub odinstalować aplikację OneDrive. Także na urządzeniach z systemem Android lub iOS możesz odinstalować aplikację mobilną OneDrive.

Aplikacja OneDrive jest wbudowana w niektórych wersjach systemu Windows i nie można jej odinstalować. Możesz jednak ukryć ją i zatrzymać proces synchronizacji, przez co pozostanie ukryta. W tym celu wyłącz wszystkie ustawienia aplikacji OneDrive i usuń folder aplikacji OneDrive z Eksploratora plików.

Windows 10

 1. W obszarze powiadomień w dolnej części ekranu systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive. Aby znaleźć ikonę aplikacji OneDrive, może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony.

  Aplikacja OneDrive na pasku zadań

 2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie na karcie Ustawienia wyczyść wszystkie pola w obszarze Ogólne.

 3. Na karcie Autozapis na listach Dokumenty i zdjęcia wybierz pozycję Tylko ten komputer i wyczyść pozostałe pola.

 4. Na karcie Konto kliknij pozycję Wybierz foldery.

 5. W oknie Synchronizuj swoje pliki z usługi OneDrive na tym komputerze zaznacz i wyczyść pole wyboru przy pozycji Synchronizuj wszystkie pliki i foldery w usłudze OneDrive. Za pierwszym razem wszystkie pola zostaną zaznaczone, natomiast po usunięciu zaznaczenia wszystkie pola zostaną wyczyszczone. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i powrócić do ustawień.

  Po wykonaniu tego kroku wszystkie pliki z usługi OneDrive zostaną usunięte z komputera, ale pozostaną w witrynie OneDrive.com.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w oknie Ustawienia.

 7. Otwórz ponownie okno Ustawienia: w obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive, a następnie kliknij pozycję Ustawienia. Na karcie Konto kliknij pozycję Rozłącz usługę OneDrive. Zamknij wyświetlone okno OneDrive — Zapraszamy!.

 8. Otwórz Eksploratora plików, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte. Spowoduje to ukrycie aplikacji OneDrive w Eksploratorze plików.

 9. W obszarze powiadomień jeszcze raz kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji OneDrive, a następnie kliknij pozycję Zakończ. Spowoduje to usunięcie ikony aplikacji OneDrive z obszaru powiadomień.

Windows 8.1

 1. W menu Start komputera naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek aplikacji OneDrive, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odepnij od ekranu startowego.

 2. Przejdź do obszaru Ustawienia komputera przy użyciu kafelka Ustawienia komputera w menu Start lub szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.

 3. W obszarze Ustawienia komputera naciśnij lub kliknij pozycję OneDrive.

 4. Na karcie Magazynowanie plików wyłącz przełącznik obok pozycji Domyślnie zapisuj dokumenty w usłudze OneDrive.

 5. Na karcie Z aparatu wybierz pozycję Nie przekazuj zdjęć i wyłącz przełącznik obok pozycji Automatycznie przekazuj wideo do usługi OneDrive.

 6. Na karcie Ustawienia synchronizacji w obszarze Synchronizuj ustawienia z usługą OneDrive wyłącz przełącznik obok pozycji Synchronizuj ustawienia na tym komputerze.

 7. Na karcie Połączenia taryfowe wyłącz wszystkie przełączniki.

 8. Aby ukryć aplikację OneDrive w Eksploratorze plików, otwórz Eksploratora plików i na liście folderów po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte.

Aplikacja OneDrive jest domyślnie zainstalowana w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Nie można jej w tych systemach odinstalować. Można jednak odinstalować aplikację OneDrive w systemach Windows 7, Windows Vista i niektórych wersjach systemu Windows 10. Na telefonach z systemem Windows 10 nie można odinstalować aplikacji OneDrive.

W przypadku jej odinstalowania synchronizowanie folderu usługi OneDrive zostanie zatrzymane, ale wszelkie pliki i dane przechowywane w usłudze OneDrive będą nadal dostępne po zalogowaniu się w witrynie OneDrive.com.

Windows 10

 1. Wybierz przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania „Programy”, a następnie wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy na liście wyników.

 2. W obszarze Aplikacje i funkcje znajdź i zaznacz pozycję Microsoft OneDrive, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz Programy, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Microsoft OneDrive, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Urządzenia z systemem Android

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia i wybierz pozycję Pamięć.

 2. Wybierz pozycję OneDrive i naciśnij pozycję Odinstaluj.

Urządzenia z systemem iOS

 1. Przejdź na ekran główny, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji OneDrive.

 2. Naciśnij znak X wyświetlony w lewym górnym rogu ikony aplikacji.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Możesz uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat usługi OneDrive.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×