Wyłączanie formantu lub ustawianie formantu tylko do odczytu przy użyciu formatowania warunkowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego można wyłączyć formant lub ustawić go tylko do odczytu na podstawie wartości innego formantu w szablonie formularza. Aby na przykład zagwarantować, że umowa użytkownika zostanie przez niego przeczytana przed kliknięciem przycisku Prześlij, można użyć formatowania warunkowego w taki sposób, aby przycisk Prześlij był wyłączony, dopóki użytkownik nie zaznaczy pola wyboru wskazującego, że przeczytał umowę. Podobnie, aby zagwarantować, że użytkownik nie zmieni poprzednio udzielonej odpowiedzi w ankiecie, można przy użyciu formatowania warunkowego spowodować, że po wprowadzeniu przez użytkownika informacji do innego formantu pole tekstowe będzie dostępne tylko do odczytu.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Zgodność

Wyłączanie formantu lub ustawianie formantu tylko do odczytu

Przed rozpoczęciem

Aby można było wykonać tę procedurę, w szablonie formularza muszą być co najmniej dwa formanty — jeden formant, który ma zostać wyłączony lub ustawiony tylko do odczytu, i drugi formant, którego wartość będzie określać stan pierwszego formantu.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Lista formantów, które można wyłączyć albo ustawić tylko do odczytu przy użyciu formatowania warunkowego

W poniższej tabeli przestawiono listę formantów programu Office InfoPath 2007, które można wyłączyć lub ustawić tylko do odczytu przy użyciu formatowania warunkowego, a także dostępność tych formantów w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Formant

Opcja

Dostępność w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami

Pole wyboru

Wyłączenie

Tak

Wybór daty

Ustawienie tylko do odczytu

Tak

Pole listy rozwijanej

Wyłączenie

Tak

Pole listy

Wyłączenie

Tak

Przycisk opcji

Wyłączenie

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Ustawienie tylko do odczytu

Tak

Pole tekstowe

Ustawienie tylko do odczytu

Tak

Listy punktowane, numerowane i zwykłe

Ustawienie tylko do odczytu

Nie

Pole kombi

Wyłączenie

Nie

Załącznik pliku

Wyłączenie

Nie

Obraz odręczny

Wyłączenie

Nie

Pole listy wielokrotnego wyboru

Wyłączenie

Nie

Obraz

Wyłączenie

Nie

Początek strony

Wyłączanie formantu lub ustawianie formantu tylko do odczytu

 1. Kliknij w szablonie formularza formant, który chcesz wyłączyć lub ustawić tylko do odczytu.

 2. W menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony ustaw wybrany warunek. Aby na przykład zastosować formatowanie warunkowe do formantu zaznaczonego w kroku 1 w przypadku wprowadzenia określonej wartości w innym formancie w szablonie formularza, zaznacz ten drugi formant w pierwszym polu, a następnie podaj wartość, która określi formatowanie warunkowe dla formantu zaznaczonego w kroku 1.

 5. W obszarze Zastosuj to formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli formant można wyłączyć, kliknij pole wyboru Wyłącz ten formant.

  • Jeśli formant można ustawić tylko do odczytu, kliknij pole wyboru Tylko do odczytu.

 6. Aby zapisać warunek i wrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×