Wyłączanie dostępu do usługi Yammer dla użytkowników usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługi Yammer znajduje się w większości subskrypcji Office 365. Możesz wyłączyć usługi Yammer dla poszczególnych użytkowników lub dla wszystkich użytkowników w dzierżawie. Aby uniemożliwić użytkownikom uzyskiwanie dostępu do usługi Yammer, aby pierwszy Wyłącz możliwość Zaloguj się do usługi Yammer przy użyciu poświadczeń usługi Yammer, a następnie wyłączyć usługę Yammer w ich licencji.

Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymuszania tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer i poznać procedury w programie PowerShell, zobacz Rozpoczynanie blokowania użytkowników, którzy nie mają licencji na usługę Yammer.

 1. W Yammer wybierz pozycję Ustawienia usługi Yammer Ikona ustawienia w usłudze Yammer , kliknij pozycję Administrator sieci i kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń.

 2. Na stronie Ustawienia zabezpieczeń przejdź do sekcji Wymuszaj tożsamości w usłudze Office 365, zaznacz pole wyboru Wymuszaj usługi Office 365 tożsamości i Potwierdź zaznaczenia w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Wymuszanie Office 365 tożsamości jest krokiem wstępne blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer.

 3. Po zaznaczeniu pola wyboru tożsamości Wymuszaj usługi Office 365, pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer będzie dostępna. Zaznacz pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer, potwierdź wybór, wybierając pozycję Tak, chcę gotowe. Można też dodatkowo wylogować wymusić Zaloguj się przy użyciu poświadczeń Office 365 przez wszystkich użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Blokuj użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer w ustawieniach zabezpieczeń usługi Yammer

Ważne: Ten krok jest niezbędny, ponieważ jeśli logowanie w usłudze Office 365 nie zostanie wymuszone, użytkownicy będą mogli logować się przy użyciu poświadczeń usługi Yammer, o ile je mają.

Wyłączanie usługi Yammer w dzierżawie usługi Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Na stronie głównej kliknij pozycję aktywni użytkownicy.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną administratora z wyświetloną pozycją Edytowanie użytkownika
 4. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz użytkownika, dla którego chcesz wyłączyć usługę Yammer.

 5. W okienku Użytkownik wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Licencje na produkty.

  Zrzut ekranu przedstawiający czynność edytowania licencji produktu
 6. Rozwiń licencję produktu (w poniższym przykładzie: Office 365 Business Premium), a następnie ustaw suwak dla usługi Yammer w pozycji Wyłączone.

  Zrzut ekranu przedstawiający licencję usługi Yammer w pozycji wyłączone
 7. Powtórz te czynności dla każdego użytkownika, dla którego chcesz wyłączyć usługę Yammer.

Wyłączanie usługi Yammer w dzierżawie usługi Office 365 przy użyciu programu PowerShell

Możesz również zautomatyzować to zadanie przy użyciu programu PowerShell.

 1. Przed rozpoczęciem wykonaj instrukcje opisane w artykule Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer, aby upewnić się, że użytkownicy logują się w usłudze Yammer przy użyciu poświadczeń usługi Office 365.

  Ważne: Ten krok jest niezbędny, ponieważ jeśli logowanie w usłudze Office 365 nie zostanie wymuszone, użytkownicy będą mogli logować się przy użyciu poświadczeń usługi Yammer, o ile je mają.

 2. Zobacz Wyświetlanie licencji i usługa szczegółowe informacje o koncie z usługi Office 365 PowerShell do wyświetlania listy obejmuje licencję użytkownika i rzeczywiste nazwy używane dla każdej usługi w ramach licencji. Na przykład jest YAMMER_ENTERPRISE dla usługi Yammer w większości planach Office 365.

  Uwzględniono również program PowerShell umożliwiający wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących usług dla wszystkich użytkowników w dzierżawie.

 3. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączyć usługi Yammer, w tym dla jednego lub wielu użytkowników, zobacz Wyłączanie dostępu do usług za pomocą usługi Office 365 PowerShell .

Zobacz też

Usuwanie konta usługi Yammer

Dodawanie zablokować, lub usuwanie użytkownicy usługi Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×