Wyłączanie dostępu do usługi Yammer dla użytkowników usługi Office 365

Usługa Yammer jest uwzględniona w większości subskrypcji usługi Office 365. Podobnie jak w przypadku innych usług, można wyłączyć tę usługę dla konkretnych użytkowników lub wszystkich użytkowników w dzierżawie. Aby uniemożliwić użytkownikom uzyskiwanie dostępu do usługi Yammer, należy najpierw wykluczyć możliwość logowania się do usługi Yammer przy użyciu poświadczeń usługi Yammer, a następnie wyłączyć usługę Yammer w ich licencji.

Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymuszania tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer i poznać procedury w programie PowerShell, zobacz Rozpoczynanie blokowania użytkowników, którzy nie mają licencji na usługę Yammer.

 1. W usłudze Yammer przejdź do sekcji Administrator sieci, a następnie wybierz pozycję Ustawienia bezpieczeństwa.

 2. Na stronie Ustawienia bezpieczeństwa przejdź do sekcji Wymuszanie tożsamości usługi Office 365, zaznacz pole wyboru Wymuś tożsamość usługi Office 365 w usłudze Yammer i potwierdź wybór w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 jest wymaganiem wstępnym dla blokowania użytkowników bez licencji usługi Yammer.

 3. Po zaznaczeniu pola wyboru Wymuś tożsamość usługi Office 365 w usłudze Yammer dostępne będzie pole wyboru Blokuj użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer. Zaznacz pole wyboru Blokuj użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer, a następnie potwierdź wybór, wybierając pozycję Tak, chcę. Możesz też opcjonalnie wylogować wszystkich użytkowników, aby wymusić u nich zalogowanie się przy użyciu poświadczeń usługi Office 365. Następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Blokuj użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer w ustawieniach zabezpieczeń usługi Yammer

Ważne : Ten krok jest niezbędny, ponieważ jeśli logowanie w usłudze Office 365 nie zostanie wymuszone, użytkownicy będą mogli logować się przy użyciu poświadczeń usługi Yammer, o ile je mają.

Wyłączanie usługi Yammer w dzierżawie usługi Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Na lewym pasku nawigacyjnym strony głównej wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną administratora z wyświetloną pozycją Edytowanie użytkownika
 4. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz użytkownika, dla którego chcesz wyłączyć usługę Yammer.

 5. W okienku Użytkownik wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Licencje na produkty.

  Zrzut ekranu przedstawiający czynność edytowania licencji produktu
 6. Rozwiń licencję produktu (w poniższym przykładzie: Office 365 Business Premium), a następnie ustaw suwak dla usługi Yammer w pozycji Wyłączone.

  Zrzut ekranu przedstawiający licencję usługi Yammer w pozycji wyłączone
 7. Powtórz te czynności dla każdego użytkownika, dla którego chcesz wyłączyć usługę Yammer.

Wyłączanie usługi Yammer w dzierżawie usługi Office 365 przy użyciu programu PowerShell

Możesz również zautomatyzować to zadanie przy użyciu programu PowerShell.

 1. Przed rozpoczęciem wykonaj instrukcje opisane w artykule Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer, aby upewnić się, że użytkownicy logują się w usłudze Yammer przy użyciu poświadczeń usługi Office 365.

  Ważne : Ten krok jest niezbędny, ponieważ jeśli logowanie w usłudze Office 365 nie zostanie wymuszone, użytkownicy będą mogli logować się przy użyciu poświadczeń usługi Yammer, o ile je mają.

 2. Zobacz Wyświetlanie szczegółów licencji i usług za pomocą programu PowerShell dla usługi Office 365, aby uzyskać listę zawartości licencji użytkownika i rzeczywistych nazw używanych dla poszczególnych usług uwzględnionych w licencji. Na przykład nazwa YAMMER_ENTERPRISE jest używana w przypadku usługi Yammer w większości planów usługi Office 365.

  Uwzględniono również program PowerShell umożliwiający wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących usług dla wszystkich użytkowników w dzierżawie.

 3. Zobacz Wyłączanie dostępu do usług za pomocą programu PowerShell dla usługi Office 365, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączania usług, takich jak Yammer, dla jednego lub wielu użytkowników.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×