Wyłączanie Zbieranie dzienników diagnostycznych w Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie dla usługi Office 365 Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej zbiera dzienniki diagnostyczne w celu ułatwienia rozwiązania problemów w następujących scenariuszach.

 • Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej czasami zbiera dzienniki diagnostyczne, gdy narzędzie kończy się niepowodzeniem rozwiązać problem użytkownika.

 • Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej zbiera dzienniki diagnostyczne, gdy użytkownik wybierze uruchamianie zaawansowane narzędzia diagnostyczne. Zwykle dzieje się na żądanie administratora lub Microsoft pracownika pomocy technicznej.

  Zrzut ekranu przedstawiający ekran zaznaczenia scenariusz Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej zaawansowane Diagnostyka zaznaczone.

Office 365 korzysta dzienniki diagnostyczne w celu poprawy narzędzie, aby zapewnić lepszą rozwiązywania problemów w przyszłości. Microsoft inżynierów dzienników można również używać tych więcej łatwe analizowanie użytkownika konkretnego problemu. Jako administrator można wprowadzić rejestr, Edytuj, aby uniemożliwić użytkownikom zbieranie dzienników diagnostycznych, jeśli Twoja organizacja chce ograniczyć udostępnianie danych.

Ostrzeżenie: Edytor rejestru to narzędzie przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Wykonaj kroki opisane w tym artykule uważnie, aby upewnić się, że tylko wprowadź zmiany w zbiorze danych dla Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze, Utwórz kopię zapasową w przypadku, gdy wystąpią problemy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej zobacz jak wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie rejestru w systemie Windows.

Opcja 1 — Tworzenie nowego wpisu rejestru

Aby wyłączyć zbieranie danych w Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej, należy utworzyć następujący wpis rejestru.

Podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support i Asystent odzyskiwania

Wartość DWORD: UploadDiagnosticLogsDisabled

Wartość: 1

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tworzeniu wartości rejestru zobacz jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie podkluczy rejestru i wartości przy użyciu pliku reg.

Z rejestru w miejscu Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej nie zbierz dzienniki diagnostyczne. Jeśli chcesz ponownie włączyć zbieranie dzienników później, możesz zmienić wartość 0 lub Usuń wpisy rejestru.

Opcja 2 — Edytuj istniejący podklucz rejestru

Jeśli wcześniej utworzono wpis Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej, można edytować tę pozycję, aby wyłączyć funkcję zbioru danych. Wykonaj następujące czynności, aby edytować istniejący podklucz rejestru, aby wyłączyć zbierania danych.

 1. Otwórz Edytor rejestru.

 2. Przejdź do następującej lokalizacji podkluczy rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support i Asystent odzyskiwania

 3. Kliknij dwukrotnie Reg_DWORD o nazwie UploadDiagnosticLogsDisabled. (Jeśli nie widzisz UploadDiagnosticLogsDisabled, musisz dodać zgodnie z instrukcjami zawartymi w opcja 1 — Tworzenie nowego wpisu rejestru.)

 4. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Zamknij Edytor rejestru.

Po zakończeniu edytowania tej wartości rejestru, użytkownicy nie mogą zbieranie dzienników diagnostycznych.

Określanie, jeśli Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej jest zbieranie danych

Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej zapisze danych dziennika, jeśli znajdują się jeden z poniższych ustawień.

 • Wartość DWORD UploadDiagnosticLogsDisabled jest ustawiona na inną wartość niż 1.

 • Brakuje podklucza HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support and Recovery Assistant .

Artykuły pokrewne

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×