Wyłączanie śledzenia zmian

Usuwanie wszystkich prześledzonych zmian z dokumentu przebiega dwuetapowo: najpierw należy wyłączyć funkcję śledzenia zmian, a następnie zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone w dokumencie. Po wykonaniu tych czynności uzyskasz oczyszczony dokument, który możesz udostępnić innym osobom.

Wyłączanie śledzenia zmian

Śledzenie zmian można wyłączyć w ten sam sposób, w jaki włączono tę funkcję:

Kliknij pozycję Recenzja > Śledź zmiany.

Opcja Śledź zmiany wyróżniona na karcie Recenzja.

Usuwanie prześledzonych zmian

Następnie usuń trwale całą adiustację z dokumentu. Jedynym sposobem jest zaakceptowanie lub odrzucenie zmian oraz usunięcie komentarzy.

Ważne: Prześledzone zmiany są wyświetlane po otwarciu dokumentu. Wybierając pozycję Bez adiustacji z listy opcji adiustacji na karcie Recenzja (klikając pozycję Cała adiustacja > Bez adiustacji), możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument w wersji ostatecznej, ale ta czynność spowoduje tylko tymczasowe ukrycie prześledzonych zmian. Zmiany nie zostaną usunięte i zostaną ponownie wyświetlone przy następnym otwarciu dokumentu. Aby trwale usunąć prześledzone zmiany, zaakceptuj je lub odrzuć.

Kliknij pozycję Recenzja > Następne > Zaakceptuj lub Odrzuć.

Opcje Zaakceptuj i Odrzuć wyróżnione na karcie Recenzja.

Spowoduje to zachowanie lub usunięcie zmiany w programie Word i przejście do następnej zmiany. Aby zaakceptować wszystkie zmiany jednocześnie, kliknij strzałkę poniżej pozycji Zaakceptuj i kliknij polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany.

Usuwanie komentarzy

Aby dokument nie zawierał komentarzy, usuń je.

Kliknij komentarz, a następnie kliknij pozycję Recenzja > Usuń.

Opcja Usuń wyróżniona na karcie Recenzja.

Aby usunąć wszystkie komentarze jednocześnie, kliknij dowolny komentarz, a następnie na karcie Recenzja kliknij strzałkę poniżej pozycji Usuń i kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Porada: Przed udostępnieniem ostatecznej wersji dokumentu warto uruchomić Inspektora dokumentów. To narzędzie wyszukuje prześledzone zmiany i komentarze, ukryty tekst, nazwiska we właściwościach i inne informacje, których możesz nie chcieć udostępniać. Aby uruchomić Inspektora dokumentów, kliknij pozycję Plik > Informacje > Wyszukaj problemy > Przeprowadź inspekcję dokumentu.

Zobacz też

Śledzenie zmian w programie Word

Wyłączanie śledzenia zmian

Śledzenie zmian można wyłączyć w ten sam sposób, w jaki włączono tę funkcję:

Kliknij pozycję Recenzja > Śledź zmiany.

Na karcie Recenzja opcja Śledź zmiany jest wyłączona

Usuwanie prześledzonych zmian

Następnie usuń trwale całą adiustację z dokumentu. Jedynym sposobem jest zaakceptowanie lub odrzucenie zmian oraz usunięcie komentarzy.

Ważne:  Prześledzone zmiany są wyświetlane po otwarciu dokumentu. Wybierając pozycję Bez adiustacji, możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument w wersji ostatecznej, ale ta czynność spowoduje tylko tymczasowe ukrycie prześledzonych zmian. Zmiany nie zostaną usunięte i zostaną ponownie wyświetlone przy następnym otwarciu dokumentu. Aby trwale usunąć prześledzone zmiany, zaakceptuj je lub odrzuć.

Kliknij pozycję Recenzja > Następne > Zaakceptuj lub Odrzuć.

Na karcie Recenzja wyróżnione są pozycje Zaakceptuj, Odrzuć i Następne

Spowoduje to zachowanie lub usunięcie zmiany w programie Word i przejście do następnej zmiany. Aby zaakceptować wszystkie zmiany jednocześnie, kliknij strzałkę obok pozycji Zaakceptuj i kliknij polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany.

Usuwanie komentarzy

Aby dokument nie zawierał komentarzy, usuń je.

Kliknij komentarz, a następnie kliknij pozycję Recenzja > Usuń.

Wyróżniona pozycja Usuń komentarz na karcie Recenzja

Aby usunąć wszystkie komentarze jednocześnie, kliknij dowolny komentarz, a następnie na karcie Recenzja kliknij strzałkę obok przycisku Usuń i kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Wyróżnione polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie na karcie Recenzja
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×