Wstawianie zrzutu ekranu lub wycinka ekranu

Do pliku pakietu Office można szybko i łatwo dodać zrzut ekranu, aby zwiększyć czytelność zawartości lub przechwycić informacje bez opuszczania obecnie używanego programu. Ta funkcja jest dostępna w programach Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint oraz Word i umożliwia przechwytywanie obrazu całych okien otwartych na komputerze lub ich fragmentów. Takie zrzuty ekranu zapewniają dobrą czytelność w drukowanych dokumentach oraz na slajdach programu PowerPoint wyświetlanych przy użyciu projektora.

Zrzuty ekranów są przydatne do przechwytywania migawek informacji, które mogą się zmienić lub utracić ważność (takich jak artykuł zawierający najnowsze wiadomości lub aktualna lista lotów wraz z cenami w witrynie sieci Web biura podróży). Zrzuty ekranu mogą być również pomocne przy kopiowaniu zawartości ze stron sieci Web oraz z innych źródeł, gdy inne metody nie umożliwiają pomyślnego przeniesienia formatowania do pliku. Zrzuty ekranu są obrazami statycznymi. Gdy użytkownik wykona zrzut ekranu określonej zawartości (na przykład strony sieci Web) i informacje w źródle ulegną zmianie, zrzut ekranu nie zostanie zaktualizowany.

Po kliknięciu przycisku Zrzut ekranu można wstawić całe okno programu lub użyć narzędzia Wycinek ekranu, aby wybrać część okna. Przechwytywanie jest możliwe tylko w przypadku okien, które nie zostały zminimalizowane do paska zadań.

Po wybraniu polecenia Wycinek ekranu całe okno stanie się tymczasowo nieprzezroczyste lub matowe. Po zaznaczeniu odpowiedniego fragmentu okna to zaznaczenie będzie widoczne na tej nieprzezroczystości.

Otwarte okna programu są wyświetlane jako miniatury w galerii Dostępne okna, a zatrzymanie wskaźnika myszy na miniaturze powoduje wyświetlenie etykietki narzędzia z nazwą programu i tytułem dokumentu. Na przykład w programie Word może być wyświetlany element Microsoft Excel — Zeszyt 1 jako zminimalizowane okno, które można dodać do pliku pakietu Office.

Galeria Wstawianie zrzutu ekranu

Którego programu pakietu Office używasz?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

Uwaga : W danej chwili można dodać tylko jeden zrzut ekranu. Aby dodać wiele zrzutów ekranu, należy powtórzyć poniższe kroki 2 i 3.

 1. Kliknij arkusz, do którego chcesz dodać zrzut ekranu.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij pozycję Zrzut ekranu.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać całe okno, w galerii Dostępne okna kliknij miniaturę.

  • Aby dodać część okna, kliknij pozycję Wycinek ekranu, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać krzyżyka, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby zaznaczyć obszar ekranu, który chcesz przechwycić.

   Jeśli jest otwartych wiele okien, przed kliknięciem pozycji Wycinek ekranu należy kliknąć odpowiednie okno do umieszczenia w wycinku. Po kliknięciu pozycji Wycinek ekranu obecnie używany program jest minimalizowany i tylko okno znajdujące się pod nim może zostać umieszczone w wycinku.

Porada : Po dodaniu zrzutu ekranu można go edytować i ulepszać za pomocą narzędzi dostępnych na karcie Narzędzia obrazów.

Początek strony

Outlook

Uwaga : W danej chwili można dodać tylko jeden zrzut ekranu. Aby dodać wiele zrzutów ekranu, należy powtórzyć poniższe kroki 2 i 3.

 1. Kliknij wiadomość e-mail, do której chcesz dodać zrzut ekranu.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij pozycję Zrzut ekranu.

  Obraz Wstążki programu Outlook

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać całe okno, w galerii Dostępne okna kliknij miniaturę.

  • Aby dodać część okna, kliknij pozycję Wycinek ekranu, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać krzyżyka, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby zaznaczyć obszar ekranu, który chcesz przechwycić.

   Jeśli jest otwartych wiele okien, przed kliknięciem pozycji Wycinek ekranu należy kliknąć odpowiednie okno do umieszczenia w wycinku. Po kliknięciu pozycji Wycinek ekranu obecnie używany program jest minimalizowany i tylko okno znajdujące się pod nim może zostać umieszczone w wycinku.

Porada : Aby dowiedzieć się, jak dodać wycinek ekranu do wiadomości e-mail, przeczytaj ten wpis w blogu dotyczącym programu Outlook.

Początek strony

PowerPoint

Uwaga : W danej chwili można dodać tylko jeden zrzut ekranu. Aby dodać wiele zrzutów ekranu, należy powtórzyć poniższe kroki 2 i 3.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać zrzut ekranu.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij pozycję Zrzut ekranu.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać całe okno, w galerii Dostępne okna kliknij miniaturę.

  • Aby dodać część okna, kliknij pozycję Wycinek ekranu, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać krzyżyka, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby zaznaczyć obszar ekranu, który chcesz przechwycić.

   Jeśli jest otwartych wiele okien, przed kliknięciem pozycji Wycinek ekranu należy kliknąć odpowiednie okno do umieszczenia w wycinku. Po kliknięciu pozycji Wycinek ekranu obecnie używany program jest minimalizowany i tylko okno znajdujące się pod nim może zostać umieszczone w wycinku.

Porada : Po dodaniu zrzutu ekranu można go edytować i ulepszać za pomocą narzędzi dostępnych na karcie Narzędzia obrazów.

Początek strony

Word

Uwaga : W danej chwili można dodać tylko jeden zrzut ekranu. Aby dodać wiele zrzutów ekranu, należy powtórzyć poniższe kroki 2 i 3.

 1. Kliknij dokument, do którego chcesz dodać zrzut ekranu.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij pozycję Zrzut ekranu.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać całe okno, w galerii Dostępne okna kliknij miniaturę.

  • Aby dodać część okna, kliknij pozycję Wycinek ekranu, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać krzyżyka, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby zaznaczyć obszar ekranu, który chcesz przechwycić.

   Jeśli jest otwartych wiele okien, przed kliknięciem pozycji Wycinek ekranu należy kliknąć odpowiednie okno do umieszczenia w wycinku. Po kliknięciu pozycji Wycinek ekranu obecnie używany program jest minimalizowany i tylko okno znajdujące się pod nim może zostać umieszczone w wycinku.

Porada : Po dodaniu zrzutu ekranu można go edytować i ulepszać za pomocą narzędzi dostępnych na karcie Narzędzia obrazów.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×