Wstawianie znacznika wyboru lub innego symbolu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W dokumentach programu Word, prezentacjach programu PowerPoint i skoroszytach programu Excel można łatwo wstawić symbol znacznika wyboru, ułamka, czy każdy inny, dowolny symbol.

Najważniejsze jest wiedzieć, że podczas wstawiania symboli, ułamków, znaków specjalnych lub znaków narodowych bardzo ważne jest, z jakiej korzysta się czcionki. Nie wszystkie czcionki mają zawierają te same znaki, na przykład czcionka Elephant nie zawiera symboli ułamków, podczas gdy Verdana już tak. Dlatego ważne jest, aby korzystać z odpowiedniej czcionki, szukając odpowiedniego symbolu lub znaku.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight lub Adobe Flash Player albo program Internet Explorer 9.

Co chcesz wstawić?

Jeśli chcesz użyć kodów znaków ASCII lub Unicode, aby wstawić znaki za pomocą klawiatury, zobacz: Wstawianie znacznika wyboru lub innego symbolu przy użyciu klawiatury za pomocą kodów znaków ASCII lub Unicode.

Znaki te są statyczne. Jeśli szukasz interaktywnego pola wyboru, które możesz kliknąć i je zaznaczyć lub odznaczyć, zobacz: Dodawanie pola wyboru lub przycisku opcji (Excel) lub Tworzenie listy kontrolnej w programie Word.

Symbol waluty (¥), muzyczny (♫) lub znacznik wyboru (✔)

 1. Umieść kursor w pliku w miejscu, w którym chcesz wstawić symbol.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Symbol.

  Polecenie Symbol na karcie Wstaw
 3. Jeśli widzisz, że pożądany symbol znajduje się w tej galerii, kliknij go, aby go wstawić. W przeciwnym razie kliknij Więcej symboli, aby otworzyć okno dialogowe Symbol.

  Lista znaków specjalnych dostępnych w ramach czcionki Wingdings.
 4. Przewiń w górę lub w dół, aby znaleźć odpowiedni symbol, który chcesz wstawić.

  Zestawy czcionek zawierają różne symbole; te najczęściej używane znajdziesz w zestawie czcionek Segoe UI Symbol. Użyj selektora Czcionki powyżej listy symboli, aby wybrać żądaną czcionkę do przejrzenia.

 5. Gdy znajdziesz odpowiedni symbol, kliknij go dwukrotnie. Symbol zostanie wstawiony do pliku. Możesz teraz kliknąć Zamknij, chyba że chcesz wstawić dodatkowe symbole.

Porada: Jeśli chcesz powiększyć lub pomniejszyć symbol, zaznacz go i skorzystaj z ustawienia Rozmiar czcionki.

Jeśli zamierzasz często wstawiać ten sam symbol, rozważ skonfigurowanie Autokorekty, tak aby narzędzie to wstawiało go za Ciebie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Wstawianie znacznika wyboru lub innego symbolu za pomocą Autokorekty.

Znak specjalny, taki jak pauza lub znacznik sekcji (§)

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak specjalny.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Symbol > Więcej symboli.

 3. W oknie dialogowym Symbol kliknij kartę Znaki specjalne.

  Na karcie „Znaki specjalne” kliknij wiersz „Spacja nierozdzielająca”, aby go wyróżnić, a następnie kliknij przycisk „Wstaw”.
 4. Kliknij dwukrotnie znak, który chcesz wstawić.

  Porada: Wiele znaków specjalnych ma powiązane klawisze skrótów. Jeśli chcesz wstawić znak specjalny w przyszłości, wystarczy nacisnąć klawisz skrótu. Przykładowo ALT + CTRL + C wstawia znak zastrzeżenia prawa autorskiego (©).

 5. Kliknij Zamknij po zakończeniu wstawiania znaków specjalnych.

Ułamki (1/3, 2/5)

Niektóre ułamki (1/4, 1/2 i 3/4) automatycznie przełączają się na znak ułamka (1/4, 1/2, 3/4) po ich wpisaniu. Inne osoby nie (1/3, 2/3, 1/5 itd.), więc jeśli chcesz wstawić symbole, musisz użyć procesu Wstaw symbol.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić ułamek.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Symbol > Więcej symboli.

 3. W menu rozwijanym Podzbiór wybierz Formy liczbowe.

  Wybierz pozycję Formy liczbowe w oknie dialogowym Podzestaw, aby wyświetlić ułamki i inne symbole matematyczne.

  Uwaga: Nie wszystkie czcionki mają podzbiór formularzy liczb. Jeśli nie widzisz podzestawu formularzy liczb dostępnych dla danej czcionki, to aby wstawić znak ułamka, należy użyć innej czcionki, takiej jak Calibri.

 4. Kliknij dwukrotnie symbol, który chcesz wstawić.

 5. Kliknij Zamknij.

Tylko kilka typowych ułamków ma symbole, które można zastąpić. Dla bardziej nietypowych ułamków, na przykład 8/9, można stworzyć przybliżony symbol, ustawiając licznik jako indeks górny, a mianownik jako indeks dolny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie tekstu w postaci indeksu dolnego lub indeksu górnego.

Znaki narodowe, jak np. ¿ lub ü

Jeśli zamierzasz często pisać w innych językach, rozważ przełączenie układu klawiatury na dany język. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury.

Dla jednorazowego wprowadzenia znaku prawie zawsze w pakiecie Office jest skrót klawiaturowy, który pomoże Ci to zrobić. Na przykład:

 • CTRL + SHIFT + ALT +? wstawia symbol ¿

 • CTRL + SHIFT + ~ wraz z natychmiastowym wpisaniem litery „a”, wstawi literę ã.

 • CTRL + SHIFT + : wraz z natychmiastowym wpisaniem litery „u”, wstawi literę ü.

Aby zapoznać się z pełnym przewodnikiem korzystania z klawiatury do wprowadzania znaków narodowych, zobacz: Skróty klawiaturowe dla znaków narodowych.

Wstawianie znacznika wyboru lub innego symbolu przy użyciu klawiatury za pomocą kodów znaków ASCII lub Unicode

Możesz użyć kodu znaku dla symbolu także jako skrótu klawiaturowego. Symbole i znaki specjalne wstawia się przy użyciu kodów ASCII lub Unicode. Możesz określić który jest którym, sprawdzając kod danego znaku.

 1. Przejdź do karty Wstawianie na Wstążce i kliknij Symbol > Więcej symboli — tak samo, jak podczas wstawiania symbolu za pomocą okna dialogowego.

 2. Przewiń listę w górę lub w dół, aby znaleźć odpowiedni symbol. Zwróć uwagę, że aby go znaleźć, może być konieczna zmiana czcionki lub podzbioru.

  Porada: Czcionki Segoe UI Symbol mają bardzo duży zbiór symboli Unicode do wyboru.

 3. U dołu z prawej strony zobaczysz pola Kod znaku oraz z:. Kod znaku tym, co należy wpisać, aby go wstawić z klawiatury; z: informuje o tym, jakiego rodzaju jest to znak. Jeśli z: zwraca komunikat „Unicode (szesnastkowy)”, jest to znak Unicode. Jeśli z: zwraca komunikat Symbol (dziesiętny)”, jest to znak ASCII.

Pole Od informuje, że jest to symbol Unicode

Unicode

Pole Od informuje, że jest to symbol ASCII

ASCII

Wstawianie znaków Unicode

 1. Wpisz kod znaku, którym chcesz wstawić symbol Unicode.

 2. Naciśnij klawisze ALT + X, aby przekonwertować kod na symbol.

Porady: 

 • Jeśli nie zostanie wyświetlony znak zgodny z oczekiwaniami, upewnij się, że masz wybraną odpowiednią czcionkę.

 • Jeśli znak Unicode ma być umieszczany bezpośrednio po innym znaku, na przykład kod 0300 bezpośrednio po literze "a", podobnie jak w tym wyrazie "a0300", może to oznaczać, że próbujesz wstawić znak przy użyciu 5-znakowego kodu-"a0300". Jeśli jednak rzeczywiście chciałam tylko 0300 przekonwertowany na znak, co można zrobić, zaznacz 0300 przy użyciu myszy przed naciśnięciem klawiszy ALT + X. Program Word skonwertuje tylko zaznaczony tekst-0300-do znaku (w tym przypadku "à") ̀̀̀.

Wstawianie znaków ASCII

Uwagi: 

 • Aby wpisać liczby, należy użyć klawiatury numerycznej na klawiaturze. nie będzie to możliwe, jeśli używasz liczb u góry klawiatury. Upewnij się, że klawisz Num Lock jest włączony podczas wpisywania liczb.

 • Wszystkie kody znaków ASCII są czterocyfrowe. Jeśli kod żądanego znaku jest krótszy niż 4 cyfry, musisz z przodu dodać zera, aby osiągnąć pożądaną długość ciągu. Na przykład: Liczba 249 zostanie wprowadzona jako 0249. 85 zostanie wprowadzona jako 0085 i tak dalej.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka zmień czcionkę na Wingdings.

  Selektor czcionek rozszerzony o wybraną czcionkę Wingdings.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT na klawiaturze numerycznej i wpisz kod znaku. Pamiętaj, aby dodać wszystkie poprzedzające zera, aby otrzymać zapis czterocyfrowy. Na przykład: Kombinacja ALT + 0252 wstawi symbol znacznika wyboru.

Ważne: Pamiętaj, aby nie pominąć kroku 1. W przeciwnym razie najprawdopodobniej po wprowadzeniu kodu nie zostanie zwrócony prawidłowy znak.

Upewnij się, że po wstawieniu symbolu powrócisz do korzystania z poprzedniej czcionki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×