Wstawianie wykresu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Visio korzysta z programu Microsoft w celu zapewnienia zaawansowanych możliwości tworzenia wykresów. Jeśli program Excel nie jest zainstalowany, program Visio korzysta z programu Microsoft Graph.

Wykres lub schemat danych można dodać do diagramu na dwa sposoby:

  • Tworzenie nowego wykresu lub schematu na diagramie.    W przypadku tworzenia nowego wykresu w programie Visio dane do przedstawienia na tym wykresie są edytowane w programie Excel, a zapisywane w pliku programu Visio.

    • Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.

      Do diagramu zostanie dodany osadzony skoroszyt programu Excel, a na Wstążce programu Visio zostaną wyświetlone karty programu Excel, które umożliwiają pracę z wykresem. Aby edytować rysunek programu Visio, należy kliknąć poza wykresem. Aby ponownie pracować z wykresem, należy kliknąć go dwukrotnie.

      Osadzony skoroszyt programu Excel zawiera dwie karty: kartę wykresu i kartę danych. Aby dodać dane, należy kliknąć kartę oznaczoną etykietą Arkusz1. Aby sformatować wykres, należy kliknąć kartę oznaczoną etykietą Wykres1. Na Wstążce zostaną wyświetlone dwie karty zawierające Narzędzia wykresów. Polecenia i galerie dostępne na tych kartach umożliwiają formatowanie wykresu.

  • Wklejanie wykresu lub schematu programu Excel do diagramu i tworzenie łącza do danych znajdujących się w pliku programu Excel.    W przypadku kopiowania wykresu z zapisanego pliku programu Excel i wklejania go do diagramu dane na wykresie zostaną połączone z tym plikiem programu Excel. Aby zmienić dane na wykresie, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w połączonym arkuszu w programie Excel, a następnie odświeżyć dane na diagramie programu Visio. Arkusz programu Excel jest osobnym plikiem i nie jest zapisywany z plikiem programu Visio.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×