Wstawianie, usuwanie lub edytowanie przypisów dolnych i końcowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word 2010 nawigację i organizowanie najważniejszych poleceń mogą ułatwić zaktualizowane karty wstążki.

Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy oraz odwołań dotyczących tekstu w dokumencie. Przypisy dolne można wykorzystać do umieszczania szczegółowych komentarzy, a przypisy końcowe do określenia cytowanych źródeł.

Uwaga : Gdy trzeba utworzyć bibliografię, przydatne polecenia służące do tworzenia źródeł i cytatów oraz zarządzania nimi można znaleźć na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia.

W tym artykule

Przypisy dolne i końcowe — informacje

Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Zmienianie formatu numeracji przypisów dolnych lub przypisów końcowych

Tworzenie noty kontynuacji przypisu dolnego lub końcowego

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Przypisy dolne i końcowe — informacje

Przypis dolny lub końcowy ma dwie powiązane ze sobą części: znacznik odwołania do przypisu oraz odpowiadający mu tekst przypisu.

Przykład przypisu dolnego i przypisu końcowego w dokumencie

1. Znaczniki odwołań przypisów dolnych i końcowych

2. Linia separatora

3. Tekst przypisu dolnego

4. Tekst przypisu końcowego

Początek strony

Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Program Microsoft Office Word automatycznie numeruje przypisy dolne i końcowe po określeniu schematu numerowania. Istnieje możliwość ustawienia jednego schematu numerowania w obrębie całego dokumentu lub różnych schematów w poszczególnych sekcja.

Po dodaniu, usunięciu lub przeniesieniu przypisów numerowanych automatycznie program Word ponownie numeruje znaczniki odwołań przypisów dolnych i końcowych.

Uwaga : Jeśli przypisy dolne w dokumencie są ponumerowane niepoprawnie, dokument może zawierać prześledzone zmiany. Aby przywrócić poprawne numerowanie przypisów dolnych i końcowych w programie Word, należy zaakceptować prześledzone zmiany.

 1. Gdy będzie wyświetlony widok układu wydruku, kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony znacznik odwołania do przypisu.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Przypisy dolne kliknij pozycję Wstaw przypis dolny lub Wstaw przypis końcowy.

  Obraz Wstążki programu Word

  Skrót klawiaturowy  Aby wstawić kolejny przypis dolny, naciśnij klawisze CTRL+ALT+F. Aby wstawić kolejny przypis końcowy, naciśnij klawisze CTRL+ALT+D.

  Domyślnie program Word umieszcza przypisy dolne u dołu każdej strony, a przypisy końcowe na końcu dokumentu.

 3. Aby zmodyfikować format przypisów dolnych lub końcowych, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Przypisy dolne, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Format numeracji kliknij odpowiedni format.

  • Aby użyć niestandardowego znacznika w miejsce tradycyjnego formatu numeracji, kliknij przycisk Symbol obok pola Znacznik niestandardowy, a następnie wybierz znacznik spośród dostępnych symboli.

 4. Kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga : Nie spowoduje to zmiany istniejących symboli. Modyfikacja będzie dotyczyć jedynie nowych symboli.

  Program Word wstawia numer przypisu i umieszcza obok niego punkt wstawiania.

 5. Wpisz tekst przypisu.

 6. Kliknij dwukrotnie numer przypisu dolnego lub końcowego, aby powrócić do znacznika odwołania w dokumencie.

Początek strony

Zmienianie formatu numeracji przypisów dolnych lub przypisów końcowych

 1. Umieść punkt wstawiania w sekcji, w której ma zostać zmieniony format przypisu dolnego lub końcowego. Jeśli dokument nie jest podzielony na sekcje, umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Na karcie Odwołania kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy.

 3. Kliknij opcję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe.

 4. W polu Format numeracji kliknij odpowiednią opcję.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Początek strony

Tworzenie noty kontynuacji przypisu dolnego lub końcowego

Jeśli przypis dolny lub końcowy jest zbyt długi, aby zmieścić się na stronie, można utworzyć notę kontynuacji informującą czytelników, że przypis dolny lub końcowy jest kontynuowany na następnej stronie.

 1. Upewnij się, że jest wyświetlany widok wersji roboczej, klikając przycisk Wersja robocza obok przycisku Widok na pasku stanu.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Przypisy dolne kliknij pozycję Pokaż przypisy.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Jeśli w dokumencie znajdują się przypisy dolne i przypisy końcowe, zostanie wyświetlony komunikat. Kliknij opcję Pokaż obszar przypisów dolnych lub Pokaż obszar przypisów końcowych, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na liście w okienku przypisów kliknij opcję Nota kontynuacji przypisu dolnego lub Nota kontynuacji przypisu końcowego.

 5. W okienku przypisów wpisz tekst, który ma być stosowany w przypadku noty kontynuacji, na przykład Dalszy ciąg przypisów końcowych na następnej stronie.

Początek strony

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Podczas usuwania przypisu działania należy wykonywać na znaczniku odwołania do przypisu w oknie dokumentu, a nie na tekście przypisu.

Znacznik odwołania przypisu w dokumencie

1. Znacznik odwołania do przypisu

Gdy zostanie usunięty znacznik odwołania do przypisu numerowanego automatycznie, program Word zaktualizuje numerowanie przypisów.

Usuwanie przypisu

 • Zaznacz w dokumencie znacznik odwołania do przypisu dolnego lub przypisu końcowego, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×