Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Organizowanie danych w tabeli szybsze analizy za pomocą Excel z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak tworzyć, dodawanie wierszy i kolumn w celu i usuwanie wierszy i kolumn w tabeli.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie tabeli

 1. W arkuszu zaznacz komórki, które chcesz umieścić w tabeli. Komórki mogą być puste lub zawierać dane.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + T (lub klawisze Ctrl + L). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie tabeli i słyszysz: "Utwórz tabelę".

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Moja tabela ma nagłówki".

  Uwaga: Nagłówki tabel mają duże znaczenie dla ułatwienia dostępu. Informacje zawarte w nagłówkach są wykorzystywane do nawigacji przez czytniki zawartości ekranu. Poprawne nagłówki kolumn ułatwiają rozumienie danych.

  • Jeśli zaznaczony zakres komórek zawiera dane, które mają być wyświetlane jako nagłówki tabeli, zaznacz to pole wyboru.

  • Jeśli chcesz użyć domyślnych nazw udostępnionych w programie Excel (na przykład Kolumna 1, Kolumna 2 i tak dalej), nie zaznaczaj tego pola wyboru.

  • Aby zmienić domyślne nazwy, zaznacz tekst w nagłówku kolumny, a następnie wpisz odpowiednią nazwę.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie tabeli i powrócić do arkusza, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Skróty klawiaturowe dla tabel

W tym miejscu jest odwołaniem przydatne w przypadku skrótów klawiaturowych, które dotyczą tabel w Excel.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie tabeli w stylu domyślnym

Ctrl+T lub Ctrl+L

Formatowanie danych jako tabeli Wstawianie wiersza powyżej

Alt+H, T

Wstawianie wiersza powyżej

ALT + H, I, R

Wstawianie kolumny z lewej strony

ALT + H, I, C

Usuwanie wiersza lub wierszy

ALT + H, D, R

Usuwanie kolumny lub kolumn

ALT + H, D, C

Otwieranie karty Projektowanie

ALT + J + T

Tworzenie lub usuwanie nagłówków tabeli

ALT + J + T, O

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10 lub klawisz menu kontekstowego

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

 1. Zaznacz wiersz poniżej którego chcesz wstawić jeden lub więcej pustych wierszy lub zaznacz kolumnę po prawej stronie, w której chcesz wstawić jedną lub więcej pustych kolumn.

 2. Naciśnij klawisze Alt + H + I. Zostanie otwarte menu Wstaw i usłyszeć "Wstaw komórki".

  • Aby wstawić wiersz powyżej zaznaczenia, naciśnij klawisz A.

  • Aby wstawić wiersz z lewej strony zaznaczenia, naciśnij klawisz L.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

 1. Zaznacz jeden lub więcej wierszy albo jedną lub więcej kolumn, które chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisze Alt + H + D. Usuń menu zostanie otwarty i słyszysz "Usuwanie komórek."

  • Aby usunąć zaznaczone wiersze, naciśnij klawisz b.

  • Aby usunąć zaznaczone kolumny, naciśnij klawisz M.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Organizowanie danych w tabeli szybsze analizy za pomocą Excel dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu macOS wbudowane.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie tabel w bazie danych

Jeśli korzystasz z niektóre dane w arkuszu, jest proste przekształcanie komórki w tabeli.

 1. W arkuszu zaznacz komórki, które chcesz uwzględnić w tabeli. Aby zaznaczyć komórki, użyj klawiszy strzałek, aby przejść do komórki ma być góry lewym rogu tabeli, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie użyj i klawiszy strzałek, aby zaznaczyć więcej wierszy i kolumn w prawo. Funkcja voiceOver informuje o zakres wybranych komórek po każdej naciśnięcie klawisza, na przykład "A1 do komórki C2, zaznaczona."

  Porada: Jeśli chcesz szybko zaznaczyć wszystkie komórki zawierające dane, naciśnij klawisze Command + A.

 2. Naciśnij klawisze Command + T. Słyszysz: "Utwórz tabelę".

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Moja tabela ma nagłówki", a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zaznaczony zakres komórek zawiera dane, które mają być wyświetlane jako nagłówki tabeli, zaznacz pole wyboru. Naciśnij klawisz SPACJA, aby wybrać opcję, jeśli jest zaznaczona pozycja.

  • Jeśli chcesz użyć domyślnych nazw Excel zawiera (na przykład Kolumna 1, Kolumna 2 i tak dalej), nie należy zaznaczać pola wyboru. Naciśnij klawisz SPACJA, aby ta opcja jest wyłączona, jeśli jest zaznaczone.

  Uwaga: Nagłówki tabel mają duże znaczenie dla ułatwienia dostępu. Informacje zawarte w nagłówkach są wykorzystywane do nawigacji przez czytniki zawartości ekranu. Poprawne nagłówki kolumn ułatwiają rozumienie danych.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie tabeli i powrócić do arkusza fokusu, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OK" i naciśnij klawisz Return.

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

 1. W tabeli przejdź do wiersza, pod którym chcesz wstawić jeden lub więcej pustych wierszy lub przejdź do kolumny w prawo, w której chcesz wstawić jedną lub więcej pustych kolumn.

 2. Naciśnij klawisze Fn + F6 do momentu słyszysz nazwę zaznaczonej karty, na przykład "dla użytkowników domowych, zaznaczone." Jeśli nie jesteś na karcie Narzędzia główne, naciskaj klawisz Strzałka w lewo, aż usłyszeć "Strona główna" i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć kartę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszeć "Wstawianie" i naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M, aby otworzyć menu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić wiersz powyżej bieżącego wiersza, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Wstaw wiersze tabeli powyżej", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Aby wstawić kolumnę z lewej strony bieżącej kolumny, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszeć "Wstawianie tabeli kolumny na lewo", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

 1. W tabeli przejdź do dowolnej komórki w wierszu lub kolumnie, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze Shift + spacja, aby zaznaczyć cały wiersz lub Control + Spacja, aby zaznaczyć całą kolumnę. Funkcja voiceOver informuje o zaznaczonego zakresu komórek, na przykład "A4 do C4 spowoduje."

 2. Naciśnij klawisze Fn + F6 do momentu słyszysz nazwę zaznaczonej karty, na przykład "dla użytkowników domowych, zaznaczone." Jeśli nie jesteś na karcie Narzędzia główne, naciskaj klawisz Strzałka w lewo, aż usłyszeć "Strona główna" i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć kartę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usunąć", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + M. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć wybranego wiersza, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Usuń wiersze tabeli", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Aby usunąć zaznaczonej kolumny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć "Usuń kolumny tabeli", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Używając aplikacji Excel dla systemu Android z funkcją TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android, możesz wstawiać i modyfikować tabele w skoroszycie. Możesz dodać do tabeli ułatwienia dostępu, takie jak tytuł albo wyróżnienie części tabeli różnymi kolorami. Możesz też rozszerzyć tabelę o nowe wiersze i kolumny lub przedstawić dane w postaci wykresu.

Uwagi: 

W tym temacie

Przechodzenie do menu kart

Aby uzyskać dostęp do opcji edycji arkusza, należy przejść do menu kart.

 1. Aby przejść od zaznaczonego elementu w arkuszu do pierwszego elementu na ekranie, szybko przesuń w górę, a następnie w dół. Usłyszysz tytuł skoroszytu.

  Porada: Jeśli w górnej części arkusza jest otwarte menu skrótów, naciśnij dowolne miejsce na ekranie dwoma palcami, aby je opuścić.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Więcej opcji". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran z jednym palcem. Słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone." Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zaznaczona karta Narzędzia główne."

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę karty, którą chcesz wybrać — na przykład: „Karta Wstawianie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wstążka Wstawianie.

  Uwaga: Karty Tabela, Obraz, Kształt i Wykres są dostępne tylko po zaznaczeniu odpowiedniego obiektu w arkuszu.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

Przechodzenie do tabeli w arkuszu

 1. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przechodzenie do tabeli <szczegóły tabeli i lokalizacja fokusu>”.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz odpowiednią lokalizację w tabeli. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta karta Tabela.

  Porada: Możesz również przejść do karty Tabela zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

Wstawianie tabeli

Dodanie tabeli umożliwia efektywne i systematyczne przedstawianie danych. Możesz wstawić tabelę w pustym arkuszu i uzupełnić dane. Możesz także szybko utworzyć tabelę, używając danych w istniejącym zbiorze komórek.

 1. W arkuszu w aplikacji Excel dla systemu Android szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Arkusz <nazwa arkusza>”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz bieżącą lokalizację fokusu w arkuszu według kolumny i wiersza.

 2. Aby przejść do komórki, w której chcesz wstawić tabelę, przeciągnij jednym palcem po ekranie. Usłyszysz bieżącą lokalizację. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby rozszerzyć zaznaczenie z jednej komórki na większą liczbę komórek w celu wstawienia większej tabeli, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je w kierunku, w którym chcesz rozszerzyć zaznaczenie. Usłyszysz, jaki obszar został zaznaczony, od pierwszej komórki w lewym górnym rogu do ostatniej w prawym dolnym rogu.

 3. Przejdź do karty Wstawianie zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

 4. Na karcie Wstawianie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Table". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "nie jest zaznaczone, tabela zawiera nagłówki, pole wyboru". Jeśli tabela ma nagłówki, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz: "nie jest zaznaczone, tabela zawiera nagłówki, pole wyboru". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Checked".

 5. Aby przejść poza pole wyboru, naciśnij dowolne miejsce na ekranie dwoma palcami.

Dodawanie tytułu i tekstu alternatywnego do tabeli

Aby tabele w aplikacji Excel dla systemu Android były dostępne dla wszystkich odbiorców, możesz dodać do tabeli krótki opisowy tytuł, a nawet obszerniejszy tekst szczegółowo opisujący zawartość tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu. Fokus możesz umieścić w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Tabela szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Menu Tekst alternatywny”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Tekst alternatywny”.

 3. W menu Tekst alternatywny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pole edycji tytułu”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”. Wpisz krótki tytuł tabeli.

 4. Aby napisać opis tabeli, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pole edycji opisu”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”.

 5. Aby powrócić do aktywnego arkusza, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Arkusz <numer arkusza, szczegóły arkusza>, wybrano”. Aby aktywować arkusz, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

Możesz łatwo rozszerzyć tabelę, dodając wiersze powyżej lub poniżej albo kolumny z lewej lub z prawej strony bieżącego zaznaczenia w tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Korzystając z karty Tabela, dodaj wiersze lub kolumny:

  • Aby wstawić wiersz powyżej bieżącego zaznaczenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Wstaw powyżej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić wiersz poniżej bieżącego zaznaczenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Wstaw poniżej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić kolumnę z lewej strony bieżącego zaznaczenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Wstaw z lewej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić kolumnę z prawej strony bieżącego zaznaczenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Wstaw z prawej". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

Możesz szybko usunąć niepotrzebne wiersze lub kolumny z tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć wiersze, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń wiersze”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć kolumny, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń kolumny”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyróżnianie danych w tabeli

Aby wyróżnić dane w tabeli, możesz dodać kolory do naprzemiennych wierszy lub kolumn albo wyróżnić tylko pierwszą lub ostatnią kolumnę. Możesz też szybko wzbogacić tabele, korzystając z wstępnie zdefiniowanych stylów.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać kolory do naprzemiennych wierszy lub kolumn:

  • Aby dodać kolory do naprzemiennych wierszy, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przełącznik Wiersze naprzemienne, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać kolory do naprzemiennych kolumn, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przełącznik Kolumny naprzemienne, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Stosowanie wstępnie zdefiniowanego stylu do naprzemienne wiersza lub kolumny, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Menu Style tabel", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Style tabeli". Na liście szybko przesuń w lewo lub w prawo. Słyszysz opis stylu. Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności w pierwszym lub ostatnim wierszu:

  • Aby dodać kolor w pierwszej kolumnie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pierwsza kolumna, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać kolor w ostatniej kolumnie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ostatnia kolumna, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowanego stylu do pierwszego lub ostatniego kolumny w tabeli, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Menu Style tabeli". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Style tabeli". Na liście szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Średni" lub "Ciemny". Na liście Styl pośredni, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz: "Uproszczonej szarym, styl tabeli — średni." To i następujących stylów można stosować do ostatniej kolumny lub pierwszego wiersza. Na liście Styl ciemny, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć: "Ciemny szarym, tabeli Styl ciemny." To i następujących stylów można stosować do pierwszego lub ostatniego kolumn. Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

Przedstawianie danych na wykresie

Możesz przestawić dane z tabeli w formacie wykresu.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Aby zaznaczyć komórki tabeli, których chcesz użyć do utworzenia wykresu, umieść dwa palce na ekranie i rozsuwaj je, aż usłyszysz odpowiedni zakres.

 3. Przejdź do karty Wstawianie zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Wykres”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wykres”.

 5. W menu Wykres szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz typ wykresu, który chcesz wybrać — na przykład: „Menu Kołowy”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę wybranego typu wykresu, na przykład: „Kołowy”. Zostanie otwarta lista typów wykresu.

 6. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przejrzeć listę typów wykresu. Usłyszysz nazwy elementów listy, na przykład: „Element listy Kołowy 3D”. Aby wybrać typ wykresu, naciśnij dwukrotnie ekran. Wykres zostanie wygenerowany w arkuszu.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Organizowanie danych w tabeli szybsze analizy za pomocą Excel Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Tabele umożliwiają łatwe filtrowanie danych oraz obliczanie sum.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

 1. W Excel Online zaznacz komórki, które mają zostać uwzględnione w tabeli.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + L, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie tabeli.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli, naciśnij klawisze Shift + Tab, dopóki nie słyszysz: "Niezaznaczone, Moja tabela ma nagłówki." Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznacz lub wyczyść pole Moja tabela ma nagłówki w zależności od tego, czy chcesz górny wiersz może być używany jako nagłówek tabeli.

  Uwaga: Nagłówki tabel są niezbędne, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu dostęp do tabeli. Czytniki zawartości ekranu lokalizują komórki tabeli za pomocą informacji zawartych w nagłówku.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Teraz możesz wprowadzić dane. Aby wprowadzić lub Zamień dane w komórce, należy przejść do komórki mają i wpisz tekst, liczbę albo formułę.

  Porada: Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania lub edytowania danych, skorzystaj z podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu w programie Excel.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×