Wstawianie tabeli układu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Wprowadzenie do tabel układu

Wstawianie wstępnie zdefiniowanej tabeli układu

Wstawianie niestandardowej tabeli układu o określonych wymiarach

Rysowanie niestandardowej tabeli układu

Automatyczne formatowanie formantów wewnątrz tabeli układu

Wprowadzenie do tabel układu

Tabele układu umożliwia projektowanie szablonu formularza lepiej zorganizowane, profesjonalny wygląd. Tabela układu jest struktury, która zawiera wiersze i kolumny do organizowania i układania zawartości szablonu formularza, w tym formantów, sekcji szablonu formularza, logo i innych obrazów.

W poniższym przykładzie za pomocą tabeli układu zorganizowano pola tekstowe wewnątrz sekcji szablonu formularza.

Tabela układu wewnątrz sekcji szablonu formularza

1. Ta tabela układu ma dwa wiersze.

2. W drugim wierszu znajdują się trzy kolumny. Środkowa kolumna służy tylko jako odstęp.

Obramowanie tabeli układu jest w trybie projektowania wyświetlane w postaci kreskowanych linii siatki. Kiedy użytkownicy wypełniają formularz oparty na szablonie formularza, linie siatki są niewidoczne.

Porada: Aby ukryć linie siatki w trybie projektowania, należy kliknąć polecenie Ukryj linie siatki w menu Tabela.

W okienku zadań Układ znajduje się kolekcja wstępnie zdefiniowanych tabel układu. Te tabele można wstawiać do szablonu formularza oraz modyfikować stosownie do potrzeb. Można na przykład kliknąć pozycję Tabela trzykolumnowa, aby szybko wstawić do szablonu formularza pustą tabelę z jednym wierszem i trzema kolumnami. Aby dodać do tej tabeli dodatkowy wiersz, należy kliknąć wewnątrz komórki tabeli w szablonie formularza, a następnie kliknąć pozycję Dodaj wiersz tabeli w okienku zadań Układ.

Aby utworzyć własną tabelę układu, można wstawić niestandardową tabelę układu z określoną liczbą wierszy i kolumn. Można też narysować niestandardową tabelę układu, co jest szczególnie pomocne podczas tworzenia bardziej złożonego projektu. Można na przykład utworzyć tabelę układu zawierającą komórki o różnej wysokości lub ze zmienną liczbą kolumn w wierszach.

Początek strony

Wstawianie wstępnie zdefiniowanej tabeli układu

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę układu.

 2. W menu Format kliknij polecenie Układ.

 3. Na liście Wstaw tabele układu w okienku zadań Układ kliknij odpowiedni typ tabeli układu.

 4. Aby dodać do tabeli dodatkowe wiersze i kolumny, kliknij komórkę tabeli w szablonie formularza, a następnie kliknij odpowiednie opcje na liście Scal i podziel komórki.

  Porada: Aby usunąć wiersze, kolumny lub całą tabelę, kliknij w dowolnym miejscu tabeli prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Usuń, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Początek strony

Wstawianie niestandardowej tabeli układu o określonych wymiarach

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę układu.

 2. Na pasku narzędzi Tabele kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij polecenie Tabela układu.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie tabeli wprowadź odpowiednią liczbę kolumn i wierszy tabeli.

Początek strony

Rysowanie niestandardowej tabeli układu

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz narysować tabelę układu.

 2. Na pasku narzędzi Tabele kliknij przycisk Rysuj tabelę.

  Wskaźnik myszy zmieni kształt na ołówek.

 3. Aby zdefiniować zewnętrzne krawędzie tabeli, narysuj w szablonie formularza prostokąt, a następnie wewnątrz tego prostokąta narysuj granice kolumn i wierszy.

  Aby narysować tabelę

 4. Aby wymazać linię lub blok linii, kliknij przycisk Gumka Obraz przycisku na pasku narzędzi tabele, a następnie kliknij i przeciągnij gumką po linię, którą chcesz wymazać.

Początek strony

Automatyczne formatowanie formantów wewnątrz tabeli układu

Za pomocą okienka zadań formanty lub okienko zadań Źródło danych do wstawiania formantów w szablonie formularza. Jeśli korzystasz z okienka zadań Źródło danych do wstawiania formantów, można użyć skrótu, która umożliwia natychmiastowe Wstawianie formanty i ich odpowiednie etykiety znajdują się w tabeli układu w sekcji. Ten skrót sprawdza się najlepiej podczas projektowania szablonu formularza, oparty na bazie danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych zewnętrznych i chcesz wstawić niepowtarzające się grupy ze źródła danych. Formanty, takie jak sekcje i sekcje opcjonalne są powiązane z grupami niepowtarzające się.

Na poniższej ilustracji przedstawiono grupę pracowników wybraną w okienku zadań Źródło danych oraz polecenie Formanty w tabeli układu zaznaczone w menu skrótów.

Dodawanie formantów przy użyciu polecenia Formanty w tabeli układu

1. Po kliknięciu strzałki obok grupy pracowników w menu są wyświetlane opcje wstawiania formantów. Aby wstawić formanty wewnątrz tabeli układu, należy kliknąć w menu polecenie Formanty w tabeli układu.

2. Każde pole z grupy pracowników jest teraz reprezentowane przez formant i odpowiadającą mu etykietę w szablonie formularza. Etykiety formantów pochodzą od nazw pól lub grup w źródle danych.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. W okienku zadań Źródło danych wybierz niepowtarzającą się grupa, która zawiera co najmniej jedno pole.

  Uwaga: Omyłkowe wybranie grupa powtarzająca się spowoduje wyświetlenie w menu skrótów innego zestawu poleceń.

 3. Kliknij grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formanty w tabeli układu w menu skrótów.

  Program Microsoft Office InfoPath natychmiast doda do szablonu formularza tabelę układu zawierającą formanty i etykiety dla każdego pola z wybranej grupy. Program InfoPath ustali typ formantu do dodania na podstawie typ danych pola lub grupy. Jeśli na przykład poszczególne pola w grupie używają typu danych Tekst (string), program InfoPath doda w komórkach tabeli formanty typu pole tekstowe.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×