Wstawianie tabeli

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz uporządkować informacje w notatkach, możesz utworzyć tabelę.

 1. Kliknij pozycje Wstawianie > Tabela, a następnie przenieś kursor na siatkę, aby wybrać odpowiedni rozmiar tabeli.

 2. Kliknij wyróżnioną komórkę w prawym dolnym rogu.

  Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie tabeli w programie OneNote 2016.

Uwaga:  Po dodaniu nowej tabeli na stronie w programie OneNote na wstążce zostanie wyświetlona ukryta karta Narzędzia tabel. Na tej karcie dostępne są polecenia umożliwiające zaznaczanie i formatowanie tabeli. Aby powrócić później do tych narzędzi, kliknij dowolne miejsce w tabeli na stronie notatek. Większość poleceń dotyczących tabel jest dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dowolnej komórki tabeli i wybraniu polecenia z menu Tabela.

 1. W obszarze notatek kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę.

 2. W menu Tabela kliknij przycisk Wstaw tabelę.

 3. W oknie dialogowym Wstaw tabelę wprowadź liczbę kolumn i wierszy, które mają.

  Uwagi: 

  • Szybsze tworzenie tabeli przez rysowania. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Wstaw tabelę Obraz przycisku , a następnie przeciągnij wskaźnik w dół i w prawo, aby określić liczbę wierszy i kolumn, które mają.

  • Aby pokazać lub ukryć obramowanie tabeli, kliknij dowolną komórkę w tabeli, a następnie w menu Tabela wybierz lub usuń zaznaczenie opcji Pokaż krawędzie.

Jeśli chcesz zmienić format lub rozmiar tabeli, zobacz Formatowanie tabeli.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×