Wstawianie symbolu lub znaku specjalnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą okna dialogowego Symbol można wstawiać symbole, takie jak 1 i ©, lub znaki specjalne, takie jak pauza (—) lub wielokropek (...), które nie znajdują się na klawiaturze, a także Unicode znaków.

Typy dostępnych symboli i znaków, które można wstawiać, zależą od wybranej czcionki. Niektóre czcionki mogą na przykład zawierać ułamki (1), znaki międzynarodowe (Ç, ë), jak również symbole walut różnych krajów (L, Y). Wbudowana czcionka Symbol zawiera strzałki, znaki wypunktowania i symbole naukowe. Można również zainstalować dodatkowe czcionki symboli, takie jak Wingdings, które zawierają znaki ozdobne.

Uwaga : Można zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar okna dialogowego Symbol. Przesuń wskaźnik do prawego dolnego rogu okna dialogowego, aż zmieni się w dwukierunkową strzałkę, a następnie przeciągnij odpowiedni rozmiar.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie symbolu

Wstawianie znaku specjalnego

Wstawianie znaku Unicode

Wstawianie symbolu

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić symbol.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiedni symbol na liście rozwijanej.

  • Jeśli symbol, który chcesz wstawić, nie znajduje się na liście, kliknij pozycję Więcej symboli. W polu Czcionka kliknij czcionkę, którą chcesz, kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Uwaga : Jeśli używasz czcionki rozszerzonej, takiej jak Arial lub Times New Roman, zostanie wyświetlona lista podzbiór. Skorzystać z tej listy, aby wybrać znak z rozszerzonej listy znaków języka, w tym grecki i rosyjski (cyrylica), jeśli jest dostępna.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku specjalnego

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak specjalny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 3. Kliknij kartę Znaki specjalne.

 4. Kliknij znak, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku Unicode

Znak Unicode można wstawić do dokumentu, wybierając znak w oknie dialogowym Symbol lub wpisując kod znaku bezpośrednio w dokumencie.

Wybieranie znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Kliknij w miejscu, w którym ma być wstawiony znak Unicode.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 3. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 4. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 5. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, kliknij podzbiór znaków.

 6. Kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Wstawianie kodu znaku Unicode w dokumencie przy użyciu klawiatury

Jeśli znasz kod znaku, można wprowadzić kod w dokumencie, a następnie naciśnij klawisze ALT + X, aby przekonwertować go na znak. Na przykład naciśnij 002A, a następnie naciśnij klawisze ALT + X w celu utworzenia *. Także operacja odwrotna. Aby wyświetlić kod znaku Unicode znaku, który jest już w dokumencie, umieść punkt wstawiania zaraz po znaku, a następnie naciśnij klawisze ALT + X.

Znajdowanie kodu znaku Unicode

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 2. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 3. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 4. Kod znaku Unicode zostanie wyświetlony w polu Kod znaku.

Początek strony

Zobacz też

Wstawianie symboli matematycznych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×