Wstawianie symbolu lub znaku specjalnego

Przy użyciu okna dialogowego Symbol można wstawiać symbole, takie jak 1 lub ©, oraz znaki specjalne, takie jak pauza (—) lub wielokropek (…), których nie ma na klawiaturze, a także znaki Unicode.

Typy dostępnych symboli i znaków, które można wstawiać, zależą od wybranej czcionki. Niektóre czcionki mogą na przykład zawierać ułamki (¼), znaki międzynarodowe (Ç, ë), jak również symbole walut różnych krajów (£, ¥). Wbudowana czcionka Symbol zawiera strzałki, znaki wypunktowania i symbole naukowe. Można również zainstalować dodatkowe czcionki symboli, takie jak Wingdings, które zawierają znaki ozdobne.

Uwaga : Rozmiar okna dialogowego Symbol można zwiększać lub zmniejszać. W tym celu należy przesuwać wskaźnik w stronę prawego dolnego rogu okna dialogowego, aż zmieni się w strzałkę dwukierunkową, a następnie przeciągnąć go, aby uzyskać wymagany rozmiar.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie symbolu

Wstawianie znaku specjalnego

Wstawianie znaku Unicode

Wstawianie symbolu

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić symbol.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiedni symbol na liście rozwijanej.

  • Jeśli na liście nie ma symbolu, który chcesz wstawić, kliknij przycisk Więcej symboli. W polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki, kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Uwaga : Jeśli używasz czcionki rozszerzonej, takiej jak Arial lub Times New Roman, zostanie wyświetlona lista Podzbiór. Użyj tej listy, aby wybrać znak z rozszerzonej listy znaków językowych, łącznie ze znakami alfabetu greckiego i rosyjskiego (cyrylicy), o ile są dostępne.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku specjalnego

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak specjalny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 3. Kliknij kartę Znaki specjalne.

 4. Kliknij znak, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku Unicode

Znak Unicode można wstawić w dokumencie, wybierając znak w oknie dialogowym Symbol lub wpisując kod znaku bezpośrednio w dokumencie.

Wybieranie znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak Unicode.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 3. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 4. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 5. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, kliknij podzbiór znaków.

 6. Kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Wstawianie kodu znaku Unicode w dokumencie przy użyciu klawiatury

Jeśli użytkownik zna kod znaku, można go wprowadzić w dokumencie, a następnie nacisnąć klawisze ALT+X, aby przekształcić kod w znak. Wpisanie na przykład kodu 002A i naciśnięcie klawiszy ALT+X spowoduje wstawienie znaku *. Możliwa jest także operacja odwrotna. Aby wyświetlić kod znaku Unicode, który już znajduje się w dokumencie, należy umieścić punkt wstawiania bezpośrednio za tym znakiem i nacisnąć klawisze ALT+X.

Znajdowanie kodu znaku Unicode

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 2. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 3. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 4. Kod znaku Unicode zostanie wyświetlony w polu Kod znaku.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×