Wstawianie symbolu lub znaku specjalnego

Przy użyciu okna dialogowego Symbol można wstawiać symbole, takie jak ¼ lub ©, oraz znaki specjalne, takie jak pauza (—) lub wielokropek (…) , których nie ma na klawiaturze, a także znaki Unicode.

Typy dostępnych symboli i znaków, które można wstawiać, zależą od wybranej czcionki. Niektóre czcionki mogą na przykład zawierać ułamki (¼), znaki międzynarodowe (Ç, ë), jak również symbole walut różnych krajów (£, ¥). Wbudowana czcionka Symbol zawiera strzałki, znaki wypunktowania i symbole naukowe. Można również zainstalować dodatkowe czcionki symboli, takie jak Wingdings, które zawierają znaki ozdobne.

Uwaga   Wielkość okna dialogowego Symbol można zmieniać. W tym celu należy przesuwać wskaźnik w stronę prawego dolnego rogu okna dialogowego, aż zmieni się w strzałkę dwukierunkową, a następnie przeciągnąć go, aby uzyskać wymagany rozmiar.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie symbolu

Wstawianie znaku specjalnego

Wstawianie znaku Unicode

Wstawianie symbolu

 1. Kliknij w miejscu, w którym ma zostać wstawiony symbol.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Kliknij odpowiedni symbol na liście rozwijanej.

  • Jeśli symbolu, który chcesz wstawić, nie ma na liście, kliknij przycisk Więcej symboli. W polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki, kliknij symbol, których chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Uwaga   Jeśli używasz czcionki rozszerzonej, takiej jak Arial lub Times New Roman, zostanie wyświetlona lista Podzbiór. Użyj tej listy, aby wybrać znak z rozszerzonej listy znaków językowych, łącznie ze znakami alfabetu greckiego i rosyjskiego (cyrylicy), o ile są dostępne.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku specjalnego

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak specjalny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij polecenie Więcej symboli.

 3. Kliknij kartę Znaki specjalne.

 4. Kliknij znak, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku Unicode

W celu wstawienia znaku Unicode w dokumencie, można wybrać odpowiedni znak w oknie dialogowym Symbol lub wpisać kod znaku bezpośrednio w dokumencie.

Wybieranie znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Kliknij w miejscu, w którym ma zostać wstawiony znak Unicode.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij polecenie Więcej symboli.

 3. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 4. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 5. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, kliknij podzbiór znaków.

 6. Kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Wstawianie kodu znaku Unicode w dokumencie przy użyciu klawiatury

Jeśli użytkownik zna kod znaku, można go wprowadzić w dokumencie, a następnie nacisnąć klawisze ALT+X, aby przekształcić kod w znak. Wpisanie na przykład kodu 002A i naciśnięcie klawiszy ALT+X spowoduje wstawienie znaku *. Możliwa jest także operacja odwrotna. Aby wyświetlić kod znaku Unicode, który już znajduje się w dokumencie, należy umieścić punkt wstawiania bezpośrednio za tym znakiem i nacisnąć klawisze ALT+X.

Znajdowanie kodu znaku Unicode

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij polecenie Więcej symboli.

 2. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 3. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 4. Kod znaku Unicode zostanie wyświetlony w polu Kod znaku.

Początek strony

Dotyczy: Word Starter, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Word 2010, Word 2016 Preview, Excel 2016 Preview, Word 2013, Word 2007, Outlook 2010, Outlook 2016 Preview, Excel 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język