Wstawianie symbolu lub znaku specjalnego

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy użyciu okna dialogowego Symbol można wstawiać symbole, takie jak 1 lub ©, oraz znaki specjalne, takie jak pauza (—) lub wielokropek (…) , których nie ma na klawiaturze, a także znaki Unicode.

Typy dostępnych symboli i znaków, które można wstawiać, zależą od wybranej czcionki. Niektóre czcionki mogą na przykład zawierać ułamki (1), znaki międzynarodowe (Ç, ë), jak również symbole walut różnych krajów (L, Y). Wbudowana czcionka Symbol zawiera strzałki, znaki wypunktowania i symbole naukowe. Można również zainstalować dodatkowe czcionki symboli, takie jak Wingdings, które zawierają znaki ozdobne.

Uwaga   Rozmiar okna dialogowego Symbol można zwiększać lub zmniejszać. W tym celu należy przesuwać wskaźnik w stronę prawego dolnego rogu okna dialogowego, aż zmieni się w strzałkę dwukierunkową, a następnie przeciągnąć go, aby uzyskać wymagany rozmiar.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie symbolu

Wstawianie znaku specjalnego

Wstawianie znaku Unicode

Wstawianie symbolu

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić symbol.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiedni symbol na liście rozwijanej.

  • Jeśli na liście nie ma symbolu, który chcesz wstawić, kliknij przycisk Więcej symboli. W polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki, kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Uwaga   Jeśli używasz czcionki rozszerzonej, takiej jak Arial lub Times New Roman, zostanie wyświetlona lista Podzbiór. Użyj tej listy, aby wybrać znak z rozszerzonej listy znaków językowych, łącznie ze znakami greckimi i rosyjskimi (cyrylica), o jest dostępna.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku specjalnego

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak specjalny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol, a następnie kliknij przycisk Więcej symboli.

 3. Kliknij kartę Znaki specjalne.

 4. Kliknij znak, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku Unicode

Do dokumentu można wstawić znak Unicode, wybrać odpowiedni znak z okna dialogowego Symbol lub wpisać kod znaku bezpośrednio w dokumencie.

Wybieranie znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod wyświetlany jest w polu Kod znaku.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol, a następnie kliknij przycisk Więcej symboli.

 3. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 4. Na liście z, kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 5. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, kliknij podzbiór znaków.

 6. Kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Wstawianie kodu znaku Unicode w dokumencie przy użyciu klawiatury

Jeśli użytkownik zna kod znaku, można go wprowadzić w dokumencie, a następnie nacisnąć klawisze ALT+X, aby przekształcić kod w znak. Wpisanie na przykład kodu 002A i naciśnięcie klawiszy ALT+X spowoduje wstawienie znaku *. Możliwa jest także operacja odwrotna. Aby wyświetlić kod znaku Unicode, który już znajduje się w dokumencie, należy umieścić punkt wstawiania bezpośrednio za tym znakiem i nacisnąć klawisze ALT+X.

Znajdowanie kodu znaku Unicode

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod wyświetlany jest w polu Kod znaku.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie symbole kliknij Symbol, a następnie kliknij przycisk Więcej symboli.

 2. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 3. Na liście z, kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 4. Kod znaku Unicode zostanie wyświetlony w polu Kod znaku.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Word 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, Word Starter, Word Starter 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język