Wstawianie symbolu lub znaku specjalnego

Wstawianie symbolu lub znaku specjalnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą okna dialogowego Symbol oprócz znaków Unicode można wstawiać symbole, takie jak ¼ czy ©, oraz znaki specjalne, takie jak pauza (—) lub wielokropek (…), których nie ma na klawiaturze.

Typy dostępnych symboli i znaków, które można wstawiać, zależą od wybranej czcionki. Niektóre czcionki mogą na przykład zawierać ułamki (1), znaki międzynarodowe (Ç, ë), jak również symbole walut różnych krajów (L, Y). Wbudowana czcionka Symbol zawiera strzałki, znaki wypunktowania i symbole naukowe. Można również zainstalować dodatkowe czcionki symboli, takie jak Wingdings, które zawierają znaki ozdobne.

Uwaga : Rozmiar okna dialogowego Symbol można zwiększać lub zmniejszać. W tym celu należy przesuwać wskaźnik w stronę prawego dolnego rogu okna dialogowego, aż zmieni się w strzałkę dwukierunkową, a następnie przeciągnąć go, aby uzyskać wymagany rozmiar.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie symbolu

Wstawianie znaku specjalnego

Wstawianie znaku Unicode

Wstawianie symbolu

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić symbol.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiedni symbol na liście rozwijanej.

  • Jeśli na liście nie ma symbolu, który chcesz wstawić, kliknij przycisk Więcej symboli. W polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki, kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Uwaga : Jeśli używasz czcionki rozszerzonej, takiej jak Arial lub Times New Roman, zostanie wyświetlona lista Podzbiór. Za pomocą tej listy wybierz znak z rozszerzonej listy znaków językowych, obejmującej znaki alfabetu greckiego i rosyjskiego (cyrylicy), jeśli są dostępne.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku specjalnego

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak specjalny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 3. Kliknij kartę Znaki specjalne.

 4. Kliknij znak, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Wstawianie znaku Unicode

Znak Unicode można wstawić w dokumencie, wybierając znak w oknie dialogowym Symbol lub wpisując kod znaku bezpośrednio w dokumencie.

Wybieranie znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Kliknij w miejscu, w którym ma być wstawiony znak Unicode.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 3. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 4. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 5. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, kliknij podzbiór znaków.

 6. Kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Wstawianie kodu znaku Unicode w dokumencie przy użyciu klawiatury

Jeśli kod znaku jest znany, można go wprowadzić w dokumencie, a następnie nacisnąć klawisze ALT+X, aby przekonwertować kod na znak. Na przykład wpisanie kodu 002A i naciśnięcie klawiszy ALT+X spowoduje wstawienie znaku *. Możliwa jest także operacja odwrotna. Aby wyświetlić kod znaku Unicode dla znaku, który już znajduje się w dokumencie, należy umieścić punkt wstawiania bezpośrednio za znakiem i nacisnąć klawisze ALT+X.

ALT + X jest konwertowanie kod znaku problem, można wybrać kod znaku poprawne przed naciśnięciem klawiszy ALT + X, czy mogą poprzedzać kod ciągiem "U +".  Załóżmy, że tekst "1µ". "B5" oznacza wartość Unicode dla "m", ale pisania "1B5" i naciskając klawisze ALT + X spowoduje "Ƶ".  Zamiast tego możesz wpisać "1U + B5" i naciśnij klawisze ALT + X lub wpisz "1B5", wybierz pozycję "B5" i naciśnij klawisze ALT + X.  Każda z tych metod spowoduje odpowiedni tekst.

Znajdowanie kodu znaku Unicode

Po wybraniu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

 2. Na karcie Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 3. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

 4. Kod znaku Unicode zostanie wyświetlony w polu Kod znaku.

Początek strony

Zobacz też

Wstawianie symboli matematycznych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×