Wstawianie symboli i znaków specjalnych w arkuszu

Jeśli symbole i znaki specjalne nie są dostępne na klawiaturze, można użyć okna dialogowego Symbol w celu wstawienia znaków, takich jak znak pola wyboru lub znaki łacińskie, w komórce arkusza. Można na przykład wstawiać znaki ASCII lub Unicode, a także inne znaki specjalne, na przykład znacznik akapitu (), symbol praw autorskich (©) czy symbol znaku towarowego ().

Co chcesz zrobić?

Wstawianie symbolu

Wstawianie znaku Unicode

Wstawianie znaków specjalnych

Wstawianie symbolu

 1. W arkuszu kliknij komórkę, do której chcesz wstawić symbol.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Symbol.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Symbol.

 3. Kliknij kartę Symbole.

 4. W polu Czcionka kliknij czcionkę, którą chcesz zastosować. Zestaw symboli dostępnych na liście może zależeć od wybranej czcionki.

 5. Na liście symboli kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Porada : Można również kliknąć dwukrotnie symbol, a następnie kliknąć przycisk Zamknij.

Uwaga : 

 • Rozmiar okna dialogowego Symbol można zwiększać lub zmniejszać, aby wyświetlić więcej symboli. W tym celu należy przesuwać wskaźnik w stronę prawego dolnego rogu okna dialogowego, aż zmieni się w strzałkę dwukierunkową, a następnie przeciągnąć wskaźnik, aby zmienić rozmiar okna dialogowego. Można również użyć pasków przewijania w oknie dialogowym Symbol, aby zobaczyć wszystkie symbole dostępne dla wybranej czcionki.

 • Po kliknięciu znaku ASCII w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku. Nazwa wyświetlana po lewej stronie pola Kod znaku jest oficjalną nazwą znaku.

  Znając kod odpowiedniego znaku ASCII, można wyszukać ten znak, wpisując jego kod bezpośrednio w polu Kod znaku.

 • Różne czcionki zawierają różne symbole. Na przykład znaczniki wyboru lub punktory można znaleźć na liście symboli dostępnych dla czcionki Wingdings.

 • Niedawno używany symbol można szybko wstawić, klikając go dwukrotnie w polu Niedawno używane symbole, a następnie klikając przycisk Zamknij.

 • Aby powtórzyć symbol w arkuszu — na przykład w celu utworzenia listy punktowanej — można przeciągnąć uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania przez komórki, które mają zostać wypełnione.

Początek strony

Wstawianie znaku Unicode

 1. W arkuszu kliknij komórkę, do której chcesz wstawić znak Unicode.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Symbol.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Symbol.

 3. Kliknij kartę Symbole.

 4. W polu Czcionka kliknij czcionkę, którą chcesz zastosować. Zestaw symboli dostępnych na liście może zależeć od wybranej czcionki.

 5. W polu z kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

  Jeśli w polu z zostanie wybrana pozycja inna niż Unicode (szesnastkowy), zestaw znaków będzie ograniczony. Na przykład po zaznaczeniu lokalnej strony kodowej, takiej jak ASCII (dziesiętny) lub ASCII (szesnastkowy), zamiast pozycji Unicode (szesnastkowy) w oknie dialogowym Symbol zostanie wyświetlony odpowiednio mniejszy zestaw znaków.

 6. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, można kliknąć podkategorię.

  Porada : Lista Podzbiór jest dostępna w przypadku czcionek rozszerzonych, takich jak Arial czy Times New Roman, i zawiera rozszerzoną listę znaków językowych, znaków interpunkcyjnych i symboli matematycznych. Są to między innymi:

  • Znaki greckie (grecki podstawowy)

  • Znaki języka rosyjskiego (cyrylica)

  • Zestaw znaków interpunkcyjnych i punktorów (interpunkcja ogólna)

  • Różne symbole walut (symbole walut)

  • Różne symbole matematyczne (operatory matematyczne, symbole literopodobne)

   Uwaga : Aby zobaczyć więcej symboli w poszczególnych kategoriach, warto zainstalować czcionkę Arial Unicode MS.

 7. Zaznacz symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Porada : Można również kliknąć dwukrotnie symbol, a następnie kliknąć przycisk Zamknij.

Uwaga : 

 • Rozmiar okna dialogowego Symbol można zwiększać lub zmniejszać, aby wyświetlić więcej symboli. W tym celu należy przesuwać wskaźnik w stronę prawego dolnego rogu okna dialogowego, aż zmieni się w strzałkę dwukierunkową, a następnie przeciągnąć wskaźnik, aby zmienić rozmiar okna dialogowego. Można również użyć pasków przewijania w oknie dialogowym Symbol, aby zobaczyć wszystkie symbole dostępne dla wybranej czcionki.

 • Po kliknięciu znaku Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku. Nazwa wyświetlana po lewej stronie pola Kod znaku jest oficjalną nazwą znaku w standardzie Unicode 3.0.

  Jeśli kod znaku jest już znany, można go wpisać bezpośrednio w polu Kod znaku, aby znaleźć znak Unicode.

 • Różne czcionki zawierają różne symbole. Na przykład znaczniki wyboru lub punktory można znaleźć na liście symboli dostępnych dla czcionki Wingdings.

 • Niedawno używany symbol można szybko wstawić, klikając go dwukrotnie w polu Niedawno używane symbole, a następnie klikając przycisk Zamknij.

 • Aby powtórzyć symbol w arkuszu — na przykład w celu utworzenia listy punktowanej — można przeciągnąć uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania przez komórki, które mają zostać wypełnione.

Początek strony

Wstawianie znaków specjalnych

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Symbol.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij kartę Znaki specjalne.

 3. Na liście Znak kliknij znak, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Porada : Można również kliknąć dwukrotnie znak specjalny, a następnie kliknąć przycisk Zamknij.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×