Wstawianie symboli i znaków ASCII lub Unicode opartych na alfabecie łacińskim

Kodowanie znaków w standardzie ASCII i Unicode umożliwia komputerom przechowywanie i wymianę danych z innymi komputerami i programami. Poniżej znajdują się listy często używanych znaków ASCII i Unicode, opartych na alfabecie łacińskim. Aby uzyskać znaki Unicode dla alfabetów niełacińskich, zobacz Tabele kodów znaków Unicode według alfabetu.

W tym artykule

Wstawianie znaku ASCII lub Unicode do dokumentu

Kody znaków dla typowych symboli

Kody znaków dla typowych znaków diakrytycznych

Kody znaków dla typowych ligatur

Niedrukowalne znaki kontrolne ASCII

Więcej informacji

Wstawianie znaku ASCII lub Unicode do dokumentu

Jeśli potrzebnych jest tylko kilka znaków specjalnych lub symboli, można użyć tablicy znaków lub skrótów klawiaturowych. Listę znaków ASCII zawierają poniższe tabele oraz artykuł Skróty klawiaturowe dla znaków narodowych.

Uwagi : 

 • Wiele języków zawiera symbole, których nie można zmieścić w zbiorze rozszerzonym ASCII, zawierającym 256 znaków. W związku z tym istnieją różne odmiany formatów ASCII i Unicode, zawierające regionalne znaki i symbole. Zobacz Tabele kodów znaków Unicode według alfabetu.

 • W przypadku problemów z wprowadzaniem kodów znaków warto użyć tablicy znaków.

Wstawianie znaków ASCII

Aby wstawić znak ASCII, naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT, wpisując kodu znaku. Na przykład aby wstawić symbol stopnia (º), wpisz 0176 na klawiaturze numerycznej, przytrzymując naciśnięty klawisz ALT.

Uwaga : Należy używać klawiatury numerycznej, a nie klawiszy cyfr w głównej części klawiatury. Sprawdź, czy jest włączony klawisz NUM LOCK, jeśli klawiatura wymaga tego do wpisywania wartości na klawiaturze numerycznej.

Wstawianie znaków Unicode

Aby wstawić znak Unicode, wpisz kod znaku, naciśnij klawisz ALT, a następnie naciśnij klawisz X. Na przykład aby wpisać symbol dolara ($), wpisz 0024, naciśnij klawisz ALT, a następnie naciśnij klawisz X. Aby zapoznać się z innymi kodami znaków Unicode, zobacz Tabele kodów znaków Unicode według alfabetu.

Ważne : W niektórych programach pakietu Microsoft Office, na przykład PowerPoint i InfoPath, nie można konwertować kodów Unicode na znaki. Jeśli chcesz wstawić znak Unicode, a korzystasz z jednego z programów nieobsługujących znaków Unicode, wprowadź potrzebny znak lub znaki za pomocą tablicy znaków.

Uwagi : 

 • Należy używać klawiatury numerycznej, a nie klawiszy cyfr w głównej części klawiatury. Sprawdź, czy jest włączony klawisz NUM LOCK, jeśli klawiatura wymaga tego do wpisywania wartości na klawiaturze numerycznej.

 • W przypadku problemów z konwertowaniem kodów Unicode na znaki należy wpisać kod za pomocą klawiatury numerycznej, zaznaczyć kod, a następnie nacisnąć klawisze ALT+X.

 • W systemie Microsoft Windows XP i nowszych systemach uniwersalna czcionka standardu Unicode jest instalowana automatycznie. W systemie Microsoft Windows 2000 należy zainstalować czcionkę Unicode.

  W systemie Microsoft Windows 2000

  1. Zamknij wszystkie programy.

  2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli program pakietu Office zainstalowano jako część pakietu Microsoft Office, kliknij pozycję Microsoft Office w polu Aktualnie zainstalowane programy, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   • Jeśli program pakietu Office zainstalowano oddzielnie, kliknij nazwę programu w polu Aktualnie zainstalowane programy, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  4. W oknie dialogowym Instalator produktu Microsoft Office 2003 kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Zaznacz pole wyboru Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Rozwiń listę Funkcje wspólne pakietu Office.

  7. Rozwiń listę Obsługa międzynarodowa.

  8. Kliknij ikonę obok pozycji Czcionka uniwersalna, a następnie wybierz odpowiednią opcję instalacji.

Korzystanie z tablicy znaków

Tablica znaków to program wbudowany w systemie Microsoft Windows, umożliwiający wyświetlanie dostępnych w wybranej czcionce znaków. Za pomocą tablicy znaków można kopiować poszczególne znaki lub grupy znaków do schowka, a następnie wklejać je w dowolnym programie, w którym można je wyświetlić.

Kliknij przycisk Start, wskaż kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Tablica znaków.

Aby wybrać znak z tablicy znaków, kliknij ten znak i kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić ten znak, i kliknij polecenie Wklej.

Początek strony

Kody znaków dla typowych symboli

Aby uzyskać więcej symboli, zobacz Tablicę znaków zainstalowaną na komputerze, Kody znaków ASCII lub Tablice kodów znaków Unicode według alfabetu.

Symbol

Kod

Symbol

Kod

Symbole walut

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Symbole prawne

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Symbole matematyczne

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Ułamki

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Znaki interpunkcyjne

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Symbole formularzy

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Początek strony

Kody znaków dla typowych znaków diakrytycznych

Pełną listę symboli wraz z kodami znaków zawiera Tablica znaków.

Symbol

Kod

Symbol

Kod

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Początek strony

Kody znaków dla typowych ligatur

Aby uzyskać więcej informacji na temat ligatur typograficznych, zobacz Ligatura. Pełną listę ligatur wraz z kodami znaków zawiera Tablica znaków.

Symbol

Kod

Symbol

Kod

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Początek strony

Niedrukowalne znaki kontrolne ASCII

Kody 0–31 w tabeli kodów ASCII są przypisane do znaków kontrolnych, których używa się do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki. Kod 12 odpowiada na przykład funkcji wysuwu strony i rozpoczęcia nowej strony. Polecenie to nakazuje drukarce przejście do początku następnej strony.

Tabela niedrukowalnych znaków kontrolnych ASCII

Wartość dziesiętna

Znak

Wartość dziesiętna

Znak

wartość null

0

zmiana znaczenia kolejnych znaków

16

początek nagłówka

1

sterowanie urządzeniem 1

17

początek tekstu

2

sterowanie urządzeniem 2

18

koniec tekstu

3

sterowanie urządzeniem 3

19

koniec transmisji

4

sterowanie urządzeniem 4

20

nawiązanie łączności

5

potwierdzenie negatywne

21

potwierdzenie

6

synchronizacja w stanie bezczynności

22

sygnał dźwiękowy

7

koniec bloku transmisji

23

usunięcie znaku

8

anulowanie

24

tabulator poziomy

9

koniec nośnika

25

nowy wiersz/nowa strona

10

znak do zastąpienia

26

tabulator pionowy

11

przełączenie znaczenia kodu

27

nowy arkusz/nowa strona

12

separator pliku

28

powrót karetki

13

separator grupy

29

włączenie specjalnego zestawu znaków

14

separator rekordu

30

wyłączenie specjalnego zestawu znaków

15

separator jednostki

31

spacja

32

DEL

127

Początek strony

Więcej informacji

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×