Wstawianie regionu poziomego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath trzeba rozmieścić dwa obszary obok siebie, można skorzystać z regionu poziomego. Zmiana rozmiaru formularza opartego na szablonie formularza spowoduje wówczas, że region poziomy powiększy się lub pomniejszy, wypełniając dostępne miejsce.

W tym artykule

Kiedy używać regionu poziomego

Zgodność

Wstawianie regionu poziomego

Porady dotyczące układu

Kiedy używać regionu poziomego

Regionu poziomego należy używać, gdy trzeba uporządkować zestaw formantów pokrewnych w układzie pionowym. Jeśli kilka regionów poziomych zostanie ułożonych obok siebie, regiony będą się zawijały lub przelewały do następnego wiersza pod wpływem zmian rozmiaru ekranu.

Wstawienie regionu poziomego do szablonu formularza jest w rzeczywistości wstawianiem pustego pojemnika. Aby dany region był przydatny, należy wstawić do niego inne formanty. Mogą to być pola tekstowe, pola list lub sekcje. Na poniższych ilustracjach pokazano dwa regiony poziome w trybie projektowania.

Regiony poziome zawierające etykiety i pola tekstowe

Formanty można rozmieszczać w podobny sposób, używając tabel układu. Można na przykład rozmieścić dwa pola tekstowe obok siebie w osobnych komórkach tabeli. Jednak inaczej niż w przypadku regionów poziomych, komórki w tabelach układu nie są zawijane do następnego wiersza pod wpływem rozmiaru ekranu; zamiast tego formanty w komórkach są ukrywane.

W poniższym przykładzie pola Nazwisko oraz Adres e-mail występują obok siebie w osobnych regionach poziomych na formularzu.

Regiony poziome przed zmianą rozmiaru okna

Jeśli jednak użytkownik zmieni rozmiar okna, region poziomy automatycznie zostanie przeniesiony do następnego wiersza, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Regiony poziome po zmianie rozmiaru okna

Porada : Domyślnie obramowania regionu poziomego są niewidoczne na formularzu. Jeśli wokół regionu ma być widoczny obrys, można zastosować do niego obramowanie w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath są także dostępne inne formanty podobne do regionów poziomych, ale przeznaczone do innych celów. Poniższa lista pomoże określić, które formanty będą najlepiej spełniały wymagania danego szablonu formularza.

 • Region przewijania    Jeśli dany region ma zawierać paski przewijania, umożliwiające użytkownikom przewijanie w celu odczytu niewidocznych w danej chwili informacji, zamiast regionu poziomego należy użyć regionu przewijania.

 • Sekcja    Jeśli nie potrzebujesz obszar zawijany podczas rozmiarów formularza, zamiast regionu poziomego można użyć sekcji. W odróżnieniu od regiony poziome, które są formanty niezwiązane, sekcje są powiązane z grupami w źródło danych.

Początek strony

Zgodność

Projektując szablon formularza, można wybrać zaprojektowanie szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką formanty regionu poziomego są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlać w przeglądarce sieci Web.

Początek strony

Wstawianie regionu poziomego

Ponieważ regiony poziome są używane wyłącznie przy tworzeniu układu, nie są związane z polami ani grupami w źródle danych.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij przycisk Region poziomy.

 4. Aby dodać formanty do regionu poziomego, przeciągnij wybrany formant z okienka zadań Formanty do regionu poziomego.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniżej zamieszczono wskazówki, które mogą być pomocne przy korygowaniu wyglądu, rozmiaru i innych aspektów regionu poziomego i zawartych w nim formantów.

 • Aby zmienić kolor obramowania lub tła regionu poziomego, należy go najpierw zaznaczyć. Następnie należy w menu Format kliknąć polecenie Obramowanie i cieniowanie i wprowadzić niezbędne zmiany w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie.

 • Aby zmienić rozmiar kilku regionów poziomych jednocześnie, należy je zaznaczyć, nacisnąć klawisze ALT+ENTER i wprowadzić niezbędne zmiany w oknie dialogowym Właściwości (wiele zaznaczeń).

 • Domyślnie regiony poziome wstawiane w programie InfoPath mają szerokość odpowiadającą szerokości wydrukowanej strony. Aby zmienić to ustawienie domyślne, w menu Widok kliknij polecenie Właściwości widoku. Na karcie Ogólne w obszarze Ustawienia układu zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowej szerokości układu dla tego elementu (szablon formularza) i wpisz inną liczbę w polu Niestandardowa szerokość układu.

 • Określając niestandardową szerokość układu dla regionów poziomych, należy pamiętać, aby nie była ona większa niż szerokość obszaru drukowania szablonu formularza. Aby szybko zobaczyć, jak szeroka jest drukowana strona  — i czy zawartość szablonu formularza zmieści się na stronie  — w menu Widok kliknij polecenie Prowadnica szerokości strony. Po kliknięciu tego polecenia z prawej strony ekranu pojawi się pionowa prowadnica, oznaczona linią przerywaną. Wskazuje ona prawy margines drukowanej strony dla domyślnej drukarki używanego komputera.

 • Można także dostosować odstęp wewnątrz i na zewnątrz regionu poziomego, zmieniając rozmiar dopełnienia, czyli odstępu otaczającego zawartość regionu, albo marginesów, czyli odstępu między obramowaniem regionu a sąsiadującymi elementami szablonu formularza, takimi jak tekst i inne formanty. Aby dostosować odstępy dla regionu poziomego, kliknij go dwukrotnie. W oknie dialogowym Właściwości: Region poziomy kliknij kartę Rozmiar, a następnie ustaw odpowiednio opcje marginesów i dopełnienia.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×