Wstawianie regionu poziomego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz umieścić dwa obszary obok siebie w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath, można użyć regionu poziomego. Formularze oparte na szablonie formularza są zmieniane, region poziomy rozwoju lub zmniejszy, wypełniając dostępne miejsce.

W tym artykule

Kiedy należy używać regionu poziomego

Informacje dotyczące zgodności

Wstawianie regionu poziomego

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać regionu poziomego

Za pomocą regionu poziomego chcesz uporządkować zestawu kontrolki pokrewne w tworzeniu pozioma. Gdy kilku regiony poziome położeniu obok siebie, regiony zawijanie lub przepływ do następnego wiersza, jak rozmiar ekranu zostanie zmieniony rozmiar.

Po wstawieniu regionu poziomego w szablonie formularza, wstawia się właściwie pusty kontener. Dla regionu użyteczne możesz wstawić innych kontrolek w nim. Formanty te mogą zawierać pola tekstowe, pola listy lub sekcje. Na poniższej ilustracji przedstawiono dwa regiony poziome w trybie projektowania.

Regiony poziome zawierające etykiety i pola tekstowe

Za pomocą tabel układu rozmieszczanie kontrolek w podobny sposób. Na przykład można umieścić dwa pola tekstowe obok siebie w poszczególnych komórek tabeli. Jednak w odróżnieniu od regiony poziome komórki w tabeli układu nie jest zawijany do następnego wiersza Jeśli ekranu zostanie zmieniony rozmiar; Zamiast tego kontrolek w komórce są ukryte kreskowane.

W poniższym przykładzie pola nazwy i adresu E-mail są wyświetlane obok siebie w osobnym regiony poziome w formularzu.

Regiony poziome przed zmianą rozmiaru okna

Jednak jeśli użytkownik zmienia rozmiar okna, regiony poziome automatyczne przechodzenie do następnego wiersza, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Regiony poziome po zmianie rozmiaru okna

Porada: Domyślnie obramowania regionu poziomego są niewidoczne w formularzu. Jeśli chcesz kontur wokół regionu, można zastosować obramowania do niego w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie.

Kontrolki pokrewne

Program InfoPath udostępnia innych kontrolek, które są podobne do regiony poziome, ale obsługujących różnych celów. Określanie, które formanty sprawdza się najlepiej w szablonie formularza, zapoznaj się z poniższej listy.

 • Region przewijania    Jeśli chcesz, aby obszar do uwzględnienia pasków przewijania, tak aby użytkownicy można przewijać, aby wyświetlić informacje, które znajduje się poza widok, użyj regionie przewijania zamiast regionu poziomego.

 • Sekcja    Jeśli nie potrzebujesz obszar zawijany podczas rozmiarów formularza, zamiast regionu poziomego można użyć sekcji. W odróżnieniu od regiony poziome, które są formanty niezwiązane, sekcje są powiązane z grupami w źródło danych.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Projektowanie szablonu formularza, możesz zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami regionu poziomego kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Początek strony

Wstawianie regionu poziomego

Regiony poziome są używane wyłącznie w celach układu, nie są one powiązane z pól lub grup w źródle danych.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij pozycję Region poziomy.

 4. Aby dodać formanty do regionu poziomego, przeciągnij kontrolkę, którą chcesz z okienka zadań formanty do regionu poziomego.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty regionu poziomego i kontrolek, które zawiera.

 • Aby zmienić kolor obramowania lub tła regionu poziomego, zaznacz go. W Format menu kliknij pozycję Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie.

 • Aby zmienić rozmiar kilku regiony poziome w tym samym czasie, zaznacz je, naciśnij klawisze ALT + ENTER, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w oknie dialogowym Właściwości (wiele zaznaczeń).

 • Domyślnie program InfoPath wstawia regiony poziome szerokości, która odpowiada drukowanej strony. Aby zmienić to ustawienie domyślne, w menu Widok kliknij pozycję Wyświetl właściwości. Na karcie Ogólne w obszarze Ustawienia układu zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowej szerokości układu dla tego szablonu formularza, a następnie wpisz inną liczbę w polu szerokość układu niestandardowego.

 • Jeśli określenie szerokości układu niestandardowego regiony poziome, upewnij się, że nie jest szerszy niż obszar drukowania dla szablonu formularza. Aby szybko wyświetlić jest szerokość strony wydruku — i czy zawartość w szablonie formularza mieści się na stronie, w menu Widok kliknij polecenie Prowadnica szerokości strony. Po kliknięciu tego polecenia prowadnicę pionową kreskowane pojawia się po prawej stronie ekranu. Ta prowadnica wskazuje prawy margines drukowanej strony, oparte na domyślnej drukarce dla Twojego komputera.

 • Można dostosować odstępy w oraz wokół regionu poziomego przez zmianę dopełnienia, czyli ilość miejsca buforu otaczającego zawartość regionu, lub zmieniając marginesy, czyli wielkość odstępu między obramowaniem regionu i ujęty w dowolnym tekst lub formanty w szablonie formularza. Aby dostosować odstępy dla regionu poziomego, kliknij go dwukrotnie. W oknie dialogowym Właściwości obszaru poziomej kliknij kartę rozmiar, a następnie Dostosuj marginesu i dopełnienie odpowiednie opcje.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×