Wstawianie podziału sekcji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podziały sekcji umożliwia dzielenie i formatowanie dokumentów wszystkich rozmiarów. Możesz podziału sekcji, na przykład na części lub rozdziały i dodawanie formatowania, takiego jak kolumn, nagłówków i stopek, obramowania stron do wszystkich.

Co chcesz zrobić?

Najpierw można określić, jak dokument wygląda. Pojedyncza strona może mieć kilka różnych sekcjach i każdej sekcji, na przykład może mieć własny nagłówków i stopek, orientacji, formatowanie i odstępy.

Za pomocą sekcji można wprowadzać (lub odgraniczać) inne zmiany formatowania na takich samych lub różnych stronach w dokumencie, w tym:

Aby dowiedzieć się więcej na temat podziałów sekcji, przejdź do miejsce, w którym znajdują się podziały sekcji w dokumencie?

 • Na karcie Układ w grupie Ustawienia strony wybierz pozycję znaki podziału, a następnie wybierz typ podziału sekcji, który ma.

  Wyróżnione typy podziałów sekcji na karcie Układ.

Uwagi : Jeśli chcesz dodać nową stronę do dokumentu, wybierz jedną z następujących czynności:

Jeśli zdecydujesz się użyć sekcji, możliwości wyboru wyglądu dokumentu staną się praktycznie nieograniczone. Najlepszym i najłatwiejszym sposobem znalezienia odpowiedniego wyglądu dokumentu jest eksperymentowanie z podziałami sekcji.

 • Podział sekcji na Następnej stronie rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie.

  Wybierz Układ strony > znaki podziału > Następna strona.

  Polecenie podziału sekcji Następna strona powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie w dokumencie programu Word

 • Podział sekcji ciągły powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie. Jest najczęstsze przyczyny dotyczące korzystania z tego typu podział sekcji, jeśli korzystasz z kolumn. Za pomocą tego rodzaju podziału sekcji można zmienić liczbę kolumn, bez rozpoczynania nowej strony.

  Wybierz Układ strony > znaki podziału > ciągły.

  Polecenie podziału sekcji Ciągły powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie w dokumencie programu Word

 • Podział sekcji Strona parzysta pozwala na rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o numerze parzystym.

  Wybierz Układ strony > znaki podziału > strona parzysta.

  Polecenie podziału sekcji Strona parzysta powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie parzystej w dokumencie programu Word

 • Podział sekcji na Stronie nieparzystej pozwala na rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o numerze nieparzystym.

  Wybierz Układ strony > znaki podziału > Strona nieparzysta.

  Polecenie podziału sekcji Strona nieparzysta powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie nieparzystej w dokumencie programu Word

Co chcesz zrobić?

 • Kliknij kartę Układ strony > znaki podziału, a następnie kliknij pozycję podział sekcji, który chcesz dodać.

  Grupa Ustawienia strony

Uwaga : Jeśli chcesz usunąć podział sekcji, zobacz Usuwanie podziału sekcji.

Typy podziałów sekcji

 • Podział sekcji Następna strona powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie.

  Podział sekcji na następnej stronie

 • Podział sekcji Ciągły powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie.

  Ciągły podział sekcji

  Ciągły podział sekcji jest przydatny, gdy chcesz zmienić formatowanie, na przykład liczbę kolumn, bez rozpoczynania nowej strony.

 • Podział sekcji Strona parzysta lub Strona nieparzysta powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o odpowiedniej numeracji: parzystej lub nieparzystej.

  Podział sekcji na stronie nieparzystej

  Aby rozdziały dokumentu rozpoczynały się na stronie nieparzystej, użyj podziału sekcji Strona nieparzysta.

Możesz zmienić układ sekcji na kolumny. Na przykład możesz dodać ciągły podział sekcji i następnie układ części strony jednokolumnowego jako dwie kolumny.

Przykład dokumentu z podziałami sekcji

1. Sekcja sformatowana jako jedna kolumna

2. Sekcja sformatowana jako dwie kolumny

 • Kliknij kartę Układ strony > kolumny, a następnie wybierz liczbę kolumn, które mają.

Wskazówki dotyczące korzystania z kolumn w podziału sekcji

Podział sekcji jest jak granica obejmująca formatowanie kolumny. Usunięcie podziału sekcji powoduje jednak, że tekst powyżej niego staje się częścią sekcji, która znajdowała się pod podziałem, i jest tak samo formatowany.

Przyjrzyjmy się przykładowi na powyższym obrazie. Usunięcie podziału sekcji między pierwszą a drugą sekcją spowoduje, że cały dokument będzie sformatowany w dwóch kolumnach, ponieważ takie formatowanie zastosowano poniżej podziału sekcji.

Za pomocą sekcji można wprowadzać (lub odgraniczać) inne zmiany formatowania na różnych stronach w dokumencie, w tym:

Co chcesz zrobić?

Możesz używać podziałów sekcji, aby zmienić układ lub formatowanie strony lub stron w dokumencie. Można na przykład układ części strony jednokolumnowego jako dwie kolumny. Możesz oddzielić rozdziały w dokumencie, aby numeracji dla każdego rozdziału zaczyna się od 1. Można również utworzyć innego nagłówka lub stopki dla sekcji dokumentu.

Przykład dokumentu z podziałami sekcji

1. Sekcja sformatowana jako jedna kolumna

2. Sekcja sformatowana jako dwie kolumny

Uwaga : W Microsoft Office Word 2007 możesz wybrać wielu układów stron z galerii nowych układów stron. Na przykład można dodać strona pojedynczej kolumny, która zawiera sekcja dwie kolumny, klikając opcję takiego układu strony w galerii Nowa strona projektów.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Znaki podziału.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij typ podziału sekcji, który ma być używany.

Podziały sekcji służą do tworzenia układu lub zmiany formatowania w części dokumentu. Można zmieniać następujące formaty poszczególnych sekcji:

 • Marginesy

 • Orientację lub rozmiar papieru

 • Źródło papieru drukarki

 • Obramowania stron

 • Wyrównanie w pionie tekstu na stronie

 • Nagłówki i stopki

 • Kolumny

 • Numerowanie stron

 • Numerowanie wierszy

 • Przypisy dolne i końcowe

  Uwagi : 

  • Podział sekcji steruje formatowania tekstu, który go poprzedza. Usuwanie podziału sekcji, możesz również usunąć formatowanie tekstu przed podziałem sekcji. Tekst stanie się częścią następnej sekcji i przyjmie jej formatowanie. Na przykład jeśli oddziel rozdziały dokumentu za pomocą podziałów sekcji, a następnie usuń podział sekcji na początku rozdziału 2, rozdział 1 i 2 rozdziału znajdują się w tej samej sekcji i założono, że formatowanie, które wcześniej dotyczyło tylko rozdziału 2.

  • Podział sekcji, który steruje formatowaniem ostatniej części dokumentu nie jest wyświetlane jako część dokumentu. Aby zmienić formatowanie dokumentu, kliknij ostatni akapit dokumentu.

Przykłady podziałów sekcji

W poniższych przykładach pokazano typy podziałów sekcji, które można wstawiać. (Na każdej ilustracji podwójna linia kropkowana reprezentuje podziału sekcji).

Polecenie Następna strona powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie. Ten typ podziału sekcji jest szczególnie przydatne do rozpoczynania nowych rozdziałów w dokumencie.

Podział sekcji na następnej stronie

Polecenie ciągły powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie. Ciągły podział sekcji jest przydatne w przypadku tworzenia zmiany formatowania, takich jak inną liczbę kolumn na stronie.

Ciągły podział sekcji

Polecenie Strona parzysta lub Strona nieparzysta powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na stronie następnej parzystej lub nieparzystej. Jeśli możesz rozdziały dokumentu zawsze rozpoczynały się na stronie nieparzystej lub na stronie parzystej, za pomocą opcji podziału sekcji strona parzysta lub Strona nieparzysta.

Podział sekcji na stronie nieparzystej

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wprowadzić zmiany formatowania.

  Można zaznaczyć część dokumentu wstawić parę podziałów sekcji.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Znaki podziału.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W grupie Podziały sekcji kliknij typ podziału sekcji pasującą typ zmiany formatowania, którą chcesz wprowadzić.

  Na przykład jeśli dzielisz dokument na rozdziały, warto każdego rozdziału, aby rozpocząć na stronie nieparzystej. Kliknij pozycję Strona nieparzysta w grupie Podziały sekcji.

Podział sekcji definiuje wykrycie zmiany formatowania w dokumencie. Usuwanie podziału sekcji, możesz również usunąć formatowanie tekstu przed podziałem sekcji. Tekst stanie się częścią następnej sekcji i przyjmie jej formatowanie.

Upewnij się, że jesteś w widoku projektu, aby mogli przeglądać Podwójna linia kropkowana podziału sekcji.

 1. Zaznacz podział sekcji, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Delete.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×