Wstawianie podziału sekcji

Uwaga :  Aby usunąć podział sekcji, zobacz Usuwanie podziału sekcji.

Aby wstawić podział sekcji, kliknij kartę Układ strony, kliknij pozycję Znaki podziału, a następnie kliknij podział sekcji, który chcesz dodać.

Grupa Ustawienia strony

Podział sekcji Następna strona powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie.

Podział sekcji na następnej stronie

Podział sekcji Ciągły powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie.

Ciągły podział sekcji

Ciągły podział sekcji jest przydatny, gdy trzeba zmienić formatowanie, na przykład liczbę kolumn tekstu, bez rozpoczynania nowej strony.

Podział sekcji Strona parzysta lub Strona nieparzysta powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o odpowiedniej numeracji: parzystej lub nieparzystej.

podział sekcji na stronie nieparzystej

Aby rozdziały dokumentu rozpoczynały się na stronie nieparzystej, użyj podziału sekcji Strona nieparzysta.

Wstawianie podziału kolumny

Aby zmienić układ sekcji na kolumnowy, należy kliknąć kartę Układ strony, kliknąć pozycję Kolumny, a następnie kliknąć odpowiednią liczbę kolumn.

Na przykład można dodać ciągły podział sekcji i wydzielić na stronie jednokolumnowej obszar, w którym tekst będzie złożony w dwóch kolumnach.

przykład dokumentu z podziałami sekcji

1. Sekcja w postaci jednej kolumny

2. Sekcja w postaci dwóch kolumn

Podział sekcji jest jak granica obejmująca formatowanie kolumny. Usunięcie podziału sekcji powoduje jednak, że tekst powyżej niego staje się częścią sekcji, która znajdowała się pod podziałem, i jest tak samo formatowany.

Przyjrzyjmy się przykładowi na powyższym obrazie. Usunięcie podziału sekcji między pierwszą a drugą sekcją spowoduje, że cały dokument będzie sformatowany w dwóch kolumnach, ponieważ takie formatowanie zastosowano poniżej podziału sekcji.

Za pomocą sekcji można wprowadzać (lub odgraniczać) inne zmiany formatowania na różnych stronach w dokumencie, w tym:

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×