Określanie układu stron

Wstawianie podziału strony

Wstawianie podziału strony

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas tworzenia dokumentu program Word automatycznie wstawia podział strony na końcu każdej strony. Możesz ręcznie dodać podział strony w innym miejscu w dokumencie. (Zawsze możesz usunąć podział strony, która została dodana, ale nie można usunąć takie, które program Word automatycznie dodaje na końcu każdej strony). Ponadto możesz skonfigurować reguły dla programu Word, automatyczne podziały stron są umieszczane w odpowiednich miejscach. To jest szczególnie przydatne, jeśli pracujesz w długim dokumencie.

 1. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać nowa strona.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Podział strony.

  Opcja Podział strony na karcie Wstawianie jest wyróżniona.

Aby zobaczyć, gdzie zostały dodane podziały stron, kliknij kartę Narzędzia główne i w grupie Akapit kliknij pozycję Pokaż/Ukryj.

Wyróżniona ikona Pokaż/ukryj na karcie Narzędzia główne.

Podział strony wygląda tak:

Podział strony

Dopasowywanie automatycznych podziałów stron

Aby zapobiec wstawianiu automatycznych podziałów stron w nieodpowiednich miejscach, na przykład między wierszami tekstu, który powinien być prezentowany w całości, możesz dopasować ustawienia podziałów stron dla wybranych akapitów.

 1. Zaznacz akapity, do których chcesz zastosować ustawienia.

 2. Kliknij kartę Układ, a następnie kliknij strzałkę w grupie Akapit.

  Strzałka służąca do otwierania okna dialogowego Akapit jest wyróżniona na karcie Układ.

 3. W oknie Akapit kliknij pozycję Podziały wiersza i strony.

  Wybierz jedną lub więcej z następujących opcji:

  • Kontrola bękartów i wdów Aby umieszczać co najmniej dwa wiersze akapitu u góry lub u dołu strony.

  • Razem z następnym Aby zapobiec podziałom między akapitami, które powinny być wyświetlane razem.

  • Zachowaj wiersze razem uniknąć podziału strony pośrodku akapitu.

  • Podział strony przed Aby umieścić podział strony przed określonym akapitem.

Rozpoczynanie nowej strony

 1. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać nowa strona.

 2. Kliknij kartę Wstawianie> Podziałstrony.

  Wstawianie podziału strony

Aby zobaczyć, gdzie dokładnie został wstawiony podział strony, włącz opcję wyświetlania znaków niedrukowalnych (znaków formatowania), klikając pozycję Narzędzia główne > Akapit > Pokaż/Ukryj.

Przycisk Pokaż/Ukryj

Podział strony wygląda tak:

Podział strony

Dodawanie wielu podziałów stron w długim dokumencie — zalecenia

W przypadku dodawania ręcznych podziałów stron do dokumentów zawierających kilka stron w przyszłości może być konieczna zmiana tych podziałów. Podczas edytowania dokumentu może się okazać, że podziały stron znajdują się pośrodku akapitu lub między akapitami, które powinny być zachowane razem.

Mogą również występować sytuacje, w których pojedynczy wiersz akapitu znajduje się u góry strony (tzw. „bękart”) lub na dole strony (tzw. „wdowa”).

Wykonaj poniższe czynności, aby zapobiec występowaniu niechcianych podziałów stron za pomocą ustawień informujących program Word, gdzie ma wstawiać podziały stron, a gdzie nie.

Zapobieganie niechcianym podziałom stron   

 1. Zaznacz akapity, do których chcesz zastosować ustawienia.

 2. Kliknij kartę Układ strony, a następnie kliknij strzałkę w grupie Akapit, aby otworzyć okno Akapit.

  Jak uzyskać dostęp do wszystkich opcji akapitu

 3. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

  Opcje w oknie dialogowym Akapit

  Aby umieszczać co najmniej dwa wiersze akapitu u góry lub u dołu strony    Kliknij pole Kontrola bękartów i wdów.

  Porada:  Aby całkowicie zapobiec występowaniu problemu bękartów i wdów, upewnij się, że to pole jest zawsze zaznaczone.

  Aby zapobiec występowaniu podziałów między akapitami, które powinny być wyświetlane razem    Kliknij pole Razem z następnym.

  Aby uniknąć podziału strony znajdującego się pośrodku akapitu    Kliknij pole Zachowaj wiersze razem.

  Aby umieścić podział strony przed określonym akapitem    Kliknij pole Podział strony przed.

Wstawianie ręcznego podziału strony

 1. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać nowa strona.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij pozycję Podział strony.

  Kontrolowanie, gdzie program Word umieszcza automatyczne podziały stron

  Po wstawieniu ręcznych podziałów stron w dokumentach zawierających więcej niż kilka stron może być konieczna zmiana tych podziałów podczas edytowania dokumentu. Aby uniknąć trudności związanych z ręczną zmianą podziałów stron, możesz ustawić opcje umożliwiające kontrolowanie miejsc, w których program Word wstawia automatyczne podziały stron.

Zapobieganie podziałom stron występującym pośrodku akapitu   

 1. Zaznacz akapit, którego podziału na dwie strony chcesz uniknąć.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Zachowaj wiersze razem.

Zapobieganie podziałom stron występującym między akapitami

 1. Zaznacz akapity, które chcesz zachować na jednej stronie.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Razem z następnym.

Określanie podziału strony przed akapitem

 1. Kliknij akapit, który ma zawsze znajdować się po podziale strony.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Podział strony przed.

Umieszczanie co najmniej dwóch wierszy akapitu u góry lub u dołu strony

W profesjonalnie wyglądającym dokumencie strona nigdy nie kończy się pojedynczym wierszem nowego akapitu ani nie rozpoczyna się jedynie ostatnim wierszem akapitu z poprzedniej strony. Ostatni wiersz akapitu występujący pojedynczo u góry strony to tak zwany bękart. Pierwszy wiersz akapitu występujący pojedynczo u dołu strony to tak zwana wdowa.

Zapobieganie podziałom stron występującym w wierszu tabeli

 1. Zaznacz wiersze, w których chcesz zapobiec występowaniu problemu bękartów i wdów.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Kontrola bękartów i wdów.

Uwaga: Ta opcja jest domyślnie włączona.

 1. Kliknij wiersz tabeli, który nie ma być dzielony. Zaznacz całą tabelę, jeśli ma ona pozostać w całości na jednej stronie.

  Uwaga: Tabela, której rozmiar przekracza stronę, musi zostać podzielona.

 2. Na karcie Narzędzia tabel kliknij pozycję Układ.

  Karta Układ w obszarze Narzędzia tabel

 3. W grupie Tabela kliknij przycisk Właściwości.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 4. Kliknij kartę Wiersz i wyczyść pole wyboru Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony.

Nie możesz usunąć podziałów stron wstawionych przez program Word automatycznie,

Możesz usunąć wszystkie podziały wstawione ręcznie.

Usuwanie podziału strony   

 1. Kliknij pozycję Wersja robocza.

  Przycisk Wersja robocza

 2. Zaznacz podział strony, klikając w obszarze marginesu obok linii kropkowanej.

  Ręczny podział strony w dokumencie

 3. Naciśnij klawisz DELETE.

Wstawianie ręcznego podziału strony

 1. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać nowa strona.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij pozycję Podział strony.

Zapobieganie podziałom stron występującym pośrodku akapitu

 1. Zaznacz akapit, którego podziału na dwie strony chcesz uniknąć.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Zachowaj wiersze razem.

  Zapobieganie podziałom stron występującym między akapitami

 1. Zaznacz akapity, które chcesz zachować na jednej stronie.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Razem z następnym.

Określanie podziału strony przed akapitem

 1. Kliknij akapit, który ma zawsze znajdować się po podziale strony.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Podział strony przed.

W profesjonalnie wyglądającym dokumencie strona nigdy nie kończy się pojedynczym wierszem nowego akapitu ani nie rozpoczyna się jedynie ostatnim wierszem akapitu z poprzedniej strony. Ostatni wiersz akapitu występujący pojedynczo u góry strony to tak zwany bękart. Pierwszy wiersz akapitu występujący pojedynczo u dołu strony to tak zwana wdowa.

 1. Zaznacz wiersze, w których chcesz zapobiec występowaniu problemu bękartów i wdów.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Kontrola bękartów i wdów.

Uwaga: Ta opcja jest domyślnie włączona.

Zapobieganie podziałom stron występującym w wierszu tabeli

 1. Kliknij wiersz tabeli, który nie ma być dzielony. Zaznacz całą tabelę, jeśli ma ona pozostać w całości na jednej stronie.

  Uwaga: Tabela, której rozmiar przekracza stronę, musi zostać podzielona.

 2. Na karcie Narzędzia tabel kliknij pozycję Układ

  Obraz Wstążki

 3. W grupie Tabela kliknij przycisk Właściwości

  Obraz Wstążki

 4. Kliknij kartę Wiersz i wyczyść pole wyboru Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony.

Podział strony możesz dodać ręcznie w dowolnym miejscu dokumentu:

 1. Jeśli widok do edycji nie jest wyświetlony, kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć nową stronę.

 3. Wybierz pozycję Wstawianie > Podział strony.

  Przycisk Podział strony w aplikacji Word Web App

W widoku do edycji ręczny podział strony wygląda następująco:

Podział strony w aplikacji Word Online

Nie będzie on widoczny w widoku do czytania. W widoku do czytania ręczne podziały strony są wyświetlane jako odstępy między stronami, tak samo jak automatyczne podziały strony.

Porada:  Aby szybko wstawić podział strony przy użyciu klawiatury, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Zobacz też

Podziały wierszy i stron

Wstawianie podziału sekcji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×