Wstawianie pliku audio lub wideo w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie pliku audio lub wideo w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można wzbogacić prezentacje programu PowerPoint, dodając do nich pliki wideo i dźwiękowe. Można nawet nagrać plik dźwiękowy bezpośrednio w programie PowerPoint.

Uwagi : 

W tym temacie

Dodawanie klipu wideo z sieci

Można dodawać klipy wideo w sieci Web, które pochodzą ze społeczności udostępniających pliki wideo lub są wskazywane za pomocą kodów osadzania klipów wideo.

 1. W prezentacji przejdź do obszaru zawartości slajdu, w którym chcesz wstawić klip wideo.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, V. Usłyszysz: „Wideo online”.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wideo.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie klipu wideo ze społeczności udostępniającej filmy wideo

  1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj <nazwa społeczności>”.

  2. Wpisz wyszukiwane terminy i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty selektor wideo z fokusem umieszczonym na pierwszym klipie wideo.

  3. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę klipu wideo, który chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Dodawanie klipu wideo za pomocą kodu osadzania

  1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tutaj wklej kod osadzania”.

  2. Wklej kod osadzania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie klipu wideo z urządzenia

Do prezentacji można dodać klip wideo z komputera.

 1. W prezentacji przejdź do obszaru zawartości slajdu, w którym chcesz wstawić klip wideo.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, V. Usłyszysz: „Wideo online”.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz: „Wideo na moim komputerze”.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wideo systemu Windows z fokusem na folderze Dokumenty. Usłyszysz: „Nazwa pliku, można edytować, edycja”.

 5. Przejdź do pliku wideo, który chcesz dodać, lub wpisz ścieżkę do pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. W razie potrzeby możesz przejść do opcji formatowania klipu wideo, naciskając klawisze Alt+J, a następnie P. Usłyszysz: „Karta Formatowanie”. Aby przechodzić między opcjami podmenu, naciskaj klawisz Tab.

  Porada : Menu jest dostępne tylko po wybraniu klipu wideo. Jeśli nie wybrano klipu wideo i naciśniesz klawisze Alt, J i P, usłyszysz „Alt, J, P”, ale menu nie pojawi się. Aby przenieść kursor z powrotem na slajd, naciśnij klawisz Esc.

 7. W razie potrzeby możesz przejść do opcji odtwarzania klipu wideo, naciskając klawisze Alt+J, a następnie N. Usłyszysz: „Karta Odtwarzanie”.

Dodawanie pliku dźwiękowego z urządzenia

Do prezentacji możesz dodać pliki dźwiękowe z urządzenia.

 1. W prezentacji przejdź do slajdu, w którym chcesz wstawić plik dźwiękowy.

 2. Aby otworzyć menu Wstawianie, naciśnij klawisze Alt+N, O. Usłyszysz: „Dźwięk na moim komputerze”.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Nazwa pliku, można edytować, edycja”. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie dźwięku systemu Windows.

 4. Przejdź do pliku dźwiękowego, który chcesz dodać, lub wpisz ścieżkę do pliku. Aby wybrać plik, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby wstawić plik, naciśnij klawisz Enter.

 6. W razie potrzeby możesz przejść do opcji formatowania pliku dźwiękowego, naciskając klawisze Alt+J, P na karcie Wstawianie. Usłyszysz „Karta Formatowanie”. Aby przechodzić między opcjami podmenu, naciskaj klawisz Tab.

  Porada : Menu jest dostępne tylko po wybraniu pliku dźwiękowego. Jeśli nie wybrano pliku i naciśniesz klawisze Alt+J, a następnie P, usłyszysz „Alt, J, P”, ale menu nie pojawi się. Aby przenieść kursor z powrotem na slajd, naciśnij klawisz Esc.

 7. W razie potrzeby możesz przejść do opcji odtwarzania pliku dźwiękowego, naciskając klawisze Alt+J, N na karcie Wstawianie. Usłyszysz „Karta Odtwarzanie”.

Nagrywanie pliku dźwiękowego w programie PowerPoint

W programie PowerPoint możesz szybko nagrać plik dźwiękowy.

 1. W prezentacji przejdź do slajdu, w którym chcesz wstawić plik dźwiękowy.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, O, R. Usłyszysz: „Okno nagrywania dźwięku, nazwa, edytowanie”.

 3. Wpisz nazwę nagrania dźwiękowego.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Przycisk OK”.

 5. Nagraj dźwięk. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Plik dźwiękowy zostanie wstawiony na slajdzie.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac wstawiać do prezentacji pliki dźwiękowe i wideo.

Uwagi : 

W tym temacie

Dodawanie klipu wideo z urządzenia lub sieci

Prezentację można wzbogacić, dodając do niej plik wideo.

 1. W widoku Normalny na slajdzie, na którym chcesz dodać plik wideo, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty na wstążce.

 2. Na wstążce naciskaj klawisze Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Wstawianie”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Wstawianie, wybrane”.

 3. Na karcie Wstawianie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk menu Wideo”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. W menu Wideo naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wideo z pliku”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz nazwę aktualnie wybranego pliku.

 5. Aby przeglądać w poszukiwaniu pliku wideo, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pliku wideo, który chcesz wstawić na slajdzie.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wstaw”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Dodawanie pliku audio

Dodaj plik audio z lokalizacji pliku lub szybko zarejestruj taki plik bezpośrednio w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

 1. W widoku Normalny na slajdzie, na którym chcesz dodać plik wideo, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty na wstążce.

 2. Na wstążce naciskaj klawisze Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Wstawianie”.

 3. Na karcie Wstawianie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk menu Dźwięk”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. W menu Dźwięk naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeglądać w poszukiwaniu pliku audio w folderze, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dźwięk z pliku”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz nazwę aktualnie wybranego pliku.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pliku audio, który chcesz wstawić na slajdzie. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wstaw”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby błyskawicznie zarejestrować plik audio, w menu Dźwięk naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Nagraj dźwięk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz: „<Domyślna nazwa nagrania>”, nazwa.

   Wpisz nazwę nagrania. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Rejestruj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij przycisk Rejestruj”. Rozpocznie się rejestrowanie.

   Zarejestruj plik audio. Gdy będzie gotowy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zatrzymaj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij przycisk Zatrzymaj”. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wstaw”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×