Wstawianie obrazu w dokumencie w aplikacji Word Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie obrazu w dokumencie w aplikacji Word Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W aplikacji Word Online możesz łatwo dodawać obrazy, grafiki i zdjęcia do dokumentu za pomocą Narratora — wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows. Możesz dodawać obrazy ze swojego komputera lub urządzenia albo ze źródła online, takiego jak witryna Bing.com.

Uwagi : 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Wstawianie obrazu z komputera

Aby wstawić do dokumentu obraz, który znajduje się na komputerze, wykonaj następujące czynności.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu dokumentu, w którym chcesz umieścić obraz.

 2. Aby przenieść fokus na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty.

 3. Aby przejść do karty Wstawianie, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

 4. Aby przejść do przycisku Obraz, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie pliku do przekazania, a fokus będzie umieszczony na polu Nazwa pliku.

  Uwaga : Zazwyczaj podczas wstawiania obrazu aplikacja Word Online wyszukuje na komputerze typowe formaty obrazów (bmp, gif, jpg, svg, tiff, dds, wdp, emf, ico, png i wmf). Możesz jednak przeszukiwać wszystkie formaty plików. W tym celu w oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Pliki obrazów, a następnie wybierz pozycję Wszystkie pliki (*.*).

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz nazwę obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyszukać obraz w innym folderze, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać foldery, użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek. Aby przejść o poziom wyżej, naciśnij klawisze Ctrl+Backspace. Aby przejść do pierwszego obrazu w folderze, naciśnij klawisz Tab. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniego obrazu naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie obrazu z sieci Web

Jeśli nie masz na komputerze idealnego obrazu, możesz wyszukać go w sieci Web.

Uwaga : Gdy używasz zdjęć, obrazów lub obiektów clipart, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. W przypadku obrazów ułatwi Ci to filtr licencji w usłudze Bing.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu dokumentu, w którym chcesz umieścić obraz.

 2. Aby przenieść fokus na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty.

 3. Aby przejść do karty Wstawianie, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

 4. Aby przejść do przycisku Obrazy w trybie online, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazów. Usłyszysz komunikat „Wyszukaj za pomocą usługi Bing”, a fokus zostanie umieszczony na polu Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing — Obrazy.

 5. Wpisz słowo lub frazę opisujące szukany typ obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wyniki wyszukiwania są opisane.

 6. Aby wstawić odpowiedni obraz, naciśnij klawisz Enter (ewentualnie, aby wybrać obraz, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Wstaw i naciśnij klawisz Enter).

Zobacz też

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu w dokumencie w aplikacji Word Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×